energija
Izvor: PIRO4D / Pixabay
DVA MODELA

Kako (su)financirati ugradnju sunčane elektrane

Zelena energetska zadruga, koja je partner projekta Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo – zajedno!, pokrenula je niz predavanja na temu ugradnje obnovljivih izvora energije (OIE). Na predavanju održanom 25. svibnja govorilo se o sufinanciranju ugradnje sunčanih elektrana.

Predavanje su održali Martin Madaras, viši stručni suradnik za projekte i fondove EU Grada Ivanić-Grad te Aleksandar Halavanja, voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom.

Sunčane elektrane svakako su isplative, samo je pitanje koliko će vremena proći da se ona isplati. Svakako, da bi ta isplativost bila brza, korisnik mora biti u sustavu samoopskrbe (u mrežu predaje manje ili jednako količini električne energije koju iz mreže preuzme). Tada je isplativost više od 70 posto (promatrano kroz postignute uštede). 

Dva su načina kako se ugradnja sunčane elektrane na krovu može (su)financirati. Svaki od modela ima drugačije vrijeme isplativosti

  1. Sufinanciranje – pomoć države ili JLRS-a
    • Isplativost ulaganja je između 3,6 i šest godina
  2. Samostalno financiranje
    • Isplativost ulaganja je između šest i deset godina

Modeli sufinanciranja

Ključni model sufinanciranja je putem nekog Javnog poziva koji u pravilu raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Takvi javni pozivi, primjerice, sufinanciraju energetsku obnovu kuća, a u sklopu toga i ugradnju sustava obnovljivih izvora energije (pa tako i sunčanih elektrana).

Izvor: ZEZ radionica - Sufinanciranje solarne elektrane za kućanstvo

Uz FZOEU, jedinice lokalne i regionalne samouprave (županije, gradovi i općine) također raspisuju određene javne pozive kojima ili sufinanciraju izradu projektne dokumentacije ili sufinanciraju kamatne stope ili anuitete ili nešto drugo.

Ivanić-Grad jedan je od gradova u Hrvatskoj koji je sufinancirao izradu projektne dokumentacije za ugradnju sunčanih elektrana.

Primjeri iz prakse

S jednostavnijim projektima energetske obnove započeli su prije desetak godina, a danas su gotovo svi javni objekti energetski obnovljeni. Prije tri godine počeli su projektirati sunčane elektrane za javne objekte, projektirali su oko njih 15.

Izvor: ZEZ radionica - Sufinanciranje solarne elektrane za kućanstvo

Planiraju nastaviti s poticanjem energetske učinkovitosti, i ove će godine (vjerojatno u lipnju) objaviti natječaj za sufinanciranje izrade glavnih projekata. Vjeruju da će interes biti puno veći nego lani kada su primili zahtjeve za sufinanciranje 11 projekata. 

Uloga FZOEU-a

Ključna institucija za sufinanciranje energetske obnove i ugradnju obnovljivih izvora energije u kućama je FZOEU. 

 

Izvor: ZEZ radionica - Sufinanciranje solarne elektrane za kućanstvo

Uloga FZOEU-a je smanjiti troškove građanima. Do sada su sufinancirali 1500 projekata. Sufinanciraju se i razne informativno edukativne aktivnosti. 

Izvor: ZEZ radionica - Sufinanciranje solarne elektrane za kućanstvo

U travnju je bio objavljen veliki javni poziv za pravne osobe, a sada je u tijeku ocjenjivanje projekata. Bilo je preko 1000 zahtjeva, a sufinancirat će se oprema, radovi, nadzor, glavni projekt. Iznos sufinanciranja je između 40 i 80 posto – ovisno o lokaciji. 

A u rujnu se priprema objava Javnog poziva za obiteljske kuće. 

Izvor: ZEZ radionica - Sufinanciranje solarne elektrane za kućanstvo

Savjetuje se svima koji se žele prijaviti na spomenuti javni poziv u rujnu da se krenu pripremati. Iz FZOEU-a savjetuju da građani pogledaju uvjete dosadašnjih takvih javnih poziva jer, budući da se radikalno ne mijenjaju uvjeti javnih poziva, velika većina dokumentacije je ista. 

Kreditiranje

Na predavanju se govorilo i o kreditiranju. Naime, banke sve češće nude i takozvane zelene kredite. Riječ je o kreditnim linijama koje se koriste ili za energetsku obnovu ili za ugradnju obnovljivih izvora energije. 

Izvor: ZEZ radionica - Sufinanciranje solarne elektrane za kućanstvo

Na predavanju se pokazao okvirni izračun financiranja sunčane elektrane kreditom. Uz zadane parametre, de facto, anuitet (rata) kredita može se financirati iz postignutih ušteda.

Izvor: ZEZ radionica - Sufinanciranje solarne elektrane za kućanstvo

I svakako se savjetujem da se već sada krene s pripremama za prijavu na Javni poziv FZOEU-a, izradom projekta i prikupljanjem sve potrebne dokumentacije. 

Dosadašnje izvještaje s predavanja možete pogledati na ovim linkovima:

Raspored informativnih predavanja 'Solarna energija za kućanstva'

*SVAKO PREDAVANJE ODRŽAT ĆE SE OD 15:00 - 15:45 sati

Ako ste se prijavili za neko od narednih predavanja, poveznicu ćete zaprimiti do dva dana prije održavanja svakog predavanja. U slučaju da ste se propustili prijaviti na neko od predavanja koje vas zanima, prijavite se ovdje.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!