Dizalo
Izvor: kaisender / Pixabay
NIJE PRIHVATLJIV TROŠAK

SUFINANCIRANJE - Energetska obnova zgrada može služiti i za ugradnju dizala, ali pod jednim uvjetom

Svi oni koji žele ugraditi dizalo i sufinancirati ga kroz postupak energetske obnove, to neće moći napraviti ako je dizalo manje od propisanih dimenzija.

TEKST JE AŽURURAN 16.02.2022.

Javne pozive za energetsku obnovu zgrada suvlasnici već dvije godine čekaju kao ozebli sunce. Prema dosadašnjim informacijama koje je ZGRADOnačelnik.hr dobio iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, prvi Javni poziv bit će objavljen do kraja ožujka ove godine

Nažalost, još uvijek nisu poznati detalji i pravila tih javnih poziva. Vlada je krajem 2021. godine donijela paket programa kojima se definiraju pravila energetske obnove zgrada u Hrvatskoj do 2030. godine. Novac za provođenje programa osigurava se iz europskih fondova dok će se detaljniji uvjeti za njihovo korištenje propisati natječajima. Tako barem tvrdi Vlada.

No, unatoč tomu, energetska obnova zgrada u Hrvatskoj past će zbog - dizala. To je točno i nije točno.

TOČNO je jer svi koji žele sufinancirati ugradnju dizala u svoje zgrade, a neće moći ugraditi dizalo propisanih dimenzija (pojašnjenje dimenzija i tumačenja pravilnika nalazi se niže u tekstu), neće dobiti novac za tu ugradnju. Budući da su projekti energetske obnove trenutno jedini način kako se dizalo može sufinancirati, mnogi se odlučuju za energetsku obnovu samo zato da mogu ugraditi dizalo. 

NIJE TOČNO jer je projekt ugradnje dizala manjih dimenzija dio cjelokupnog projekta energetske obnove zgrade čime onda to dizalo postaje NEPRIHVALJIV trošak (iako se može projektirati dizalo manjih dimenzija od onih propisanih Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, što nije u skladu s pozitivnim propisima - ali postoji tumačenje koje kaže da takvo dizalo mora u najvećoj mjeri zadovoljavati tehničke propise). Ali SAMO DIZALO, ostale stavke projekta energetske obnove ostaju prihvatljiv trošak (naravno ako zadovoljavaju propisane uvjete). 

Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objašnjavaju kako u okviru energetske obnove višestambenih zgrada i zgrada javnog sektora, isključivo kao horizontalna mjera koja se provodi uz mjere energetske učinkovitosti, kao i u svim prethodnim pozivima na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu zgrada sufinanciranu sredstvima EU iz nadležnosti ovog Ministarstva, i u okviru budućih poziva za energetsku obnovu zgrada koji će se sufinancirati sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., prihvatljiv je trošak provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora projektiranih u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti - konkretno: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.

Problematika 

Do sada nije postojao poseban program sufinanciranja ugradnje dizala u postojeće zgrade. Stoga se sufinanciranje ugradnje dizala u postojeće zgrade novcem iz EU-a moglo dobiti jedino kroz energetsku obnovu. 

Međutim, postoji potencijalni problem. Kako za ZGRADOnačelnik.hr tvrde projektanti koji se već godinama bave energetskom obnovom zgrada, jedna stavka jednog pravilnika mogla bi onemogućiti sufinanciranje ugradnje dizala. Krenimo redom. 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti propisuje uvjete i načine osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u građevinama javne i poslovne namjene te osiguranja jednostavne prilagodbe građevina stambene i stambeno-poslovne namjene. 

Članak 12 spomenutog pravilnika, između ostaloga, kaže:

Dizalo mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

  • unutarnje dimenzije dizala najmanje 110 × 140 cm

Naočigled nema ništa sporno. Međutim, projektanti nam kažu da je u velikoj većini zgrada (čak koriste pojam 'u svim' starim zgradama), nemoguće ugraditi dizala potrebnih dimenzija jer nema dovoljno prostora.

- Za ugradnju dizala u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti dimenzije postojećeg stubišta trebale bi biti minimalno 190x190 cm, a to nije slučaj ni na jednoj zgradi na kojoj smo mi do sada radili energetsku obnovu - poručuje jedan projektant. 

