solarna elektrana
Izvor: ulleo / Pixabay
CIJENA I OBRAČUN

Obračun energije solarne elektrane i zašto je 'opasno' postati proizvođač

Zelena energetska zadruga, koja je partner projekta Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo – zajedno!, pokrenula je niz predavanja na temu ugradnje obnovljivih izvora energije. Predavanje održano 11. svibnja bilo je na temu obračuna električne energije iz solarne elektrane.

'Obračun električne energije iz solarne elektrane' naziv je petog predavanja kojeg je organizirala Zelena energetska zadruga u sklopu serijala predavanja 'Solarna energija za kućanstva'. Predavanje je održala Maja Katić, članica ZEZ-a i vlasnica sunčane elektrane na krovu svoje kuće i projektantica tvrtke Vivo Somnia.

Na predavanju se govorilo o zakonodavnom okviru i razlikama kategorija proizvođača i korisnika postrojenja za samoopskrbu, prikazane su cijene otkupa električne energije i na koji način se one računaju, prikazao se primjer jednomjesečnih obračuna otkupa za jednu i drugu kategoriju proizvođača.

Zakonodavni okvir 

Proizvodnju električne energije za kućanstvo definira: 

Članak 51. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kaže da su opskrbljivači električne energije dužni preuzimati viškove električne energije od krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom električne energije ili korisnika postrojenja ako zadovoljavaju određene uvjete.

 • Elektrane moraju biti 'veličine' (ukupna priključna snaga) do 500 kW, to se tiče i građana i poduzetnika.
 • Priključna snaga krajnjeg kupca u smjeru isporuke električne energije u mrežu ne smije prelaziti priključnu snagu krajnjeg kupca (priključna snaga OMM-a). Ovo je temelj, snaga elektrane ne smije prelaziti priključnu snagu objekta.
 • Jedan od uvjeta je i da je korisnik priključen na mrežu i da je građevina jednostavna.

Dvije kategorije

Zakon definira dvije kategorije proizvođača. One se odnose na elektrane, odnosno sustave koji proizvode električnu energiju za vlastitu potrošnju. Dakle, elektrana proizvodi energiju, onda se troši na licu mjesta, a višak koji se stvara šalje se u mrežu. 

Razlika dviju kategorija jest u tome da su korisnici postrojenja za samoopskrbu kućanstva i određene ustanove te unutar obračunskog razdoblja (jedna godina, od 1.1. do 31.12.), a da bi zadržali taj status samoopskrbe, ne smiju u mrežu predati više energije nego što su iz nje preuzeli. 

U suprotnome, kućanstvo postaje kupac s vlastitom proizvodnjom. A to je kategorija u kojoj se nalaze pravne osobe.

Razlika ovih dviju kategorija je u obračunu. 

Krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom

Izvor: ZEZ radionica - Obračun električne energije iz solarne elektrane

Cijena otkupa električne energije

Korisnik postrojenja za samoopskrbu

U ovome slučaju govori se o obračunu viškova koji se ostvare tijekom jednog mjeseca, riječ je o 'netiranju' više i niže tarife (ako je riječ o dvotarifnom modelu), onda cijena koju opskrbljivač plaća:

 • 0,8 x cijena energije u pojedinoj tarifi

Cijena otkupa el energije

Izvor: ZEZ radionica - Obračun električne energije iz solarne elektrane

Primjer 1

Pokazuje se obračun iz kolovoza 2021. godine. Riječ je o elektrani od 3kW (prosječna elektrana za četveročlano kućanstvo).

Opskrbljivač je dužan na računu prikazati električnu energiju koju je netko preuzeo iz mreže (u konkretnom primjeru riječ je o dvotarifnom modelu). U prva dva reda prikazuje se 'netirani' obračun preuzete i predane električne energije u višoj i nižoj tarifi. U ovome slučaju, razlika preuzete i predane električne energije u mrežu je 219 kWh. Konkretno, toliko je u tom mjesecu u višoj tarifi proizvođač više predao u mrežu nego što je preuzeo. Istodobno, u nižoj tarifi je preuzeto više nego što je predano u mrežu, riječ je o 79 kWh. 

Isto tako, na računu za električnu energiju postoje fiksne naknade koje se plaćaju: 

 • opskrbna naknada
 • solidarna naknada
 • naknada za poticanje proizvodnje iz OIE
 • mrežarine 

No kada je slučaj da se više energije preda u mrežu nego što se iz nje uzme, ne plaćaju se solidarna naknada i naknada za poticanje proizvodnje OIE. Nadalje, u ovome slučaju plaća se mrežarina samo za nižu tarifu.

obračun

Izvor: ZEZ radionica - Obračun električne energije iz solarne elektrane

Kada se sve zbroji i oduzme, iznos računa za taj mjesec bio je -10 kuna (s PDV-om).

Primjer 2

Pokazuje se obračun iz listopada 2021. godine kada je iz mreže preuzeto više nego što je predano. 

