Energetska obnova
Izvor: starline / Freepik
TEMELJNA OBNOVA ZGRADE

KLJUČNE RAZLIKE - Što je integralna, dubinska i sveobuhvatna energetska obnova zgrade?

Energetska obnova nije samo skidanje stare žbuke (fasade) i stavljanje izolacije te nove žbuke. Energetska obnova je puno kompleksnija od toga. To je projekt obnove ne samo pročelja, nego čak i potpune revitalizacije zgrade. Treba uzeti u obzir da će se zgrade obnavljati jednom u cca 40 godina, što znači da treba razmišljati dugoročno.

Kada se počinjalo s projektima energetske obnove u Hrvatskoj, prije više od deset godina, obnavljala se samo ovojnica zgrade. Modeli sufinanciranja bili su niži - sufinanciranje je iznosilo oko 40 posto. Čak se nije sufinancirala ni promjena stolarije. A danas je situacija prilično drugačija, pogotovo nakon potresa. 

No zgrade se mogu energetski obnoviti na tri načina:

 • integralno
 • dubinski
 • sveobuhvatno

Svaka razina obnove je drugačija, a kada se radi energetska obnova, u pravilu se traže određene razine ušteda u skladu s kategorijama obnove. U zadnjem javnom pozivu za energetsku obnovu zgrada ukratko je pojašnjeno koje mjere obuhvaćaju koju razinu obnove. A u Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, koji je Vlada RH krajem 2021. godine donijela na temelju prijedloga Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, detaljno su objašnjeni svi pojmovi i razine obnove. 

UKRATKO:

 • Integralna obnova
  • barem jedna mjera na ovojnici zgrade
 • Dubinska obnova
  • mjere na ovojnici zgrade i tehničkim sustavima
 • Sveobuhvatna obnova
  • integralna ili dubinska obnova
  • jedna ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa
  • povećanja sigurnosti u slučaju požara

Što odabrati?

Cilj energetske obnove prvenstveno je manja potrošnja energije, ali i poboljšanje uvjeta života u zgradama te podizanje sigurnosti. Ministarstvo više "gura" sveobuhvatnu obnovu jer se tako značajno produljuje "život" zgrade. Naravno, ključno je pitanje (su)financiranja. Bilo kako bilo, zgrade se moraju obnavljati jer u suprotnome one će propasti. A to nikome nije u interesu. 

Integralna energetska obnova

 • obavezno uključuje barem jednu mjeru na ovojnici zgrade
 • rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (Q H,nd) od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove
 • kod zgrada koje su predmet Programa KD (zgrade kulturnog dobra) rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (Q H,nd) ili uštedom godišnje primarne energije (E prim ) od najmanje 20 posto u odnosu na stanje prije obnove

Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove.

Stopa sufinanciranja za ovako definiranu integralnu energetsku obnovu iznosi do 60 posto prihvatljivih troškova. Zašto je postavljena stopa od 60 posto? Ova stopa je utvrđena u studiji „Analiza preporučene stope sufinanciranja energetske obnove stambenih zgrada“ koju je u lipnju 2017. godine napravio Energetski institut Hrvoje Požar.

Analiza se upravo temeljila na smanjenju potrebne energije za grijanje od 50 posto, ali bez uvjeta za smanjenje potrošnje primarne energije. Analiza je utvrdila potrebnu stopu sufinanciranja na temelju troškova obnove iz razdoblja 2014. - 2016. i tadašnjih cijena energenata i energije.

Pri tome treba istaknuti da je u razdoblju od 2014. do 2019. ostvaren porast cijena radova i opreme od 50 posto, ali nije došlo do značajnije korekcije cijena energije. To znači da su financijski pokazatelji integralne energetske obnove (u trenutku izrade Programa) još gori nego kada je navedena analiza rađena te da je opravdano zadržati ovako visoku stopu sufinanciranja.

Za integralnu energetsku obnovu na javne pozive mogu se prijaviti sve zgrade, bez obzira na energetski razred. Minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na javne pozive, odnosno programe kreditiranja u ovom slučaju je glavni projekt sa sažetkom analize postojećeg stanja i ostali potrebni projekti i elaborati.

Ostala dokumentacija detaljno se propisuje u javnim pozivima, odnosno programima kreditiranja, a uključuje, primjerice:

Što je TRUETZZ? (klikni)

Skraćenica TRUETZZ tiče se Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. To je propis koji je propisalo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Ovim se Tehničkim propisom između ostaloga propisuju: tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete koje treba ispuniti prilikom projektiranja i građenja novih zgrada, te tijekom uporabe zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12 °C, sadržaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije te toplinsku zaštitu, sadržaj Iskaznice energetskih svojstava zgrade i dr. 

