Azbestni krov
Izvor: Elina Volkova / Pexels
ZGRADOnačelnik.hr
ZELINA BEZ AZBESTA

ZELINA sufinancira zamjenu krovova fizičkim i pravnim osobama

Grad Sveti Ivan Zelina raspisao je javni poziv za prijavu fizičkih/pravnih osoba i organizacija civilnog društva (vatrogasni domovi, lovački domovi i sl.) za sufinanciranje zamjene krovnog pokrova objekata na području Grada Svetog Ivana Zeline - 'Zelina bez azbesta'.

Prihvatljivi troškovi ulaganja sukladno ovom pozivu su troškovi uklanjanja i zbrinjavanja krovnog pokrova koji sadrži azbest te troškovi nabave i ugradnje novog, ekološki prihvatljivog krovnog pokrova u istoj kvadraturi.

Iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu iznosi 13.875 eura, a osiguran je u Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline.

Iznos sredstava koje pojedini korisnik može ostvariti je:

  • 15,00 eura/m² krovnog pokrova odnosno maksimalno do 2.250,00 eura po postojećoj obiteljskoj kući;
  • 20,00 eura/m² krovnog pokrova odnosno maksimalno do 3.500,00 eura po postojećem domu.

Podnositelj prijave na javni poziv može podnijeti najviše jednu prijavu u financijskoj godini.

Prijava na Javni poziv se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave ili osobnom dostavom.

Rok za dostavu Prijava počinje danom objave Javnog poziva na Internet stranicama Grada Svetog Ivana Zeline, a završava 13. listopada 2023. godine, odnosno objavom Grada Svetog Ivana Zeline o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva.

Rok za provedbu projekta i dostavu Zahtjeva za isplatu sredstava je šest mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

Iznimno, rok za dostavu Zahtjeva za isplatu može se produljiti ako je upitna realizacija investicije zbog objektivnih razloga i više sile.

Ostale informacije

Cijeli javni poziv s pripadajućim obrascima mogu se preuzeti na stranicama Svetog Ivana Zeline.

Dodatne informacije mogu se dobiti:

  • u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, soba br. 41 ili
  • na broj telefona: 01/2019-204; 01/2019-212.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.