fotonapon
Izvor: maddybris / Pixabay
ADMINISTRATIVNI PROCESI

Dokumenti i 'cake' za prijavu sunčane elektrane na krovu

Zelena energetska zadruga, koja je partner projekta Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo – zajedno!, pokrenula je niz predavanja na temu ugradnje obnovljivih izvora energije. Zadnje predavanje održano je 6. travnja, a fokusiralo se na administrativne procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo. 

Postavljanje sunčane elektrane na krovu je odličan smjer ka energetskoj neovisnosti. U vrijeme kada cijene energenata rastu, razmišljanje o ugradnji nekog oblika obnovljivog izvora energije, a sunčane elektrane na krovu su najčešći, jedan je od koraka kojim mnogi građani kreću u posljednje vrijeme. 

Zato je Zelena energetska zadruga (ZEZ), koja je partner projekta Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo – zajedno!, pokrenula niz predavanja na temu sunčanih elektrana i, općenito, o obnovljivim izvorima energije. Zadnje predavanje održano je 6. travnja, a fokusiralo se na administrativne procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo. 

Prisutnim građanima predstavljeni su dokumenti koji su potrebni za ugradnju sunčane elektrane na krov, kao i neke 'cake' koje je potrebno znati u tom procesu. 

PREDUVJETI

Nekoliko je osnovnih preduvjeta za postavljanje sunčane elektrane na krov. Dva su glavna područja - prijavitelj i objekt.

(Su)vlasnik

 1. Prijavitelj projekta MORA biti (su)vlasnik objekta
 2. Prijavitelj MORA biti i vlasnik mjernog mjesta 

Objekt 

 • Površina
  • Za proizvodnju 1kW električne energije potrebno je 6 m2 prostora. Budući da je jedan modul (panel) veličine 2 m2, stoga je za 1kW potrebno TRI modula (panela) koji se prostiru na 6 m2 krova. 
 • Orijentacija
  • Idealna je južna strana, no ni ostale nisu isključene. Ipak, sjeverna strana se izbjegava
  • Nagib - prati se nagib krova, a kada je ravni krov, radi se izdizanje panela
 • Pokrov
  • Najčešći su lim, crijep i ravni krov. Radi se i na gerard pokrovima, no potrebno je da instalateri gerarda postave konstrukciju panela
  • Nije prikladan – salonit, šindra, azbestne ploče
 • Vrsta priključka
  • Jednofazni – maksimalna snaga je 3,6 kw, to je snaga prema mreži, može se ugraditi i jači sustav, ali do najviše 4,6 kW
  • Trofazni – kolika je zakupljena snaga, tolika može biti i veličina sustava

Izvor: ZEZ radionica -

Izvor: ZEZ radionica - Administrativni procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo.

Zadnji važeći dokaz zakonitosti

Iako se čini da je riječ o nekom 'fali jedan papir' dokumentu, potrebno je zapravo dokazati da je objekt na koji se ugrađuje sunčana elektrana ipak zakoniti. Jedan od takvih dokumenata je Uporabna dozvola. Iako nije nužna u svim projektima (primjerice, ako je riječ o objektu koji je stariji od 1968. godine), ipak kada se predaje treba paziti na neke 'cake'. 

Izvor: ZEZ radionica - Administrativni procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo.

Ključno je obratiti pozornost na nekoliko detalja:

Važan je (zaokruženo gore desno) – ŽIG – rješenje da je dokument pravomoćan ili izvršan. Svaki dokument koji je nadležni Upravni odjel izdao mora biti pravomoćan. To je najčešća pogreška u prikupljanju dokumentacije za prijavu
Iduće (drugo zaokruženo) je broj čestice – mora se ponavljati u svim dokumentima koje prilažete.

Dokaz vlasništva

Naravno, da bi se ispunili preduvjeti, potrebno je dokazati i da je prijavitelj sunčane elektrane (bilo na neki natječaj ili Javni poziv, bilo u HEP), ujedno i vlasnik objekta. To se radi izvatkom iz zemljišnih knjiga. 

Vlasnički list sastoji se od tri dijela:

 • Posjedovnica
  • sadrži popis objekata i nekretnina na toj čestici te površine (Napomena – KD – oznaka za kulturno dobro)
 • Vlastovnica
  • sadrži podatke o (su)vlasniku 
 • Teretovnica
  • sadrži podatke o teretu (hipoteka, zalog...) 

Izvor: ZEZ radionica - Administrativni procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo

Za ZK izvadak nije važno da bude određenog datuma (primjerice 30 ili 60 dana starosti), ali dobro je da to bude noviji dokument. Može biti i neslužbena kopija. Ključno je da prikazuje trenutno stanje vlasništva objekta. Važan je broj katastarske čestice koji mora biti isti na svim dokumentima, pogotovo na uporabnoj dozvoli.

