mladi
Izvor: Freepik
ZGRADOnačelnik.hr
AKTIVNO UKLJUČIVANJE

Varaždinci, prijavite Gradu projekte za mlade i djecu

Grad Varaždina objavio je javne pozive za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade i participativni proračun za djecu za 2023. godinu. 

Cilj poziva je aktivno uključivanje mladih i djece u predlaganje projekata koji će biti financirani iz proračunskih sredstava te zadovoljenje njihovih potreba na lokalnoj razini. 

Potrebni obrasci za prijavu projekata te ostale potrebne informacije možete pronaći na internetskim stranicama Grada Varaždina, a rok za predaju prijedloga je srijeda, 4. listopada 2023. godina.

DOKUMENTACIJA

Sretno!

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.