solar
Izvor: Solarimo / Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
(NE)MOGUĆA MISIJA

Kako ugraditi sunčanu elektranu na krovu zgrade

Posljedne lanjske izmjene zakonskih propisa odškrinule su vrata postavljanju sunčanih elektrana na krovovima zgrada u Hrvatskoj. No, unatoč tomu, vrata solara na zgradama se i ne otvaraju kako treba.    

Što su energetske zajednice i kako postaviti solarne elektrane na višestambenim zgradama? Pitanja su to na koja je dijelom odgovoreno na predavanju kojeg su zajednički održali Zelena energetska zadruga (ZEZ) i ZGRADOnačelnik.hr.

Goran Čačić iz Zelene energetske zadruge i Tin Bašić sa ZGRADOnačelnik.hr-a govorili su o temeljnim pravilima u zgradi te o načinu kako pokrenuti proceduru ugradnje sunčane elektrane na krovu višestambene zgrade uz brojne nepoznanice i nejasnoće.

Tri su ključna dionika u višestambenoj zgradi

Suvlasnik

 • Svatko tko je vlasnik posebnog dijela zgrade (stana)
 • Međusobne odnose, prava i obaveze uređuje MEĐUVLASNIČKI UGOVOR
 • Moraju brinuti o zgradi, no nema sankcija

Predstavnik suvlasnika

 • Prvi među jednakima
 • Njegova uloga definira se međuvlasničkim ugovorom, može biti samo ‘lupač pečata’, ‘pro forma’ ili može biti ‘lokomotiva zgrade’

Upravitelj

 • Uloga, prava, obaveze i cijena usluge definiraju se Ugovorom o upravljanju
 • Zakonska odgovornost (pregledi zgrade…)
 • Često nije proaktivan

'Pravila igre’ u zgradi određuju neki od zakona:

DODATNI ZAKONI:

Zakon o tržištu električne energije definira pojmove poput - aktivni kupac, energetska zajednica građana, krajnji kupac, kupac iz kategorije  kućanstvo, kupac s vlastitom proizvodnjom... 

Zakon o energetskoj učinkovitosti definirao je što je to energetska obnova zgrade, energetski pregled i certifikat, ali definira da pod energetsku obnovu 'ulazi' i ugradnja obnovljivih izvora energije. 

Ono što je ključno - Zakon definira kojom se većinom donosi odluka o ugradnji, primjerice, sunčane elektrane na krov zgrade. 

Izvor: ZEZ Radionica - Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama

Međutim, model odlučivanja se komplicira ako jedna zgrada ima više ulaza, a samo jedan želi ugraditi sunčanu elektranu na krov. Naime, kada je jedna zgrada s jednim ulazom, situacija je jasna - odluka se donosi natpolovičnom većinom suvlasničkih udjela. 

No, kad je više ulaza je isti model - donosi se natpolovičnom većinom, ali svih suvlasnika zgrade, dakle i suvlasnika drugih ulaza. 

Izvor: ZEZ Radionica - Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama

Primjer zgrade

Neke zgrade imaju po nekoliko ulaza, a svaki ulaz se nalazi na vlastitoj čestici. U takvim slučajevima, svaki ulaz može natpolovičnom većinom suvlasničkih udjela suvlasnika u tom ulazu donijeti odluku o ugradnji sunčane elektrane ili krenuti u energetsku obnovu zgrade.

No, takve zgrade ne mogu dobiti sufinanciranje iz javnih izvora. 

  

Izvor: ZEZ Radionica - Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama

No, u teoriji suvlasnici zgrade mogu na svome krovu imati sunčanu elektranu. Za sada samo u teoriji, iako su zakonski propisi malo blaži.

Osnova za sve je odredba Zakona o tržištu električne energije. 

Izvor: ZEZ Radionica - Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama

Skupina krajnjih kupaca (SKKZ) koji zajednički nastupaju:

 • čine obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca u istoj zgradi s više stanova i/ili poslovnih prostora
 • na čiju instalaciju je priključeno proizvodno postrojenje ili postrojenje za skladištenje energije preko
  • obračunskog mjernog mjesta pojedinog krajnjeg kupca
  • obračunskog mjernog mjesta zajedničke potrošnje ili
  • posebnog obračunskog mjernog mjesta za proizvodno postrojenje ili postrojenje za skladištenje energije

Ključno je naglasiti da ukupna priključna snaga u smjeru predaje električne energije u mrežu na obračunskim mjernim mjestima SKKZ ne smije biti veća od 80 posto ukupne priključne snage u smjeru preuzimanja električne energije iz mreže na tim obračunskim mjernim mjestima.

To u praksi znači da ako postoji zgrada s 30 stanova i na krov se može ugraditi sunčana elektrana snage 55 kW, to znači da zbroj priključne snage svih suvlasnika u skupini krajnjih kupaca mora biti barem 70 kW. Ograničenje od 80 posto postavilo je Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja. Hoće li ga maknuti ili ne, vrijeme će pokazati i ovisi o količini sunčanih elektrana na zgradama koje će se, eventualno, postavljati. 