Kako pronaći ZK Izvada

Nekoliko je načina na koje se može pronaći ZK izvadak:

Često se dogodi da se je broj čestice u ZK izvatku i katastru različit, a mora biti isti. Stoga, ako se nekretnina nalazi na području gdje postoje razlike u brojevima katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi, odnosno na području katastarske općine za koju nije izvršena obnova ili osnivanje zemljišne knjige, za daljnje postupke moguće je od nadležnog ureda za katastar zatražiti podatak o identifikaciji čestica.

 

Izvor: ZEZ radionica - Administrativni procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo

Računi za struju 

Kada se prikuplja dokumentacija o vlasništvu, bilo bi dobro prikupljati podatke o potrošnji kako bi se mogla dimenzionirati buduća sunčana elektrana.  

Temeljni podatak je onaj o potrošnji električne energije. Važno je da se prikupi podatak o potrošnji za šest mjeseci, a idealno bi bilo za 12 mjeseci

Izvor: ZEZ radionica - Administrativni procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo
Podatak o potrošnji (zadnji krug) i na temelju toga se dimenzionira elektrana. Nadalje, ako se u budućnosti želi mijenjati uređaje ili dodavati nove (promijeniti energent za grijanje (plin, lož ulje...)), važno je to reći da projektant može procijeniti buduću potrošnju električne energije. 


Priključak

Jedan od podataka koji je potreban u procesu ugradnje sunčane elektrane je i onaj o priključku. 


Izvor: ZEZ radionica - Administrativni procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo

No, postavlja se pitanje gdje pronaći informacije o vrsti i snazi priključka. Najbolje je nazvati info telefon HEP-a i zatražiti informaciju. Isto tako, ako postoji dokument o elektroenergetskoj suglasnosti, na njoj se nalaze tražene informacije (krug – zakupljena snaga).

Prijava na natječaje

Ako se (su)vlasnik objekta želi prijaviti na neki od natječaja ili Javnih poziva, potrebno je prikupiti još neke dodatne dokumente. 

Za početak su ključna DVA uvjeta

 1. Ako se radi prijava na natječaj od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), prijavitelj mora imati prebivalište na adresi objektu koje mora biti starosti najviše 30 dana prije podnošenja prijave. 
 2. Prijavitelj ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema Fondu

Objekt 

 • 50 posto bruto površine mora biti namijenjeno za stanovanje – obiteljske kuće uvijek za stanovanje, osim ako je OPG u pitanju.
 • Maksimalno tri stambene jedinice.
 • Građevinska bruto površina manja ili jednaka 600 m2 (nije se još dogodilo da je netko imao toliko kvadrata)

Dodatna dokumentacija

Izvor: ZEZ radionica - Administrativni procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo

Jedan od najvažnijih administrativnih dokumenata za ugradnju sunčane elektrane je Glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane

Izvor: ZEZ radionica - Administrativni procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo

Energetski certifikat

 Izvor: ZEZ radionica - Administrativni procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo

Obavijest o mogućnosti priključenja

Kada se prikupe dokumenti, kopija projekta i zahtjev, kopiju katastarskog plana, osobnu, ZK izvadak, predaje se zahtjev HEP-u. Nakon zahtjeva dobiva se obavijest o priključenju.

Izvor: ZEZ radionica - Administrativni procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo

Prva je obavijest (lijevo) važna jer pokazuje je li zahtjev prihvaćen ili ne. HEP često napiše da je potrebno promijeniti brojilo (dvosmjerno). Drugi dokument (desno) tiče se promjene OMM-a i brojila.

Cijena novog brojila

 • 2.600 kuna za jednofazni
 • 3.260 za trofazni

Uplata za promjenu brojila može pričekati dok investitor nije posve siguran u postavljanje elektrane. Izmjena brojila se radi kada se elektrana postavi. Ovo je obavezan dokument za prijavu na natječaje. Čeka se neko vrijeme – 15 i više dana.

Sam ili s Fondom

Vrlo često se postavlja pitanje krenuti u postupak ugradnje sunčane elektrane samostalno ili uz sufinanciranje FZOEU-a. Naravno, u ovom kontekstu nije pitanje novca, nego dokumentacije. 

Izvor: ZEZ radionica - Administrativni procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo

Vremenski tijek realizacije projekta

Izvor: ZEZ radionica - Administrativni procese do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo

Dosadašnje izvještaje s predavanja možete pogledati na ovim linkovima:

Raspored informativnih predavanja 'Solarna energija za kućanstva'

*SVAKO PREDAVANJE ODRŽAT ĆE SE OD 15:00 - 15:45 sati

Ako ste se prijavili za neko od narednih predavanja, poveznicu ćete zaprimiti do dva dana prije održavanja svakog predavanja. U slučaju da ste se propustili prijaviti na neko od predavanja koje vas zanima, prijavite se ovdje.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!