energetski certifikat
Izvor: https://pixabay.com/
KORAK PO KORAK

Kako do energetskog certifikata

Ako ste vlasnik zgrade ili nekog njenog dijela (najčešće stana), prije izdavanja uporabne dozvole trebate pribaviti energetski certifikat zgrade.

Energetski certifikat izdaje se za zgradu, odnosno njezin posebni dio, za koju je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom. Energetski certifikat vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja, a da bi ga se pribavilo treba provesti energetski pregled na osnovu kojeg se vrednuju radnje potrebne za izdavanje energetskog certifikata, te se po njihovom završetku izdaje energetski certifikat o čemu više možete pročitati ovdje

Dokumentacija koja vam je potrebna:

 • broj katastarske čestice i ime katastarske općine
 • godina izgradnje i godina posljednje rekonstrukcije
 • arhitektonski snimak postojećeg stanja nekretnine (tlocrt, karakteristični presjek i pogled na sve fasade)
 • podatke o koeficijentima prolaska topline za stolariju i bravariju ili barem točnu godinu njene ugradnje
 • poželjno je prikupiti iz arhive račune za sve energente koje koristite (električna energija, prirodni plin, voda i ostalo) za zadnje tri godine
 • preporučljivo je znati snagu instaliranih izvora topline i hlađenja u kW. Podaci iz tih računa koriste se za energetsku analizu potrošnje energije, iz koje se onda predlažu mjere za povećanje energetske učinkovitosti predmetne nekretnine

Prvi i osnovni korak energetskog certificiranja je energetski pregled zgrade koji uključuje:

 • pripremne radnje
 • prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradi koji su nužni za provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade
 • provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi
 • analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine
 • prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom razdoblja povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera
 • izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno energetskih svojstava zgrade

U postupku provođenja energetskog pregleda zgrade provode se analize koje se odnose na:

 • način gospodarenja energijom u zgradi
 • toplinske karakteristike vanjske ovojnice
 • sustav grijanja
 • sustav hlađenja
 • sustav ventilacije i klimatizacije
 • sustav za pripremu potrošnje tople vode
 • sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije
 • sustav električne rasvjete
 • sustav opskrbe vodom
 • sustav mjerenja, regulacije i upravljanja
 • alternativne sustave za opskrbu energijom

Cijene?

 • na tržištu se mogu naći razne cijene ponuđača. Ako želite ispuniti zakonsku normu i 'dobiti papir', onda će vam i cijene ispod 1000 kuna biti prihvatljive, a dobit ćete Izvješće o energetskom pregledu koji je sastavni dio Energetskog certifikata od nekoliko stranica
 • ako planirate zatražiti 'zeleni kredit', onda bi ipak trebali odabrati iznos iznad 1000 kuna jer ćete tada sigurno dobiti Izvješće o energetskom pregledu koji je sastavni dio Energetskog certifikata na više od 15 stranica, gdje će vam detaljno predložiti i obrazložiti svaku pojedinu mjeru za poboljšanje energetske učinkovitosti
 • cijena ovisi o bruto veličini promatrane nekretnine, kao i o složenosti termotehničkog sustava koji se koristi

Ako vam treba i detaljan troškovnik radova na vašoj nekretnini, za dodatni iznos ga možete dobiti i na osnovu njega odmah početi tražiti izvođača radova. Svaki ovlašteni energetski certifikator ima dovoljno radnog iskustva da sastavi detaljan troškovnik radova.

Popis ovlaštenih certifikatora od stane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine možete pronaći OVDJE.

Energetski certifikat vrijedi 10 godina

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, vizualnog pregleda zgrade i završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi ako je postojala obveza njegove izrade.

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji. Po uspješno zaključenoj prodaji energetski certifikat se predaje na čuvanje novom vlasniku nekretnine. Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se unajmljuju, zakupljuju ili daju u leasing moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu, zakupcu ili korisniku leasinga, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, zakupu ili leasingu.

Može li se i kako poboljšati energetski razred zgrade?

Može se poboljšati uz investiciju kapitala u energetsko svojstvo zgrade. Kada govorimo o energetskom razredu zgrade onda pričamo o energetskom svojstvu zgrade. To je izračunata količina energije potrebne za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu potrošnje tople vode i rasvjetu prilikom karakteristične uporabe zgrade. Energetsko svojstvo zgrade se izražava preko specifične godišnje primarne energije za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava.

Energetski razred zgrade je pokazatelj:

 • specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QHnd za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava.
 • specifične godišnje primarne energije Eprim za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava, koja kod stambenih zgrada obuhvaća energiju za grijanje, pripremu potrošnje tople vode i ventilaciju/klimatizaciju (ventilacija/klimatizacija se uzima u obzir ukoliko postoji i to samo kroz grijanje), a kod nestambenih zgrada obuhvaća energiju za rasvjetu i energije onih termotehničkih sustava naznačenih u Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada.

Poboljšanja specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QHnd se prvenstveno postižu poboljšanjima na ovojnici nekretnine (toplinska izolacija fasade, toplinska izolacija krova i/ili poda prema otvorenom zraku i manjim dijelom zamjenom stolarije i/ili bravarije). 
Poboljšanja specifične godišnje primarne energije Eprim se postižu zamjenom postojećeg sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije, kao i primjenom alternativnih izvora energije.

Oba pokazatelja energetskog razreda zgrade nalaze se na prvoj stranici Energetskog certifikata.