ušteda energije
Izvor: analogicus / Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
SAVJETI HEP-a

Kako drastično uštedjeti električnu energiju

Hrvatska elektroprivreda (HEP) objavila je desetak savjeta kako uštedjeti na potrošnji električne energije, od toga koje uređaje kupiti do načina njihova korištenja. 

Za početak, potrebno je imati ispravne električne instalacije

 • Prije priključenja električne instalacije na niskonaponsku distribucijsku mrežu, instalacija mora biti izvedena, pregledana i ispitana sukladno odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije i zahtjevima norme HRN HD 60634-6
 • Ako građevina ima ugrađen sustav zaštite od udara munje, sustav mora biti sukladan Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/2008, 33/2010)
 • Vlasnik građevine dužan je osigurati redoviti pregled i ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene stručne osobe

Sigurnost prije svega

 • od korištenja električne energije prisutna je opasnost od strujnog udara uslijed neispravnosti električne instalacije i/ili uređaja. Oštećeni dijelovi električne instalacije (kabeli, prekidači, utikači i utičnice), kao i oštećeni dijelovi električnih uređaja, najčešći su uzrok strujnog udara.

Radi vaše sigurnosti, savjetuje se:

 • održavajte svoju električnu instalaciju i uređaje u ispravnom stanju
 • u električnim instalacijama koristite zaštitne strujne sklopke za zaštitu od dodirnog napona
 • koristite električne uređaje prema uputama proizvođača
 • ne koristite električne uređaje u neposrednoj blizini vode
 • posebnu pozornost posvetite djeci u cilju sprječavanja nehotičnog ili nepravilnog rukovanja električnim uređajima
 • neispravne uloške osigurača zamijenite samo istovrsnim novim ulošcima (ne 'popravljajte' stare osigurače)
 • u slučaju požara isključite električnu instalaciju i uređaje, koristite vatrogasne aparate, a po potrebi pozovite vatrogasce (telefonski broj 193) ili hitnu službu (telefonski broj 112)
 • prije nego izvadite utikač priključnog kabela iz utičnice, isključite električni uređaj
 • prilikom vađenja utikača priključnog kabela iz utičnice, jednom rukom pridržavajte utičnicu, a drugom rukom izvucite utikač
 • prilikom korištenja produžnih kabela, vodite računa o njegovom opterećenju (broju i snazi priključenih uređaja) te opasnosti od oštećenja kabela
 • u slučaju grmljavine isključite osjetljive električne uređaje (računala, televizori)
 • popravak električnog uređaja ili dijela električne instalacije povjerite ovlaštenim stručnim osobama
 • u slučaju strujnog udara: potrebno je unesrećenu osobu što prije osloboditi (ako je još uvijek u strujnom krugu). Pri tome je važno voditi računa o vlastitoj sigurnosti.
 • Strujni krug se može prekinuti:
  • vađenjem utikača iz utičnice
  • vađenjem osigurača ili odvajanjem električnog vodiča od tijela unesrećenog – obavezno uz korištenje predmeta od izolirajućeg materijala (plastika, guma, debeli sloj suhe tkanine ili papira, suho drvo).
  • Poželjno je koristiti gumene rukavice i čizme.
  • Unesrećenom pružite prvu pomoć te po potrebi pozovite hitnu pomoć (telefonski broj 194).
 • Ako je uslijed strujnog udara nastao požar, nemojte ga gasiti vodom.

Energetske oznake

Odabir odgovarajućeg uređaja može doprinjeti racionalnijem korištenju i smanjenju troškova za potrošenu električnu energiju u cijelom životnom vijeku uređaja. 

Prilikom nabave novog uređaja, potrebno je obratiti pažnju na:

 • veličinu uređaja s obzirom na broj korisnika (članova kućanstva)
 • vrstu uređaja s obzirom na učestalost korištenja
 • razred energetske učinkovitosti uređaja - proizvodi su označeni energetskim razredom učinkovitosti - slovima A, B, C, D, E, F, G

Od 1. ožujka 2021.  uvedene su nove i poboljšane energetske oznake za kućanske aparate. Time se potrošačima, distributerima i proizvođačima pružaju učinkovitije informacije o energetskim svojstvima nekog uređaja te olakšava i uspoređivanje energetske učinkovitosti.

Od 1. ožujka 2021. uvedene su e nove oznake za:

 • hladnjake i zamrzivače
 • perilice rublja i kombinirane perilice sušilice
 • perilice posuđa
 • televizore
 • elektroničke zaslone

Od 1. rujna 2021. nove oznake pojavile su i na izvorima svjetlosti. Sve ostale grupe proizvoda dobiti će novu energetsku oznaku najkasnije do 2030. godine.

Kako sigurno koristiti elektične uređaje

 • Neispravne uloške osigurača zamijenite samo istovrsnim novim ulošcima
 • Kućanske aparate ne isključujte povlačenjem za priključni kabel utikača, nego jednom rukom pridržavajte utičnicu, a drugom rukom izvlačite utikač
 • U slučaju grmljavine, isključite važnije električne uređaje, a posebno elektroničke uređaje (računala, televizori)
 • Ne razvlačite po zemlji priključne kabele (za kosilice, miješalice i slično), prije nego ih na odgovarajući način zaštitite od oštećenja
 • Koristite samo one prijenosne svjetiljke kod kojih su svi dijelovi zaštićeni izolacijom, a žarulji ne prijeti opasnost od neposrednog oštećenja
 • Popravke na električnim uređajima i izvođenje električnih instalacija povjeravajte samo ovlaštenim stručnim osobama
 • Ne koristite električne uređaje u neposrednoj blizini vode
 • Posebnu pozornost posvetite djeci u cilju sprječavanja nehotičnog ili nepravilnog rukovanja električnim uređajima

Odabir odgovarajućeg uređaja može doprinjeti racionalnijem korištenju i smanjenje troškova za potrošenu električnu energiju u cijelom životnom vijeku uređaja.

