recikliranje
Izvor: pixabay.com
PLASTIC FREE KUĆANSTVO

OZNAKE NA AMBALAŽI - Koje su i što znače

Sigurno ste na tetrapaku mlijeka ili staklenci kiselih krastavaca mogli vidjeti neke oznake, brojeve, strelice. Svaka ambalaža ima neke oznake. Saznajte koje su i što znače.

Odvajanje otpada i recikliranje imaju svoja 'pravila igre'. Svi znamo da ne možemo bacati kore od banane u kantu namijenjenu za papir ili plastiku i da ne možemo baciti plastičnu čašu u kantu za biootpad. Da bismo pravilno odvajali otpad prvo moramo znati što koja oznaka na ambalaži znači.

Ovaj simbol predstavlja takozvanu Mobiusovu petlju. Sve tri zaobljene strelice se nadovezuju jedna na drugu i svaka predstavlja ciklus recikliranja. Ovaj simbol koristi se na razne načine i u raznim varijacijama, ali generalno se može reći da označava proizvode koji se mogu reciklirati. Ako je Mobiusova petlja u krugu, označava proizvode dobivene reciklažom, a ponekad se unutar petlje nalazi postotak koji označava udio recikliranog materijala u proizvodu.

 

Osnovno značenje simbola RECIKLIRAJ! je zapravo poziv na akciju, odnosno apel svima da se reciklira u što većoj mogućoj mjeri. Simbol nalazimo na većini proizvoda koji su pogodni za recikliranje, od proizvoda prehrambene industrije, namještaja, najrazličitijih oblika ambalaže i slično. 

Princip numeriranja i kratica za označavanje ambalažnog materijala je vrlo jednostavan. Ispod simbola Mobiusove petlje nalazi se slovna skraćenica kemijskog spoja od kojeg je ambalaža proizvedena, dok se unutar petlje nalazi i brojčana oznaka. Kratice se pišu samo velikim slovima, a ako je unutar petlje samo broj bez kratice, radi se o kombinaciji materijala. 

 

 

 

OZNAKE I BROJEVI PLASTIČNE AMBALAŽE

1. (PET ili PETE) - ova vrsta plastike je među najčešće korištenom plastikom u proizvodnji namijenjenoj širokoj potrošnji, kao što je većina bočica s vodom i gaziranih sokova te neka pakiranja. Proizvodi napravljeni od PET plastike trebali bi se koristiti samo jednom jer se višekratnom uporabom povećava rizik od razvoja bakterija. Osim toga, ova plastika može ispuštati teške metale i kemikalije koje utječu na ravnotežu hormona. Može se lako reciklirati, pri čemu se dobivaju materijali za nove PET boce ili poliesterska vlakna koja se dalje koriste za proizvodnju tekstila.

2. (HDP ili HDPE) - riječ je o plastici od koje se rade pakiranja i boce za mlijeko, ulje, tekuće deterdžente te igračke i neke plastične vrećice. S obzirom na to da ne ispušta gotovo nikakve kemikalije najsigurnija je za uporabu te stručnjaci savjetuju kupovanje vode u bočicama upravo od ove vrste plastike. Ova vrsta plastike se najčešće reciklira. Budući da se radi o izdržljivoj plastici, koristi se i u proizvodnji predmeta široke upotrebe koji zahtijevaju dugotrajnu izdržljivost i otpornost na vremenske uvjete (npr. kante za otpad).

3. (PVC or 3V) - riječ je o plastici od koje se proizvode prozirni celofani, boce od ulja, plastični krugovi za bebe kojima rastu zubi, igračke za djecu i kućne ljubimce, pakiranja od baterija, lijekova i mnoštva drugih proizvoda. Stručnjaci preporučuju kupovanje alternativnog proizvoda. Nusprodukt proizvodnje PVC-a su dioksidi, toksični kemijski spojevi. Upravo zbog toga se ne preporuča zagrijavati hranu upakiranu u PVC ambalažu, kako ne bi došlo do otpuštanja ovih spojeva. To je ujedno i razlog zbog kojeg se ova vrsta plastike vrlo rijetko reciklira.

4. (LDPE) - ova vrsta plastike ne može se koristiti u proizvodnji boca, iako ne ispušta nikakve kemikalije u vodu. Koristi se najčešće za proizvodnju plastičnih vrećica. Smatra se bezopasnom i relativno je sigurna vrsta plastike za upotrebu. Može se reciklirati, iako se u praksi do sada to slabo provodilo.

5. (PP) - to je bijelo obojana ili polu prozirna plastika od koje se rade čašice za jogurt i sirupe. PP plastika je čvrsta i lagana te otporna na toplinu, a ako se zagrije neće se otopiti te je relativno sigurna za upotrebu. Također je dobar izolator protiv vlage, masnoće i kemikalija. PP plastika ima dobre mehaničke osobine i ima široku primjenu. Iako se može reciklirati, podaci pokazuju da se danas reciklira jako malo ove vrste plastike.

6. (PS) - polistiren je jeftina, lagana vrsta plastike sa širokom lepezom uporabe. Najviše se koristi u izradi pakiranja za hranu i pića, pakiranja za jaja i plastičnog pribora za jelo. Treba biti pažljiv jer, kada se ugrije, ispušta kancerogene supstance (stiren) te se ne smije dugotrajno koristiti za spremanje hrane ili pića. Jedna je od najčešće korištenih plastičnih vrsta. Može se reciklirati, no recikliranje ove vrste se slabo provodi.

