izdvajanje
Izvor: Kingrise / Oixabay
ZAHTJEV

Kako se izdvojiti iz zajedničkog sustava plina u zgradi

Sve suglasnosti oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa kojom se dopušta izdvajanje etažnih cjeline iz zajedničkog sustava grijanja ili ukidanja kotlovnice obveza su Predstavnika suvlasnika odnosno ugovornog Upravitelja. 

U posljednjih nekoliko godina sve češće imamo priliku čitati i slušati o primjerima u kojima suvlasnici žele izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava.

U ovome tekstu donosimo proceduru izdvajanja iz zajedničkog sustava plina. Tekst napisan je na temelju procedure Gradske plinare Zagreb (GPZ).

Kotlovnica spada u idealne zajedničke dijelove zgrade kojom upravljaju suvlasnici putem izabranog predstavnika i Upravitelja zgrade temeljem Zakona. Ugovorno je regulirana obveza održavanja kotlovnice (sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i Zakona o zapaljivim tekućinama). Objekt je građen temeljem pozitivnih zakonski propisa, u sklopu kojih su izdani važeći dokumenti koji su definirali priključenje na distributivni sustav. O priključenju možete pročitati OVDJE.

Za svaku rekonstrukciju unutarnje plinske instalacije (izdvajanje iz zajedničke kotlovnice/zajedničkog mjerenja) i instaliranje novih trošila u zgradi, odnosno etažnoj cjelini, potrebno je zatražiti uvjete priključenja koji će definirati način rekonstrukcije instalacija temeljem kojih je potrebno napraviti Glavni projekt plinskih instalacija. Isti će pregledati nadležna gradska plinara, a u ovome slučaju je riječ o Gradskoj plinari Zagreb (GPZ) i na isti izdati Potvrdu.

Nakon što se podnese zahtjev za raskid postojećeg ugovora o opskrbi zajedničke kotlovnice između Opskrbljivča i Predstavnika suvlasnika isti su u obvezi kod Distributera (temeljem potvrđenog Glavnog projekta) zatražiti promjenu podataka na postojećim OMM (obračunsko mjerno mjesto) te izdavanje Energetske suglasnosti za etažne cjeline (ako etažne cjeline imaju OMM za potrebe kuhanja potrebno je zatražiti promjenu podataka i za grijanje), a nakon čega će Distributer izdati adekvatne Energetske suglasnosti.

Nakon provedene rekonstrukcije prema Potvrđenom glavnom projektu plinske instalacije, prijavljenim radovima od strane izvođača za koje je distributer izdao Zapisnike o ispitivanju i preuzimanju, potrebno je dostavi sklopljene Ugovore o opskrbi za etažne cjeline te zatražiti demontažu postojećeg plinomjera na OMM zajedničke kotlovnice što je ujedno i uvjet za puštanje plina na OMM u etažnim cjelinama.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. UVJETI PRIKLJUČENJA ZA REKONSTRUKCIJU PLINSKE INSTALACIJE
  2. GLAVNI PROJEKT PLINSKIH INSTALACIJA na koga je DISTRIBUTER izdao POTVRDU
  3. ENERGETSKA SUGLASNOST ZA ETAŽNE CJELINE - VLASNIKE.
  4. UGOVOR O OPSKRBI PLINOM ZA ETAŽNE VLASNIKE ili POTVRDE O SKLOPLJENIM UGOVORIMA,
  5. POTVRDA OPSKRBLJIVAČA O ZATVORENOM UGOVORU O OPSKRBI PLINOM NA ZAJEDNIČKOJ KOTLOVNICI.
  6. ZAPISNIK O NEPROPUSNOSTI PLINSKE ISNTALACIJE
  7. POZITIVAN DIMNJAČARSKI NALAZ
  8. ZAPISNIK O PUŠTANJU TROŠILA U RAD (dostaviti nakon puštanja od strane ovlaštenog servisera)

Za pribavljanje potrebne dokumentacije navedene u točkama1, 2 i 3, obratite se odabranom OVLAŠTENOM PROJEKTANTU. (Popis ovlaštenih projektanata možete naći OVDJE.)

Sve suglasnosti oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa kojom se dopušta izdvajanje etažnih cjeline iz zajedničkog sustava grijanja ili ukidanja kotlovnice sukladno Zakonu o tržištu toplinske energije obveza su Predstavnika suvlasnika odnosno ugovornog Upravitelja, a distributer postupa po ZAHTJEVU OPSKRBLJIVAČA glede promjena na postojećem OMM i Ugovora o opskrbi uz uvjet pripremljene propisane tehničke dokumentacije.

Sadržaj podržava Gradska plinara Zagreb (GPZ)