 • Način korištenja pojedinih električnih uređaja značajno utječe na njihovu potrošnju.
 • Vrijeme korištenja uređaja može značajno utjecati na troškove stoga preporučujemo da, uređaje koje možete, koristite za vrijeme trajanja niže tarife, odnosno noću.
 • Kod određivanja rasporeda uređaja u prostoriji, vodite računa o tome da položaj uređaja također utječe na njegovu potrošnju.

Detaljnije preporuke za učinkovito i racionalno korištenje pojedinih uređaja:

HLADNJAK

 • Položaj hladnjaka u prostoriji - hladnjak postavite dalje od izvora topline i izvan dohvata Sunčevih zraka
 • Provjetravanje uređaja - osigurajte strujanje zraka oko stražnjeg dijela hladnjaka
 • Temperatura hlađenja i zamrzavanja – podešavanje uređaja na nepotrebno niske temperature hlađenja i zamrzavanja znatno utječe na njegovu potrošnju
 • Korištenje uređaja - u hladnjak ne stavljajte tople namirnice te nastojte održavati umjerenu količinu namirnica
 • Održavanje 
  • redovito otklanjajte naslage leda ako uređaj nema mogućnost samoodleđivanja
  • povremeno očistite nečistoću s rešetke na stražnjoj strani uređaja jer ona povećava potrošnju
  • obratite pozornost na brtve i gumice na hladnjacima te ih zamijenite ako su oštećene

RASVJETA PROSTORIJA

 • Kvalitetnija i učinkovitija rasvjeta postiže se postavljanjem većeg broja manjih izvora svjetlosti u prostoriji
 • Kod prostora gdje je potrebno dugotrajno osvjetljenje, upotrebljavajte štedna rasvjetna tijela
 • Svijetlo obojani zidovi reflektiraju znatno više svjetla od tamnih

PRIPREMA HRANE – ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK

 • Kod kuhanja na električnom štednjaku redovito koristite brzogrijaću ploču s regulatorom topline
 • Grijaću ploču isključite prije uklanjanja posude
 • Ne zagrijavajte praznu grijaću ploču
 • Najučinkovitije su (redoslijed):
  1. stakleno-keramičke grijaće ploče
  2. automatske brzogrijaće ploče
  3. obične električne grijaće ploče
 • Struja ili plin, klasika ili indukcija – koju ploču za kuhanje odabrati?

PERILICA I SUŠILICA RUBLJA

 • Kupnja – kod kupnje perilice za rublje, prednost dajte uređajima koji su označeni višim stupnjem energetske učinkovitosti
 • Korištenje – perilicu uvijek punite do dopuštene količine rublja (prema preporukama proizvođača); kad god je to moguće, koristite ciklus ekonomičnog pranja
 • Sredstva za pranje - upotrebljavajte ona sredstva koja su učinkovita na nižim temperaturama
 • Održavanje – obratite pozornost na filter perilice i redovno ga čistite
 • Za sušilicu rublja vrijede jednaka pravila kao i za perilicu rublja, ali ne zaboravite da vrijeme rada sušilice ovisi o ostatku vlage u rublju nakon centrifugiranja u perilici

PERILICA POSUĐA

 • Kako biste racionalno koristili električnu energiju pri upotrebi perilice posuđa, koristite program pranja prema vrsti posuđa prema uputama proizvođača
 • Posuđe složite na police perilice tako da je prostor dobro popunjen

PRIPREMA TOPLE VODE - BOJLERI

 • Ne zagrijavajte vodu u bojleru na temperaturu veću od 60 °C
 • Povremeno očistite grijače bojlera od naslaga kamenca

GRIJANJE PROSTORIJA

 • Električno zagrijavanje stana najveći je trošak
 • Dobro zabrtvite vrata, prozore i druga mjesta kroz koja odlazi toplina
 • Izolirajte zidove i potkrovlja
 • 11 savjeta za štedljivo grijanje doma

HLAĐENJE PROSTORIJA

 • Nije potrebno rashlađivati prostorije na temperaturu manju od 21 C. Osim što nije dobro za vaše zdravlje, stvara i nepotreban trošak.
 • Redovito održavajte filtere za pročišćavanje zraka te vanjsku jedinicu uređaja za hlađenje
 • Smanjite potrebnu količinu energije za hlađenje dobrom toplinskom izolacijom zidova i prozora
 • Klima-uređaji također 'gutaju' struju, ali to možete kontrolirati

Provedbom mjera racionalnog korištenja električne energije u kućanstvu će se vrlo brzo osjetiti rezultati u obliku novčanih ušteda. Ovisno o vrsti tarife, postoje različite cijene za jednaku količinu električne energije.

Raspored dnevnih tarifa:

 • zimsko računanje vremena: VT 7-21 sat, NT 21-7 sati
 • ljetno računanje vremena: VT 8-22 sata, NT 22-8 sati

Pročitajte još:

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.