Bojler
Izvor: https://exterim.hr/blog/savjeti-za-kupovinu-novog-bojlera-46/
VRSTE BOJLERA

Puno je vrsta bojlera i načina kako se koriste. No jedna je opasna po život

Atmosferski bojleri su uglavnom najstariji, koriste se već desetljećima, dok su turbo bojleri ugrađivani od 2000. do 2015. godine, za vrijeme velikog građevinskog zamaha. Kondenzacijske bojlere karakterizira visoka energetska učinkovitost.

Postoje brojne vrste bojlera. Dvije su osnovne (prema energentu kojeg koriste):

 • plinski
 • električni

Svaka od tih vrsta grana se na ostale - npr. protočni bojleri za toplu vodu, akumulacijski bojleri i tako dalje. 

U ovome tekstu raščlanjujemo vrste plinskih bojlera, njihove prednosti, ali i mane. 

Kućanstva u Hrvatskoj, pa tako i gradu Zagrebu, koriste tri vrste plinskih bojlera:

 • turbo
 • atmosferske
 • kondenzacijske bojlere

Atmosferski bojleri su uglavnom najstariji, koriste se već desetljećima, dok su turbo bojleri ugrađivani od 2000. do 2015. godine, za vrijeme velikog građevinskog zamaha. Kondenzacijske bojlere karakterizira visoka energetska učinkovitost i u pravilu se ugrađuju u novogradnji od 2013. godine kada je na snagu stupila Uredba komisije (EU) br. 813/2013 o provedbi Direktive 2009-125/EZ Europskog parlamenta.

ATMOSFERSKI BOJLERI

Dakle, riječ je o najstarijoj vrsti bojlera, a najviše ih ima u Zagrebu. Na sustavu Gradske plinare Zagreb (GPZ), prema procjeni, u Zagrebu i okolici je oko sto tisuća atmosferskih bojlera.

Karakteristika tih bojlera je što zrak potreban za izgaranje uzimaju iz prostorije u kojoj su smješteni te poremećaji u opskrbi zrakom mogu biti opasni za život stanara. Upravo je zbog te situacije velik broj Zagrepčana nakon potresa dugoročno ostao bez plina te važnosti dobila tema sigurnosti.

Naime, i prije potresa GPZ je zatvarao plin za atmosferske bojlere u stanovima koji u kojima postoji rizik poremećaja dovoda zraka. U 2019. godini plombirano je oko osam tisuća atmosferskih bojlera.

Naime, svaki distributer plina u Hrvatskoj dužan je postupati po Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima. S obzirom da dimnjak predstavlja dio plinskog sustava za kojeg nisu nadležni distributeri plina, vlasnik je pri puštanju plina dužan imati dokaz (atest) njegove ispravnosti ako su na taj dimnjak spojena trošila. Građani koji koriste atmosferske bojlere i nisu radili nikakve zahvate i sanacije dimnjaka i dimovodnih cijevi unazad 10 godina, taj atest po defaultu ne mogu dobiti. 

Najveći rizici za siguran rad atmosferskih bojlera su:

 • kuhinjska napa (koje su danas jače od starijih modela)
 • ugrađena PVC stolarija (s obzirom da su građani kroz prethodna desetljeća obnavljali stanove zadržavajući pri tome postojeći bojler)

Više pročitajte OVDJE.

OPASNOSTI

Atmosferski bojler je uređaj koji zrak za izgaranje uzima iz prostora u kojemu je smješten, a dimni plinovi izlaze kroz dimnjak. Kako zrak za izgaranje bojler uzima iz prostorije, kod bilo kakvog poremećaja u sustavu dobave zraka (rada kuhinjske nape, ventilatora, ugrađene PVC stolarije i sl.) vrlo lako može doći do povrata dimnih plinova i TROVANJA UGLJIČNIM MONOKSIDOM (CO).

Dobava zraka jedan je od temeljnih uvjeta za dobar rad atmosferskog bojlera, a kontrolu možete obaviti provjerom sljedećih elemenata:

Kuhinjska napa

 • Kuhinjska napa najčešći je uzrok povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom. Napa ne smije biti montirana u stanu u kojemu je ugrađen atmosferski bojler jer djelovanje kuhinjske nape utječe na stvaranje podtlaka u stanu, odnosno povrat dimnih plinova iz bojlera i dimnjaka. Ako korisnik ipak ima napu, ovlašteni serviseri bojlera moraju ugraditi posebne uređaje koji isključuju rad npr. kuhinjske nape i bojlera u isto vrijeme.

