voda, vodomjer
NASTAVAK PRIČE

Individualni vodomjeri: Konačni račun za vodu ne može se isključivo temeljiti na njihovom očitanom stanju

S obzirom da je vrlo velik interes za informacijama oko ugradnje vlastitih vodomjera, što smo i vidjeli nakon brojnih reakcija na tekst zgradonačelnik.hr-a, nastavljamo priču o tome.

Ovoga puta objavljujemo odgovor koji smo (naknadno) dobili od KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke. Naime, iz te nam tvrtke odgovaraju da sukladno Zakonu o vodnim uslugama, svaki isporučitelj vodnih usluga donosi Opće uvjete isporuke vodnih usluga kojima se, između ostalog, uređuje pitanje vodomjera, obračuna te međusobni odnosi korisnika vodnih usluga i isporučitelja, kao i njihova prava i obveze.

Općim i tehnički uvjetima isporuke vodnih usluga na području na kojem je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. isporučitelj vodnih usluga, a radi se o širem riječkom području – točnije gradovima Rijeka, Bakar, Kastav i Kraljevica te općinama – Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo, određeno je nekoliko vrsta vodomjera – glavni, pomoćni i individualni vodomjeri. Opći i tehnički uvjeti dostupni su na internetskim stranicama Društva.

Kako su nam objasnili, individualni vodomjeri mjerni su uređaji koje korisnici/suvlasnici građevina ugrađuju na dijelu svoje interne vodovodne instalacije radi kontrole vlastite potrošnje vode ili utvrđivanja raspodjele potrošene vode između više korisnika vodnih usluga čija se ukupna količina isporučene vode utvrđuje očitanjem glavnog vodomjera.

- Omogućavanje ugradnje individualnih vodomjera u stanu/poslovnom prostoru unutar stambene zgrade određuju odlukom suvlasnici koji imaju većinski udio u suvlasničkim udjelima u zgradi. Znači, očitana stanja na individualnim vodomjerima pomažu u obračunu i u raspodjeli ukupne količine isporučenih vodnih usluga, ali se korisnicima koji ih imaju ugrađene konačni obračun ne može isključivo temeljiti na njihovom očitanom stanju. Razlog tome je što u zgradama koje su izgrađene prije 2000. godine, kada su se primjenjivali drugi građevinski propisi i standardi, interne vodovodne instalacije nisu u toj građevini izvedene na način da omogućuju precizno mjerenje količina isporučene vode svakom stanu - samostalnom uporabnom dijelu građevine. Pri tom individualni vodomjeri ne mogu izmjeriti količinu vode u zajedničkim dijelovima instalacija ili koja zbog kvara na njima istječe - rekla nam je Jelena Zorić Domitrović, dipl.oec., stručni suradnik za odnose s javnošću u KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Zbog svega navedenog, ističe gospođa Zorić Domitrović, potrošnja koja se evidentira na individualnim vodomjerima je pomoć u raspodjeli ukupne količine vode na svakog korisnika te je propisima određeno da se korisnicima raspodjeli i ona količina vode koja ostane neraspodijeljena nakon što se pružena vodna usluga obračuna korisnicima prema očitanoj potrošnji vode na njihovim individualnim  vodomjerima i ostalima koji nemaju ugrađene individualne vodomjere do 7 kubnih metara vode po članu domaćinstva.

U slučaju kada ostane neraspodijeljene vode, obim isporučene vodne usluge se povećava svim korisnicima za iznos razmjeran njihovoj naprijed opisanoj potrošnji, odnosno sukladno odluci korisnika o raspodjeli (npr. svima u jednakom iznosu).

- Svi detalji vezani uz ugradnju vodomjera u stanu dio su uređenosti življenja u suvlasničkoj zajednici i iz tog razloga naše korisnike savjetujemo da se za dodatna pitanja obrate svojem ovlaštenom predstavniku suvlasnika čija je dužnost redovna mjesečna prijava svih potrebnih podataka za obračun, kontrola očitanja, umjeravanja i svih ostalih elemenata kojima se može utjecati na raspodjelu i obračun vodne usluge. Individualne vodomjere moraju korisnici redovito održavati te sukladno propisima mijenjati/baždariti – trenutno svakih pet godina. Ovu vrstu vodomjera KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. ne ugrađuje, ne održava i ne očitava - ističu u toj riječkoj tvrtci.

Podaci o individualnim vodomjerima korisnicima vodnih usluga u Rijeci i okolici dostupni su na ovom linku, a česta pitanja mogu se pogledati ovdje.  Pojašnjenje načina obračuna vodne usluge ovisno o vrsti ugrađenog vodomjera možete pogledati na ovoj poveznici

 Želite ugraditi vlastiti vodomjer? Evo što točno morate napraviti.