pipa za vodu
Izvor: RayMark/Pixabay
POTROŠNJA VODE

GODIŠNJI ODMORI - Odjaviti ili ne broj ukućana u stanu?

Prijava i odjava broja ukućana ionako je prilično osjetljivo pitanje i mnogi suvlasnici, kao što se može vidjeti na društvenim mrežama ZGRADOnačelnik.hr-a, traže rješenja kako pravedno i pravilno plaćati vodu.

Ljeto je i krenula je sezona godišnjih odmora. Samim time, brojni suvlasnici krenut će u druge gradove i mjesta po Hrvatskoj. Stoga se postavlja pitanje za one koji u zgradi imaju jedno glavno brojilo za vodu i plaćaju ju po broju članova u kućanstvu - odjaviti, smanjiti broj ukućana ili ne.

Ovo pitanje, naravno, nema jednoznačan odgovor i najviše ovisi o dogovoru suvlasnika u zgradi. Postoji nekoliko mogućnosti.

Bez promjene

S obzirom na to da se ionako tijekom srpnja i kolovoza smanjuje potrošnja vode u zgradi jer mnogi odlaze na more, neki suvlasnici nemaju običaj mijenjati / odjavljivati broj članova u kućanstvu. Pogotovo ako ih u stanu neće biti manje od mjesec dana. Dakle, račun za vodu će biti ionako niži

Djeca na moru

Neki suvlasnici, pogotovo oni koji imaju djecu koju 'šalju' bakama i djedovima na more (ako imaju tu mogućnosti) mogu smanjiti broj članova u kućanstvu na onaj broj koji će realno biti u stanu. Pretpostavka je da će u tom razdoblju biti dvoje članova (roditelji). Kako prijaviti broj članova u kućanstvu možete vidjeti OVDJE

Nema ukućana 

S druge pak strane, neki suvlasnici imaju mogućnost da tijekom ljetnih mjeseci uopće ne borave u svome stanu. Stoga neki posežu za opcijom da broj članova u kućanstvu tijekom razdoblja njihova odsustva svedu na nulu. To je malo rizičnija opcija, ne zbog prijave lokalnom vodoopskrbnom poduzeću, nego zbog drugih suvlasnika. Pitanje je bi li oni bili zadovoljni s opcijom da neki suvlasnici zatraže da nitko ne bude prijavljen.

Naime, uvijek će netko od susjeda ili robine ili prijatelja doći u taj prazan stan, barem provjeriti je li sve u redu, a možda i zaliti cvijeće i pustiti vodu u WC-u. Tako da je ova opcija prilično diskutabilna. U krajnjoj liniji, stavite se u pozociju drugog suvlasnika - biste li vi bili zadovoljni s time da će ovaj prijaviti da nema nikoga u stanu tijekom ljeta bez dokaza da će ijedna kap vode u tom stanu biti potrošena? U protivnom, ako će u tome stanu biti potrošena samo litra vode, to će platiti ostali suvlasnici. 

Kako prijaviti broj članova u kućanstvu možete vidjeti OVDJE.

Prijava jednog člana kućanstva

Kako bi izbjegli gnjev ostalih suvlasnika u zgradi, neki suvlasnici kojih tijekom ljeta neće biti u stanu odluče prijaviti jednog člana u kućanstvu. Iako su svjesni da određeno vrijeme neće biti nikoga u stanu, ipak zbog 'mira u kući' prijave jednog člana upravo zbog toga što će im netko zaljevati cvijeće, pregledati stan i slično. 

Kako prijaviti broj članova u kućanstvu možete vidjeti OVDJE.

NA ŠTO PAZITI

  • Prijava i odjava broja ukućana ionako je prilično osjetljivo pitanje i mnogi suvlasnici, kao što se može vidjeti na društvenim mrežama ZGRADOnačelnik.hr-a, traže rješenja kako pravedno i pravilno plaćati vodu. Uvijek će biti onih koji su nezadovoljni. Zato se i preporuča ugradnja internih vodomjera u stanove, što pak ima svoje prednosti i mane i o tome možete pročitati: 

>>> Ako želite ugraditi vlastiti vodomjer na ovo svakako morate obratiti pažnju

>>> Individualni vodomjeri: Konačni račun za vodu ne može se isključivo temeljiti na njihovom očitanom stanju

>>> Želite ugraditi vlastiti vodomjer? Evo što točno morate napraviti.

  • Ako nikoga neće biti u stanu manje od mjesec dana, razmislite isplati li se uopće mijenjati broj članova u kućanstvu
  • Čak i ako nikoga ne bude mjesec dana u stanu, pitanje jer je li godišnji odmor na prijelazu mjeseca. Naime, podsjećamo još jednom svaka jedinica lokalne samouprave ima svoja pravila prijave i odjave broja ukućana, o čemu možete pročitati OVDJE
  • Bilo bi najbolje prijavu i odjavu broja ukućana tijekom ljetnih mjeseci napismeno regulirati dogovorom među suvlasnicima. Na taj način će svi znati pravila igre. 

Pravila vodoopskrbe

Svako vodoopskrbno poduzeće u Hrvatskoj ima svoja pravila igre. Više manje su slična, no uvijek je dobro provjeriti u njihovim dokumentima. Jedan takav dokument su Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. 

  • Isporučena voda za svaki stan u stambenim zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 1. siječnja 2000. godine obračunava se na način da se očitana potrošnja glavnog vodomjera raspoređuje na pojedine korisnike usluge prema broju prijavljenih osoba kod svakoga korisnika usluge
  • 'Broj članova' pojedinog kućanstva odnosi na 'broj osoba' koje su prijavljene u pojedinom kućanstvu svakog pojedinog korisnika vodnih usluga u zgradi
  • Broj osoba kod pojedinoga korisnika usluge utvrđuje na temelju pisane izjave upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika
  • Javni isporučitelji ne ulaze u to je li točan dojavljeni broj članova i uvrštavaju li, piomjerice, ovlašteni predstavnici suvlasnika kućne ljubimce u pojedinim kućanstvima 
  • Javni isporučitelj nema zakonsku obvezu niti realnu mogućnost ulaziti u takve provjere, već je na samim korisnicima da u okviru važećih propisa nadziru rad svojih predstavnika suvlasnika i da ih, u slučaju eventualne zlouporabe njihovih ovlasti, razriješe dužnosti ili na drugi način osiguraju da se pridržavaju važećih propisa

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.