dokument, potpisivanje, režije
Izvor: https://unsplash.com/
PROMJENA REŽIJA I DOKUMENATA

DVANAEST koraka kojima morate krenuti nakon kupnje stana

Kupili ste stan. Ako ste imali sreće, brzo ste to riješili. No vaš posao nije gotov, slijedi ispunjavanje mučne papirologije. Slijedite ove korake i nećete imati problema!

Sretni ste i zadovoljni jer je muka potrage završila, ali počinje druga faza - morate sve režije dosadašnjeg vlasnika 'prebaciti na sebe'. Inače to rade i agencije za kupoprodaju nekretnina koje to naplaćuju kroz svoju proviziju. 

Prvi korak jest, naravno, kupoprodajni ugovor koji potpisujete kod javnog bilježnika (ako kupujete stan na kredit, to svakako morate). Javni bilježnik će ga onda odmah poslati na uknjižbu u gruntovnicu, tako da ne morate šetati tamo. Isto tako, prilikom preuzimanja stana, napravite zapisnik u kojemu ćete napisati točno stanje svih brojila. Taj zapisnik potpisuju i kupac i prodavatelj.

Drugi korak – u nekoliko primjeraka kopirajte kupoprodajni ugovor i zapisnik o preuzimanju stana te skenirajte oba dokumenta. Naime, na nekoliko adresa ćete morati slati e-mail (ili poštu, kako želite) s tim dokumentima. Predlažemo pet primjeraka svakog dokumenta.

Treći korak – jednom kada se uknjižite kao vlasnik u gruntovnici, spremite taj vlasnički list na računalo, a možete ga i isprintati. Trebat će vam. Vlasnički list možete potražiti OVDJE, a za one vlasnike čiji su vlasnički listovi u knjizi položenih ugovora to možete učiniti OVDJE)

Četvrti korak - javite se predstavniku suvlasnika i upravitelju zgrade. Svakako morate imati broj predstavnika suvlasnika i broj upravitelja, pogotovo njihov broj za hitne intervencije. Predstavniku suvlasnika pripremite kopiju kupoprodajnog ugovora (ako ne želite da vidi cijenu po kojoj ste kupili stan, precrtajte crnim markerom) i vlasnički list (ako traže). Možete im te dokumente dati 'uživo' ili e-mailom (svakako savjetujemo e-mailom).

Peti korak – javite se komunalnom poduzeću. Npr. za Zagreb javite se Zagrebačkom holdingu. Na ovome linku možete vidjeti što treba. Ispunite zahtjev, priložite kupoprodajni ugovor ili drugi dokument te pošaljite na pozivni.centar@zgh.hr i na gskg@gskg.hr.

Šesti korak – promjena operatora električne energije. Nekoliko je mogućnosti koje možete odabrati - od 'klasične' Elektre, do HEPI-ja ili drugih privatnih kompanija. Ono što u svakom slučaju trebate jest ispuniti zahtjev s osobnim podacima i podacima o mjernome mjestu te ih poslati ili opskrbljivaču koji je trenutno u stanu ili novome. Primjerice, HEP Elektri javljate se OVDJE, za HEPI OVDJE ili za E-ON se javljate OVDJE. 

Sedmi korak – promjena korisnika u vodooopskrbi. Svaki grad, ali i neke općine, imaju vlastitu tvrtku koja kućanstva opskrbljuje vodom. U Zagrebu, možete to napraviti odlaskom u Zagrebački Holding, ali i OVDJE. Morate ispuniti OBRAZAC koji se nalazi OVDJE. Nakon toga, skenirani kupoporadajni ugovor i zapisnik trebate poslati na e-mail vio.informacije.reklamacije@zgh.hr (ZA SVAKI SLUČAJ - posavjetujte se sa svojim predstavnikom suvlasnika jer on treba dojaviti promjenu ukućana u zgradi - mora potpisati i pečetirati obrazac).

Osmi korak – mnoga kućanstva koriste HEP Toplinarstvo, odnosno opskrbljivač toplinskom energijo je ta kompanija. Da biste promijenili korisnika, u pisanom zahtjevu navedite sljedeće podatke:

  • Šifra krajnjeg kupca (nalazi se na računu za toplinsku energiju)
  • Ime, prezime, adresa i OIB prethodnog i novog krajnjeg kupca.

 Uz zahtjev se prilažu preslike:

  • osobne iskaznice krajnjeg kupca
  • stare uplatnice za toplinsku energiju (nije obavezno)
  • kupoprodajni ugovor (Ili neki od dokumenata kojim se dokazuje promjena krajnjeg kupca)

Sve to poslati na toplinarstvo@hep.hr, a više informacija možete naći OVDJE

Deveti korak – budući da neki građani koriste plin kao energent, također je potrebno poslati podatke. Na primjeru Gradske plinare Zagreb, to možete učiniti OVDJE, uz ispunjavanje pripadajućeg zahtjeva koji se nalazi na istom linku. 

Deseti korak – promjena adrese za telekom operatera. Ako želite, možete svoj broj fiksnog telefona te internet i televizijske programe preseliti na novu adresu. Ako vaš odabrani operator na novoj lokaciji nudi svoju uslugu (odnosno ima instaliranu infrastrukturu), možete prebaciti svoju komunikaciju s vanjskim svijetom na novu adresu. Ako nema, morat će te prekinuti ugovornu obvezu (ako je imate) te platiti penale za raskid ugovora.

Jedanaesti korak – promjena dokumenata. Jednom kada ste odaslali zahtjeve komunalnim tvrtkama i riješili sve režije, idući korak je policija i zahtjev za promjenom adrese. Sve informacije možete naći OVDJE 

Dvanaesti korak – promjena adrese u banci te svim programima pogodnosti. Dakle, nakon što ste dobili novu osobnu iskaznicu, s tim dokumentom pohitajte u banku kako biste promijenili adresu. Budući da banke ponekad znaju slati nove kartice (ako mijenjaju sustav ili nešto slično), poslat će vam na staru adresu ako je niste promijenili. Isto vrijedi i za sve programe pogodnosti u kojima sudjelujete.

I za kraj, pretplata HRT-u. To je obaveza. Naime, prema Zakonu o HRT-u, HRT pristojba nije pretplata za TV i radio prijamnik, niti je pretplata ili plaćanje za gledanje (slušanje) programa HRT. Svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom dužan je HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu utvrđenu člankom 35. stavkom 2. ovoga Zakona, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

To znači, ako u automobilu imate radio prijamnik, obvezni ste plaćati pretplatu.