Spomenuti članak 45., stavak 15. i 16. glase:

 • (15) Prije značajne obnove zgrade projektant, prema nadležnosti struke, treba napraviti analizu postojećeg stanja zgrade te dati prikaz mjera za poboljšanje postojećeg stanja cijele zgrade s procjenom investicije po pitanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s djelovanjem potresa, a sažetak analize prikazuje se u glavnom projektu.
 • (16) Smjernice za izradu analize iz stavka 15. ovoga članka objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva.

Dubinska energetska obnova

Dubinska obnova obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove.

Kako bi se stimulirala dubinska obnova, MPGI Programom utvrđuje:

 • Stopa sufinanciranja dubinske obnove iznosi do 80 posto opravdanih troškova (uključuje mjere koje bi bile obuhvaćene integralnom obnovom kojima se postiže ušteda godišnje potrebne energije za grijanje najmanje 50 posto i mjere na tehničkim sustavima uz koje će se postići ušteda primarne energije najmanje 50 posto na godišnjoj razini).
 • Ako se dubinskom obnovom dostigne nZEB standard za rekonstrukciju (iako taj standard nije propisan, kako bi se ostvarila poticajna stopa sufinanciranja 85 posto, zgrada nakon obnove mora zadovoljiti nZEB standard propisan za novogradnju), stopa sufinanciranja iznosit će do 85 posto opravdanih troškova.
 • Minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na javne pozive, odnosno programe kreditiranja u ovom slučaju je glavni projekt sa sažetkom analize postojećeg stanja, kada je izrada analize propisana, i ostali potrebni projekti i elaborati. Ostala dokumentacija i uvjeti bit će propisani u pozivima, odnosno programima kreditiranja (primjerice fotodokumentacija postojećeg stanja, troškovnik opreme i radova, analiza postojećeg stanja zgrade, analiza primjene visokoučinkovitih alternativnih sustava u mjeri u kojoj je to tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo u skladu s TRUETZZ).

Sveobuhvatna energetska obnova

Sveobuhvatna obnova obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:

 1. povećanja sigurnosti u slučaju požara
 2. mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
 3. mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade
 • uz integralnu energetsku ili dubinsku obnovu obavezno uključuje povećanje potresne otpornosti zgrade za najmanje 10 posto iznad postojeće (ovo je uvjet iz posljednjeg Javnog poziva)

- HUPFAS kao udruga od 19 renomiranih proizvođača fasadnih sustava se definitivno zalaže za sveobuhvatnu energetsku obnovu zgrada. Ona najviše ima smisla i samo se tako postižu optimalni rezultati koji će biti održivi kroz cijeli vijek trajanja građevine jer se uzimaju u obzir svi temeljni zahtjevi za građevine uključujući mehaničku otpornost i stabilnost (gdje je poseban naglasak na potresnu otpornost), zaštitu od požara i osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, a ne samo energetske uštede. Niti jedan nije dobro zanemariti jer provodimo jako puno vremena živeći i radeći u zgradama - rekao je Igor Kemenović, predsjednik Hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava (HUPFAS).

Kada se radi o značajnoj obnovi zgrade (što je uvijek slučaj kod integralne energetske i dubinske obnove) potrebno je napraviti analizu postojećeg stanja zgrade u kojoj će se utvrditi potreba za mjerama iz ove tri kategorije te će se dati prikaz očekivanih troškova. Analiza postojećeg stanja zgrade je dio projektne dokumentacije. 

Minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na javne pozive, odnosno programe kreditiranja u slučaju sveobuhvatne obnove je glavni projekt sa sažetkom analize postojećeg stanja, kada je propisana izrada analize, i ostali potrebni projekti i elaborati. Sadržaj projekata i ostala dokumentacija detaljno se propisuje javnim pozivima, odnosno programom kreditiranja, a uključuje, primjerice, fotodokumentaciju postojećeg stanja: dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine, troškovnik opreme i radova s jasno i zasebno iskazanim troškovima vezanim uz zadovoljavanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s djelovanjem potresa; analizu postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije po pitanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mehaničke otpornosti i stabilnosti, posebice potresne otpornosti zgrade te sigurnosti u slučaju požara.

Tekst je omogućio HUPFAS.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

ZGRADOnačelnik.hr od siječnja 2022. provodi projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kojim se želi pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i obiteljskih kuća te primjene obnovljivih izvora energije. O toj gorućoj temi gotovo svakodnevno objavljujemo tekstove, organiziramo radne skupine i konferencije te sudjelujemo na raznim edukacijama i radionicama. Malim koracima grabimo naprijed, polako ali sigurno, ka energetski održivijim zgradama. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

APN – Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerPredstavništvo Europske komisije u HrvatskojGrad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)HUPFAS_Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustavaHrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska stručna udruga za sunčevu energiju (HSUSE)Hrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKonrad Adenauer Stiftung HrvatskaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena akcijaZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingegradnja.hrForum.hrgradimozadar.hrmonitor.hrMotus Media grupaPametni gradoviposlovni.fmPress ClippingProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!