plaćanje računa
Izvor: pixabay.com
NE BUDI NEPLATIŠA

Kako se provodi ovrha na računima i što ako se radi o umirovljenicima

Svi suvlasnici u zgradi dužni su plaćati zajedničku pričuvu jer se tim novcem financiraju zajednički troškovi u zgradi poput potrošnje struje, održavanja dizala, čišćenja stubišta, osiguranja zgrade te mnogih drugih zajedničkih troškova. Međutim, iz kojekakvih razloga, neki suvlasnici pričuvu ne plaćaju, a to može završiti ovrhom.

Ključno je napomenuti osnovne informacije o pokretanju ovrhe:

 • Upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika stambene zgrade pokreće ovrhu na novčanim sredstvima za prisilnu naplatu zajedničke pričuve stambene zgrade. U pravilu, ovrha se pokreće prijedlogom za donošenje rješenja na temelju vjerodostojne isprave (vjerodostojna isprava je u pravilu račun ili izvadak iz poslovnih knjiga)
 • Nakon što se ispune uvjeti za provedbu ovrhe (rješenje mora biti pravomoćno i ovršno), dostavlja se na provedbu u Finu, obavezno uz obrazac Zahtjeva za naplatu. Fina će, prema donesenom jrješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, naložiti banci u kojoj dužnik ima račun, pljenidbu i prijenos duga na račun zajedničke prićuve stambene zgrade kojeg je otvorio upravitelj stambene zgrade.
 • Za provedbu ovrhe potrebno je uplatiti predujam. Iznos predujma ovisi o visini duga.
 • Kada se rješenje o ovrsi upiše u redoslijed naplate, predujmljeni iznos troška upisuje se i naplaćuje od ovršenika zajedno s dugom iz rješenja o ovrsi. Troškove ovrhe snosi dužnik.
 • Ako suvlasnik dužnik ima dovoljno novca na računu, tada će banka cijeli iznos duga prebaciti na zajednički račun pričuve. I dug će biti plaćen.
 • Ako suvlasnik dužnik u tom trenutku nema dovoljno novca na računu za otplatu duga, on neće ostati bez sredstava za život jer ima pravo na potpuno besplatno otvaranje zaštićenog računa putem servisa e-Blokade ili osobno u poslovnici Fine čime se zaštićuje određeni dio primanja (plaća, mirovina ili drugo primanje koje je izuzeto od ovrhe.

Ovrha na računima osobe (na novčanoj tražbini) provodi se dvjema ovršnim radnjama:

 • pljenidbom
 • prijenosom

Sukladno Ovršnom zakonu i Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Fina provodi ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune i oročena novčana sredstva, prema osobnom identifikacijskom broju (OIB) ovršenika.

Ako se pravomoćno rješenje o ovrsi određenim sredstvom ili na određenom predmetu ne može provesti, ovrhovoditelj može radi namirenja tog duga predložiti neko novo sredstvo i/ili predmet ovrhe.

U tom slučaju sud će donijeti novo rješenje o ovrsi i nastaviti ovrhu temeljem toga rješenja. Ovrha određena prijašnjim rješenjem će se obustaviti ako ovrhovoditelj povuče ovršni prijedlog u povodu kojega je ona određena ili ako za to budu ispunjeni drugi zakonom predviđeni razlozi.

Kod ovrhe na novčanim sredstvima u Fini ovrha će se prestati provoditi ako ovrha nije naplaćena u cijelosti u roku od tri godine od datuma kada je primljena u Fini, a u zadnjih šest mjeseci nije bilo naplate po toj ovrsi u Fini.

A što s mirovinom?

Ako umirovljenik ne plaća račune za pričuvu, ovrha se može provesti na ovaj način:

Osim ovrhe na novčanim sredstvima u Fini, ovrhu se može provesti i na mirovini, a provodi je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) kao isplatitelj mirovinskih primanja.

Pljenidba se u tom slučaju provodi:

 • HZMO-u, kao ovršenikovom dužniku, dostavlja se rješenje o ovrsi
 • time se ovršenikovom dužniku zabranjuje da ovršeniku ispuni novčanu tražbinu
 • ovršeniku se zabranjuje da tu tražbinu naplati ili inače raspolaže njome

Pljenidba je provedena danom dostave rješenja o ovrsi ovršenikovu dužniku, a ovrhovoditelj pljenidbom stječe založno pravo na ovršenikovoj tražbini.

Dakle, ako su predmet rješenja o ovrsi mirovinska primanja, HZMO ima zakonsku obvezu obustaviti dio mirovinskog primanja koji nije izuzet od ovrhe i prenijeti ga u korist ovrhovoditelja, a iznose mirovinskih primanja koji su izuzeti od ovrhe isplatiti ovršeniku.

Pogledajte i ostale povezane teme ovdje i ovdje.

Tekst nije pravno mišljenje niti pravni savjet!

 *Projekt ZGRADOnačelnika 'Ne budi neplatiša' podržava ovrha

e-blokade, ovrha