pametna kuća
Izvor: pixabay.com
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Zagrebačka županija sufinancira obnovljive izvore energije u kućanstvima

Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj vrijedan 1,3 milijuna kuna kojim će sufinancirati ugradnju fotonaponskih sustava, kondenzacijskih plinskih kotlova i onih na biomasu (peleti/drva) u obiteljskim kućama na svom području. Javni natječaj otvoren je do 1. travnja 2021. godine.

U protekle dvije godine sredstva ovog natječaja iskoristilo je 112 kućanstava s područja Zagrebačke županije za što je utrošeno više od 1,6 milijuna kuna. Najveća potražnja bila je za sufinanciranjem kondenzacijskih plinskih kotlova.

Pravo na sufinanciranje

Objekt, tj. obiteljska kuća u smislu ovog Javnog natječaja je zgrada u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

  1. ima najviše tri stambene jedinice
  2. ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 četvornih metara

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj su vlasnici obiteljskih kuća na području Zagrebačke županije s prebivalištem na adresi prijavljenog objekta, a mogu se prijaviti na jednu od sljedećih mjera:

  • A) za proizvodnju električne energije

Maksimalni iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju fotonaponskih sustava iznosi 50 posto prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 20.000 kuna.

  • B) za grijanje

Maksimalni iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju iznosi 50 posto prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 10.000 kuna za ugradnju kondenzacijskih plinskih kotlova, odnosno do 15.000 kuna za ugradnju kotlova na biomasu (peleti/drva).

U Proračunu Zagrebačke županije za 2021. osigurano je ukupno 500.000 kuna za ugradnju fotonaponskih sustava te ukupno 800.000 kuna za ugradnju kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu (peleti/drva). Pravo na korištenje sredstava ostvaruju prijavitelji s najvećim brojem bodova.

Prijava na natječaj i dodatne informacije

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i obrasci zahtjeva nalaze se na internetskim stranicama Zagrebačke županije.

Prijave se zaprimaju do 1. travnja 2021., a može se prijaviti:

  • putem sustava 'e-prijave' na poveznici e-prijave. Kontakt u vezi sustava e-prijave je podrska@eprijave.hr. Prijava mora biti predana do 24:00 sata 1. travnja 2021. ili
  • preporučenom poštom koja je predana do 24:00h 1. travnja 2021. na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije, Ulica grada Vukovara 72/V, P.P. 974, 10 001 Zagreb ili
  • osobnom dostavom u Pisarnicu u prizemlju na prethodno navedenoj adresi do 15:30 sati 1. travnja 2021.

Više informacija vezanih uz Natječaj može se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na broj telefona 01/8892-267 te na e-mail uog@zagrebacka-zupanija.hr.