sat vrijeme
Izvor: pixabay.com
NE BUDI NEPLATIŠA

Kako naplatiti pričuvu kada suvlasnik nema novca na računu?

Suvlasnik ne plaća pričuvu? Pokrenuta je ovrha, a nema se otkud naplatiti? Evo što morate napraviti.

Računi se moraju plaćati. Obveze se moraju podmirivati. No, ponekad se dogodi da osoba ne plaća svoje obaveze, bez obzira na razlog. U takvim slučajevima, pokreće se postupak ovrhe. U jednom segmentu neplaćanja svojih obaveza, a riječ je o pričuvi, pisali smo OVDJE. 

Tekst je pokrenuo niz rasprava, pogotovo u Facebook grupi Predstavnici suvlasnika, u kojem predstavnici suvlasnika podržavaju ovrhu za naplatu pričuve no često se susreću i s problemom nemogućnosti naplate iz ovrhe. Jedno od postavljenih pitanja je bilo 'što u slučajevima kada je pokrenut postupak ovrhe, no 'nema se otkuda' naplatiti? Točnije, koji je postupak u slučajevima kada vjerovnik ne može naplatiti svoje potraživanje od ovršenika? Vjerovnici su suvlasnici stambene zgrade, a ovršenik je SUVLASNIK koji nije plaćao pričuvu.

Prema trenutnim zakonskim propisima od ovrhe je izuzet iznos od tri četvrtine neto plaće ovršenika (ovršava se jedna četvrtina plaće), ali ne više od dvije trećine prosječne neto plaće u Hrvatskoj. Trenutno maksimalni iznos plaće ili mirovine koji je izuzet od ovrhe iznosi: 4.482,67 kuna

Građani mogu besplatno putem servisa e-Blokade, kojem pristupaju putem sustava e-Građani, provjeriti imaju li dug, tko ih je eventualno ovršio i otvoriti zaštićeni račun te preuzeti sve dokumente vezane uz ovrhu. Iz Fine napominju da za provjere vezane uz prijedloge ovrha koje se nalaze kod javnih bilježnika kontaktirate Hrvatsku javnobilježničku komoru na broj telefona 01/6065-510.

Međutim, predstavnici suvlasnika muku muče s dva glavna pitanja:

  • Kolika je zastara za pokretanje postupka ovrhe?
  • Što ako suvlasnik koji je ovršen nema primanja?

Odgovor se nalazi u Zakonu o obveznim odnosima kojim je propisana zastara, pa tako rok za zastaru zajedničke pričuve iznosi tri godine od dospijeća svakog pojedinog davanja za pričuvu.  U tom razdoblju, Upravitelj zgrade morao bi pokrenuti postupak ovrhe kako ne bi nastupila zastara.

I što dalje?

Osim ovrhe na računima i novčanim sredstvima, može se pokrenuti ovrha i na drugom predmetu ovrhe – npr. plaći, pokretnini ili nekretnini.

Ovrhu na nekretnini moguće je pokrenuti kada dug (glavnica tražbine radi čijeg se namirenja provodi ovrha) prijeđe iznos od 40.000 kuna (zakonski određeni iznos) na način da se zatraži ovrha na nekretnini. No, i ta mogućnost ima svoja stroga pravila.

Iznimno, ovrhu na nekretninama je moguće provesti i ako je glavnica tražbine niža od 40.000 kuna:

  • kad se ovrha provodi radi prisilnog ostvarenja tražbine radi zakonskog uzdržavanja ili
  • tražbine radi naknade štete uzrokovane kaznenim dijelom

Međutim, čak i ako glavnica tražbine radi čijeg se namirenja traži ovrha prelazi iznos od 40.000 kuna, sud može odbiti prijedlog za ovrhu nekretnina ako ocijeni da bi prodaja narušila pravičnu ravnotežu između, s jedne strane, interesa ovršenika i, s druge strane, interesa ovrhovoditelja.

Sud će pri ocjeni pravične ravnoteže između interesa ovršenika i interesa ovrhovoditelja svakako uzeti u obzir:

  • je li vrijednost tražbine koja se namiruje nerazmjerno manja od vrijednosti nekretnine na kojoj se predlaže provesti ovrhu
  • je li ovrhovoditelj učinio vjerojatnim da je ovrha na drugim predmetima ovrhe bila bezuspješna, odnosno da nema drugih prikladnih mogućnosti da se tražbina u cijelosti ili u pretežnom dijelu namiri
  • služi li nekretnina za stanovanje i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba ovršenika
  • ima li ovršenik drugih nekretnina ili drugih mogućnosti da svoje potrebe zadovolji
  • ima li ovrhovoditelj osobito opravdan interes za hitnim namirenjem tražbine radi ostvarenja vlastitoga uzdržavanja ili drugih važnih razloga
  • je li se ovršenik izjavom sadržanom u javnoj ispravi ili ovjerovljenoj privatnoj ispravi izričito suglasio s time da ovrhovoditelj radi namirenja određene tražbine zatraži namirenje prodajom određene nekretnine

Iz odredbi Ovršnog zakona proizlazi da je za određivanje granice u iznosu od 40.000 kuna mjerodavna visina glavnice tražbine radi čijeg se namirenja provodi ovrha, bez kamata i troškova postupka.

*Projekt ZGRADOnačelnika 'Ne budi neplatiša' podržava