Grad Vukovar
Izvor: www.visitvukovar-srijem.com
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Vukovar sufinancira energetsku obnovu obiteljskih kuća

Grad Vukovar raspisao je javni poziv fizičkim osobama - građanima s područja grada Vukovara za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća za 2022./2023. godinu. Javni poziv otvoren je do iskorištavanja sredstava ili do kraja 2023.

Vukovar dodjeljuje sredstva fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u okviru sljedećih aktivnosti:

 • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M.1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3.
 • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće.

Postojeća obiteljska kuća je zgrada:

 1. koja je zakonita: izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ako se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti)
 2. koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
 3. u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
 4. koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
  • ima najviše tri stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče u sklopu provedbe Poziva moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema Qu,nd) D ili lošijeg u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2, odnosno C ili boljeg u slučaju provedbe aktivnosti A3, te se moraju nalaziti na području grada Vukovara te moraju imaju sklopljen Ugovor o sufinanciranju projekta s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predmet poziva nisu:

 1. zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 2. ni obiteljske kuće koje:
 • nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju)
 • u kojima je suvlasnik pravna osoba
 • kojima je narušena mehanička otpornost i stabilnost konstrukcijskih elemenata zgrade
 • koje se ne nalaze na području Grada Vukovara.

Energetska obnova može se provoditi i na obiteljskoj kući koja nema izvedenu fasadu, a koja je izgrađena prije 21. lipnja 2011. temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te na svakoj drugoj zgradi koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena, a na kojoj su izvedeni građevinski i drugi radovi (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja i opreme).

Obiteljska kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je prije započinjanja radova na energetskoj obnovi od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra.

Korisnici sredstava su fizičke osobe – građani koji:

 1. su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt
 2. imaju prebivalište na adresi i mjestu obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt prijavljenim najkasnije 30 dana prije podnošenja prijave na Poziv (uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, nije obvezan za sve suvlasnike)
 3. podnesu prijavu Gradu Vukovaru za dodjelu sredstava putem pošte ili osobno,
 4. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu
 5. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Gradu Vukovaru
 6. ispunjavaju i druge uvjete Poziva
 7. sklope s Gradom Vukovarom Ugovor o sufinanciranju

Sredstva Grada Vukovara i rokovi

 • Grad će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove projekta, u maksimalnom iznosu do 34.000 kuna s PDV-om.
 • Stopa sufinanciranja od 10 posto opravdanih troškova primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće.
 • Raspoloživa sredstva Grada Vukovara po Pozivu u iznosu od 2.000.000 HRK osigurana su u Proračunu Grada Vukovara za 2022. godinu i u projekciji za 2023. godinu.

Grad će dodjeljivati sredstva donacije do konca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prvi nastupi.

Ako se raspoloživa sredstva iskoriste prije kraja 2023. godine Grad će na svojoj stranici www.vukovar.hr objaviti obavijest o zatvaranju Poziva.

Prijava

Prijava na Poziv se dostavlja u pisanom obliku ili djelomično u digitalnom obliku (svi dokumenti koje je potrebno dostaviti a koje nije potrebno vlastoručno potpisati mogu se dostaviti u digitalnom obliku), u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom ponuditelja na adresu:

 • GRAD VUKOVAR Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar
  • uz naznaku: Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području grada Vukovara za 2022./2023. godinu – Ne otvaraj

Prijava na Poziv počinje dana 20. lipnja 2022. godine, a završava :

 1. objavom na stranicama Grada Vukovara obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili
 2. istekom 2023. godine, što prije nastupi.

U roku za dostavu prijave natjecatelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju prijavu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna prijave dostavlja se na isti način kao i prijava. U slučaju odustajanja od natjecanja, natjecatelj može zahtijevati povrat svoje prijave. Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka propisanog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Javnog poziva, neće se razmatrati. Prijave pristigle nakon isteka propisanog roka za dostavu prijava vraćaju se neotvorene natjecateljima koji su ih dostavili.

Svu korespondenciju vršiti isključivo putem preporučene pošte s povratnicom ili dostavom osobno u pisarnicu Grada Vukovara.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti isključivo:

 • na broj telefona 032/456-585
 • slanjem upita na e-adresu: danilo.tadic@vukovar.hr

Cijeli javni poziv kao i svu popratnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama grada Vukovara.

 

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!