7. (PC i sva druga plastika) - Riječ je o najopasnijoj vrsti plastike, ali unatoč tome od nje se proizvode pakiranja za sportska pića i hranu. Unutar ove kategorije ne postoji standardizacija o njenom ponovnom korištenju i recikliranju. Kod ove vrste plastike postoji velika opasnost od curenja kemikalija u hranu ili piće, naročito ako je u izradi plastike korišten Bisfenol A. U ovu skupinu spada i nova generacija lako razgradive plastike, napravljene od bio-polimera (npr. škroba), koja obično dolazi s oznakom 'PLA' ili natpisom 'biorazgradivo' pored simbola s brojem 7.

Stručnjaci savjetuju izbjegavanje ambalaže s oznakama 1,3,6 i 7.

 OZNAKE I BROJEVI KARTONSKE I PAPIRNATE AMBALAŽE

20 – Kartonska ambalaža – odnosno kartonske kutije
21 – Razne vrste papira – novine, časopisi, katalozi 
22 – Uredski papir, knjige
23 – Karton (ambalaža za nesmrznutu hranu, čestitke, korice knjiga)

OZNAKE I SKRAĆENICE ZA METALE

40 – Čelik (FE)
41– Aluminij (ALU)

OZNAKE I SKRAĆENICE ZA DRVENE MATERIJALE

50 – Drvo (FOR)
51 – Pluto (FOR)

OZNAKE I SKRAĆENICE ZA TEKSTILNE MATERIJALE

60 – Pamuk (TEX)
61 – Juta (TEX)

OZNAKE I SKRAĆENICE ZA STAKLO

70 – Bezbojno staklo (GL)
71 – Zeleno staklo (GL)
72 – Smeđe staklo (GL)

OZNAKE NA VIŠESLOJNOJ AMBALAŽI

Ambalaža koja se dominantno sastoji od papira i kartona, ali se ne može ručno rastaviti na sastavne materijale, JAKO SE TEŠKO ILI NIKAKO RECIKLIRA!

80 – Papir i karton u kombinaciji s metalima
81 – Papir i karton u kombinaciji s plastikom – kartonski tanjuri, ambalaža za sladoled
82 – Papir i karton u kombinaciji s aluminijem
83 – Papir i karton u kombinaciji s bijelim limom
84 – Papir i karton u kombinaciji s plastikom i aluminijem – tetrapak (mlijeko, sokovi)
85 – Papir i karton u kombinaciji s plastikom, bijelim limom i aluminijem

Ambalaža koja se dominantno sastoji od plastike i stakla, ali se ne može ručno rastaviti na sastavne materijale

90 – Plastika/aluminij
91 – Plastika/bijeli lim
92 – Plastika/raznovrsni metali
95 – Staklo/plastika
96 – Staklo/aluminij
97 – Staklo/bijeli lim
98 – Staklo/raznovrsni metali

Proizvođač ovim simbolom obavještava potrošača da je on ili uvoznik platio propisanu novčanu naknadu na račun organizacije za gospodarenje ambalažnim otpadom čime bi se trebalo osigurati pravilno gospodarenje ambalažnim otpadom. Ovo je europski simbol kojim proizvođači i/ili dobavljači obavještavaju kupca da su financijski pridonijeli i sudjelovali u recikliranju ambalaže proizvoda na kojem je simbol otisnut (npr. financiranjem izrade ili nabavom vrećica za otpad ili kontejnera-posuda za odlaganje smeća). Simbol ne znači da je ambalaža u kojoj se nalazi neki proizvod nužno pogodna za recikliranje.

Ovo je 'THE TIDYMAN' - osoba koja se brine o okolišu, odnosno osoba koja ne zagađuje okoliš time što otpatke baca u za to predviđena mjesta. Simbol predstavlja podsjetnik da vlastite otpatke odlažemo u za to predviđena mjesta (kante za otpatke, kontejnere i sl.). Važno je naglasiti da značenje simbola nije izravno povezano s činom recikliranja.

 

 

Ako neki proizvod, najčešće proizvodi izrađeni od drva, sadrže simbol FSC, to znači da su drvena građa kao i proizvođač u skladu s principima FSC (FSC je Vijeće za upravljanje šumama) te da je sam proizvođač svjestan važnosti promicanja ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja svjetskim šumskim resursima. 

 

Označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori nakon isteka vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ne bacajte proizvode s navedenom oznakom kao nerazvrstani gradski otpad, već ih odlažite na za to propisana mjesta! Ako je ispod oznake otisnut kemijski simbol, to naznačuje da navedeni proizvod sadrži teški metal (živu, kadmij ili olovo) u koncentraciji iznad prihvatljive granice.

 

* Projekt ZGRADOnačelnika 'Plastic free kućanstvo' podržava 

Fina u svom poslovanju pridonosi smanjenju količine otpada i iskorištavanja prirodnih resursa. Internim procedurama već su propisane obveze razdvajanja i odlaganja otpada poput papira, plastike, elektroničkog otpada, starih baterija, ulja i drugog opasnog otpada. Prestanak korištenja plastike za jednokratnu uporabu bit će još jedna potvrda društveno odgovornog poslovanja Fine i pozitivnih promjena u društvu koje kroz svoj angažman i rad Fina potiče.

Fina je ponovno pokazala društveno odgovorno ponašanje te je u okviru projekata koji se provode pod sloganom #zanasuzemlju, podržala i ovaj projekt, jer smatra da je brigu za društvo i okolinu u kojoj živimo najbolje pokazati na svom primjeru.