bušilica,majstor, popravak
Izvor: https://unsplash.com/
HITNE INTERVENCIJE

Koji se sve popravci plaćaju iz pričuve

Hitnim popravcima smatra se poduzimanje radova na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade

Za početak, iz pričuve se plaćaju svi popravci zajedničkih prostora i instalacija. A što je sve zajedničko, ovisi o tome što suvlasnici međuvlasničkim ugovorom propišu. Izdvojili smo najosnovnije popravke.

Hitne intervencije su nešto što je nemoguće izbjeći. Ako međuvlasničkim ugovorom niste definirali što je hitna intervencija i koji se popravci plaćaju iz pričuve, evo što uredba kaže:

Hitnim popravcima smatra se poduzimanje radova na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade naročito u slučaju:

 • kvarova na plinskim instalacijama,
 • kvarova na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu,
 • puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacijske instalacije, radi spriječavanja daljnjih štetnih posljedica (pod vodovodne instalacije smatraju se sve vertikale, uključujući i ventile),
 • kvarova na električnoj instalaciji,
 • znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala,
 • prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica tog prodora te znatnijeg oštećenja krova,
 • narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade,
 • kvarova na dizalu,
 • otpadanja dijelova pročelja.

Upravitelj može obaviti hitne popravke i na posebnom dijelu zgrade ako ih ne obavi vlasnik tog dijela zgrade, a od njih prijeti opasnost ostalim dijelovima zgrade. U tom slučaju utrošena sredstva zajedničke pričuve dužan je nadoknaditi vlasnik tog dijela zgrade. Kad upravitelj utvrdi potrebu obavljanja hitnih popravaka dužan ih je poduzeti odmah ili u najkraćem roku.

Nužnim popravcima smatra se poduzimanje radova osobito radi:

 • sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja,
 • sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala,
 • sanacije ravnih i kosih krovova,
 • sanacije klizišta,
 • zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja i sl.),
 • popravka pročelja zgrade,
 • izolacije zidova, podova i temelja zgrade.