SKKZ dužna je operatoru distribucijskog sustava (HEP ODS) ili operatoru prijenosnog sustava dostaviti:

 • popis obračunskih mjernih mjesta proizvodnih postrojenja
 • popis obračunskih mjernih mjesta postrojenja za skladištenje energije
 • popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koja su uključena u dijeljenje električne energije te
 • ključ prema kojem se električna energija predana u mrežu na obračunskim mjernim mjestima SKKZ dijeli po obračunskim mjernim mjestima koja su uključena u dijeljenje električne energije, kao i svaku promjenu navedenih popisa odnosno ključa dijeljenja električne energije

Kada se dostavi potrebna dokumentacija, tada operater distribucijskog sustava svakoga mjeseca očitava brojila s proizvodnih postrojenja te s brojila na kojima se događa potrošnja svakog pojedinog člana SKKZ te će napraviti obračun u skladu s dogovorenim načinom raspodjele među članovima skupine aktivnih kupaca. 

Ako je, primjerice, deset suvlasnika uložilo u elektranu i da proizvedenu električnu energiju dijelimo na deset jednakih dijelova HEP ODS će obračunati ukupnu proizvodnju elektrane i to pridodati računima pojedinih članova skupine aktivnih kupaca u 10-postotnom iznosu. Taj će obračun poslati opskrbljivaču električnom energijom koji će to isporučiti kao račun. 

 Nulti korak

 • Razgovor sa suvlasnicima i ispitivanje načelnog interesa za investiciju u vlastitu solarnu elektranu
 • Za razgovor potrebno je imati barem osnovne informacije o elektrani koja bi mogla stati na krov! 
  • Koliko to košta?
  • Kolika bi bila veličina elektrane?
  • Koliko ću uštedjeti?
 • Cilj je da više se sakupi interes suvlasnika koji su vlasnici više od 50 posto površine zgrade, kako bi se projekt mogao provesti.
 • U KONKRETNOM PRIMJERU - 'Zgrada' bi suvlasnicima koji žele investirati u elektranu dala na korištenje krov, a suvlasnici bi samostalno investirali u elektranu!
 • Investicija u elektranu se ne bi plaćala iz zajedničke pričuve, i sama izgrađena elektrana ne bi bila zajednički dio zgrade, nego vlasništvo samo onih suvlasnika koji su u elektranu investirali!

Izvor: ZEZ Radionica - Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama 

Treba naglasiti kako idejni projekt košta, i to oko 2.500 kuna. Temeljem idejnog projekta mogu se dobiti razne opcije kako se sunčana elektrana može postaviti. 

Izvor: ZEZ Radionica - Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama

Izvor: ZEZ Radionica - Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama

Izvor: ZEZ Radionica - Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama

Dva navedena koraka su do sada napravljena. No, problem je što dalje?

Izvor: ZEZ Radionica - Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama

Ideja u ovom konkretnom primjeru je da se elektrana ne spaja ni na jedno postojeće brojilo, nego bi elektrana imala vlastito brojilo. No, nije jasno hoće li HEP ODS tražiti 100-postotnu suglasnost suvlasnika. 

Dvojba - skupina ili zajednica

Zakon o tržištu električne energije otvorio je mogućnost formiranja 

 • Skupine krajnjih kupaca koji zajednički nastupaju
 • Energetske zajednice građana

Skupina krajnjih kupaca koji zajednički nastupaju je skup suvlasnika koji među sobom imaju potpisan sporazum temeljem kojeg proizvode električnu energiju.

Izvor: ZEZ Radionica - Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama

Energetske zajednice građana

(1) EZG je pravna osoba koja je osnovana na području Republike Hrvatske, čiji se vlasnici udjela ili članovi dobrovoljno udružuju kako bi ostvarili prednosti razmjene energije proizvedene i potrošene na određenom prostornom obuhvatu lokalne zajednice, koja djeluje na temelju zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija, ….

(19) EZG u svrhu dijeljenja električne energije … dužna je operatoru distribucijskog sustava dostaviti popis obračunskih mjernih mjesta (OMM) proizvodnih postrojenja,

 • popis OMM postrojenja za skladištenje energije,
 • popis OMM vlasnika udjela odnosno članova energetske zajednice građana koja su uključena u dijeljenje električne energije
 • te ključ prema kojem se električna energija predana u mrežu na OMM vlasnika udjela odnosno članova EZG dijeli po OMM koja su uključena u dijeljenje električne energije, kao i svaku promjenu navedenih popisa odnosno ključa dijeljenja električne energije

(20) OMM... moraju biti opremljena naprednim brojilom i u skladu s tehničkim zahtjevima propisanim u mrežnim pravilima distribucijskog sustava te moraju biti priključena na istu transformatorsku stanicu 10(20)/0,4 kV.

(21) Ukupna priključna snaga u smjeru predaje električne energije u mrežu na OMM vlasnika udjela odnosno članova EZG … ne smije biti veća od 80 posto ukupne priključne snage u smjeru preuzimanja električne energije na tim OMM

(22) Višak električne energije proizvedene u okviru EZG, a koja nije potrošena u skladu sa stavkom 19. ovoga članka preuzima opskrbljivač na OMM vlasnika udjela odnosno člana EZG koji sudjeluje u dijeljenju energije u skladu sa stavkom 19. ovoga članka. 

Izvor: ZEZ Radionica - Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama

Dosadašnje izvještaje s predavanja možete pogledati na ovim linkovima:

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!