Nameće se zaključak da prema sadašnjoj regulativi nije moguće naknadno ugraditi manja dizala u postojeće zgrade.

Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dodatno su nam poslali tumačenje navedenog pravilnika:

  • Prema zahtjevima iz Pravilnika o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti imajući u vidu različite situacije kod rekonstrukcija postojećih zgrada, upućujemo da je člankom 58. stavkom 2. Pravilnika omogućeno da se kod rekonstrukcija postojećih građevina, obveze osiguranja pristupačnosti i prilagodbi odgovarajuće, u skladu s tehničkim mogućnostima, primjenjuju na dio građevine koji se rekonstruira, odnosno u okviru dijela građevine koji je u opsegu zahvata te rekonstrukcije.
  • Slijedom navedenoga, razvidno je kako u Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ne postoji prepreka da se u zgradu koja se rekonstruira ne ugrađuje dizalo sukladno ovom Pravilniku a koje je drugačijih dimenzija od propisanih ako se dimenzije propisane ovim Pravilnikom primjenjuju u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s tehničkim mogućnostima, važećim propisima i ostalim zahtjevima prema ovom Pravilniku, što projektant dokazuje tehničkim rješenjima u glavnom projektu.
  • S obzirom na navedeno, prihvatljivom mjerom u javnom pozivu za energetsku, uključujući sveobuhvatnu obnovu zgrada, se može smatrati i tehničko rješenje u glavnom projektu gdje projektant treba dokazati da određeni zahtjev iz Pravilnika nije tehnički izvediv u postojećoj zgradi koja se obnavlja, ali da je taj zahtjev primijenjen u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s Pravilnikom i tehničkim mogućnostima, te dokazati da se navedenim tehničkim rješenjem unapređuje ispunjavanje zahtjeva pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u odnosu na postojeće stanje i da je navedeno tehničko rješenje u skladu s ostalim zahtjevima iz Pravilnika te važećim propisima.

Nadležna tijela će pregledavati dokumentaciju projekta energetske obnove (u ovome slučaju je to Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji to radi na temelju propisa koje izrađuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine). Ako je u projektu navedeno dizalo koje ne udovoljava dimenzijama spomenutoga pravilnika, odnosno u najvećoj mogućoj mjeri nije u skladu s tehničkim propisima, odbacuje projekt ugradnje dizala. Dakle, ugradnja dizala postaje NEPRIHVATLJIV TROŠAK.  

Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objašnjavaju da, ako je glavnim projektom energetske obnove zgrade, kojim se prijavitelj prijavljuje na sufinanciranje energetske obnove zgrade putem javnog poziva, uz mjere energetske učinkovitosti planirana i mjera ugradnje dizala, ako nije projektirano sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, samo se ta mjera izuzima kao neprihvatljiv trošak, a ne cijeli projekt energetske obnove zgrade (naravno, ako ostale projektom predviđene mjere udovoljavaju svim kriterijima definiranim javnim pozivom).

Naravno, može se ugraditi dizalo manjih dimenzija, a za što ne treba građevinska dozvola nego samo projekt. Naime, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kaže da 

  • protivno prostornom planu može se bez građevinske dozvole izraditi glavni projekt za:
    • ugradnju, odnosno izgradnju dizala na postojećoj zgradi ili građevnoj čestici postojeće zgrade

Primjer zgrade

Objavljujemo i primjer ugradnje dizala u tipično stubište postojeće zgrade, a radi se konkretno o primjeru iz 'Limenki' u zagrebačkom naselju Zapruđe. Iz nacrta se vidi da je jedna strana stubišta svega 120 cm.

Pravilnik je u nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine iz kojeg napominju da je u tijeku izrada Tehničkog propisa o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kojim će se u hrvatsko zakonodavstvo preuzeti Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, u dijelu zahtjeva koji se odnose na izgrađeni okoliš. U procesu donošenja propisa provest će se javno savjetovanje sa zainteresiranom i stručnom javnosti stoga iz Ministarstva pozivaju građane i struku da sudjeluju u javnoj raspravi i svojim argumentiranim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima daju svoj doprinos kreiranju ovog iznimno važnog propisa.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!