U ovom obračunu vidljivo je da se plaćaju sve naknade i sve mrežarine (za razliku od prethodnog primjera) jer je iz mreže preuzeto više nego što je predano. 

obračun

Izvor: ZEZ radionica - Obračun električne energije iz solarne elektrane

Zaključak

Iako je proizvođač spomenute elektrane planirao povećati potrošnju u objektu, to se nije dogodilo. Stoga je ukupna predana električna energija u mrežu u 2021. godini premašila preuzetu za 96 kWh, a posljednja dva mjeseca u godini elektrana je ugašena. Zato je ključno pravilno dimenzionirati sunčanu elektranu. Važno je pratiti potrošnju i proizvodnju električne energije kako bi postojala sigurnost da se ne prijeđe u drugu kategoriju. 

Krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom

U ovu kategoriju u startu ulaze obrtnici i poduzetnici. 

Ako kućanstvo prijeđe u tu kategoriju, to vrijedi za jednu godinu. Dakle, ako kućanstvo koje je postalo kategorija kupac s vlastitom proizvodnjom u toj godini u mrežu preda jednako ili manje nego što iz mreže preuzme, u idućoj godini se vraća u kategoriju samoopskrbe. 

Kategorija kupca s vlastitom proizvodnjom nije isplativa za kućanstvo. 

Dvije su varijante obračuna:

 • Ako je kućanstvo u mjesecu više energije preuzelo iz mreže nego što je predalo, tada se obračun radi
  • 0,9 x prosječna cijena koju kupac plaća opskrbljivaču
 • Ako kućanstvo u mjesecu više električne energije isporuči u mrežu nego što preuzme tada se računa:
  • 0,9 x prosječna cijena koju kupac plaća opskrbljivaču x omjer preuzete i predane energije u mrežu

cijena

Izvor: ZEZ radionica - Obračun električne energije iz solarne elektrane

Primjer računa

Glavna razlika u odnosu na sustav samoopskrbe jest što u ovome slučaju nema 'netiranja'. Odnosno, plaća se sva električna energija koja je preuzeta iz mreže po punoj cijeni. Nakon toga se obračunava proizvedena električna energija po znatno nižoj cijeni, gotovo upola nižoj. 

Dakle, kućanstvo zapravo plaća račun za električnu energiju po svim stavkama (kao da nema sunčanu elektranu na krovu) umanjen za cijenu električne energije predane u mrežu. 

obračun

Izvor: ZEZ radionica - Obračun električne energije iz solarne elektrane

Na predavanju se jasno, nekoliko puta, poručilo - cilj je potrošiti što više proizvedene električne energije kako bi sustav solarne elektrane bio isplativ. 

Zašto je samoopskrba važna? 

Takav sustav je važan ne samo zbog čiste energije, nego i zbog ušteda koje se mogu ostvariti, pogotovo imajući u vidu nedavni, ali i budući, porast cijene električne energije. 

 

Izvor: ZEZ radionica - Obračun električne energije iz solarne elektrane

Vrlo je zanimljiv i podatak usporedbe koliko je, u konkretnom slučaju, plaćen račun za preuzetu energiju iz mreže u odnosu na cijenu koju bi isto kućanstvo platilo električnu energiju da nema solarnu elektranu na krovu. Usporedba se radila za 2021. godinu.

Konkretno (dvotarifni model):

 • kućanstvo je u 2021. godini platilo 1.058 kuna za električnu energiju koju je preuzelo iz mreže 
 • kućanstvo bi 2021. godini platilo ukupno 3.939 kuna za svu potrošenu električnu energiju (da nema solarnu elektranu na krovu)

UŠTEDA JE 73 posto!

Jednotarifni model 

Usporedba je rađena temeljem podataka potrošnje gore navedenog dvotarifnog sustava 

 • kućanstvo je u 2021. godini platilo 1.211 kuna za električnu energiju koju je preuzelo iz mreže
 • kućanstvo bi 2021. godini platilo ukupno 3.877 kuna za svu potrošenu električnu energiju (da nema solarnu elektranu na krovu)

UŠTEDA JE 68 posto!

Prelazak u sustav proizvođača

Na predavanju je napravljena projekcija koliko će u ovoj godini kućanstvo platiti za potrošnju električne energije kao kupac s vlastitom proizvodnjom. Temeljem plaćenih računa za električnu energiju za prva četiri mjeseca ove godine, izračunato je da će ušteda u 2022. godini iznositi samo 31 posto! 

Ako želite pogledati kako se računa potrošnja električne energije, primjer kako se vodi evidencija proizvodnje i potrošnje električne energije te koliko je električne energije preuzeto a koliko poslano u mrežu, možete vidjeti niže u videu.

Dosadašnje izvještaje s predavanja možete pogledati na ovim linkovima:

Raspored informativnih predavanja 'Solarna energija za kućanstva'

*SVAKO PREDAVANJE ODRŽAT ĆE SE OD 15:00 - 15:45 sati

 • 25. svibnja - (Su)financiranje solarne elektrane za kućanstvo
 • 8. lipnja - Energetski učinkovito korištenje i održavanje solarne elektrane
 • 29. lipnja - Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama

Ako ste se prijavili za neko od narednih predavanja, poveznicu ćete zaprimiti do dva dana prije održavanja svakog predavanja. U slučaju da ste se propustili prijaviti na neko od predavanja koje vas zanima, prijavite se ovdje.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!