Ventilator u kupaonici

 • Ventilator u kupaonici mora biti uklonjen jer se radom ventilatora vrlo brzo stvara podtlak u prostoriji.

Ventilacijski otvori na vratima kupaonice

 • U vratima prostorije u kojoj je ugrađen atmosferski bojler (većinom su to kupaonice) moraju biti ugrađeni ventilacijski otvori u gornji i donji dio vrata (2 x 150 cm2) da se osigura dovoljna izmjena zraka potrebnog za izgaranje.

Podrezana sva vrata u stanu

 • Sva vrata u stanu moraju biti podrezana u donjem dijelu 2 cm da se omogući kvalitetan dotok zraka do bojlera.

PVC stolarija

 • Ako je u stanu ugrađena PVC stolarija, na vanjskom zidu moraju biti ventilacijski otvori u gornjem i donjem dijelu zida (2 x 75 cm2). Naime, kako PVC stolarija ima stopostotno brtvljenje, nakon kraćeg vremena se potroši zrak u stanu te dolazi do potlaka i mogućeg povrata dimnih plinova.

Održavanje atmosferskih bojlera

Redovita kontrola i održavanje elemenata plinskog sustava osigurava sigurnu opskrbu plinom. Provjerite postupate li ispravno s plinskim uređajima:

Redovita kontrola plinskih uređaja

Svi plinski uređaji (bojler, peć, štednjak…) moraju se redovito servisirati od strane ovlaštenih servisera. Preporuka je da plinski uređaji za grijanje prostora i pripremu tople vode (bojleri, brzogrijalice, peć…) servisiraju najmanje jednom godišnje.

Redovita kontrola dimnjaka

Ako korisnik ima bojler spojen u dimnjak obaveza područnog dimnjačara je najmanje jednom godišnje kontrlirati dimnjak.

Angažiranje ovlaštenih osoba kod promjena na plinskoj instalaciji

Ako se rade bilo kakvi zahvati na plinskoj instalaciji, uključujuću radove na bojleru i dimnjaku, korisnik mora angažirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, dimnjačar) da izvrše takve radove. Svi radovi moraju se prijaviti distributeru plina (u slučaju Zagreba je to Gradska plinara Zagreb) nakon čega će djelatnici prekontrolirati i ispitati plinske instalacije.

Promjene na sustavu dobave zraka

Ako korisnik ima atmosfersko trošilo, te ako se rade bilo kakve promjene koje utječu na dobavu zraka (ugradnja PVC stolarije, ugradnja kuhinjske nape, ugradnja ventilatora…), potrebno je kontaktirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, distributer plina) radi stručnog savjeta jer dobava zraka bitno utječe na proces izgaranja kod atmosferskih plinskih trošila.

TURBO BOJLERI

Turbo i kondenzacijski bojleri imaju zatvorene komore izgaranja te osjetnike koji blokiraju rad bojlera u slučaju poremećaja u radu te su sigurni za korištenje.

No stupanjem na snagu spomenute Uredbe 813/2013 (više možete pročitati OVDJE), a zbog neispunjavanja kriterija energetske učinkovitosti, turbo bojleri više nisu u upotrebi. Dozvoljeni su kondenzacijski bojleri koji imaju 86 posto sezonske energetske učinkovitost grijanja prostora te atmosferski bojleri koji imaju 75 posto sezonske energetske učinkovitost grijanja prostora.

Spomenutom zakonskog regulativom u neugodnoj situaciji su se našli korisnici turbo bojlera jer je za njegovu zamjenu dozvoljenim bojlerima prethodno potrebno:

 • sanirati dimnjak
 • svi potrošači koji su na istoj dimovodnoj vertikali istovremeno mijenjaju svoja trošila

Naime, postojeći, tzv. LAF/LAS dimnjaci koji se koriste za turbo bojlere neotporni su na vlagu te je za:

 • kondenzacijske bojlere, čiji dimni plinovi sadrže veću količinu vlage, potrebno ugraditi plastičnu cijev
 • za atmosferske bojlere potrebno postaviti inox dimovod

Napominjemo, to što su turbo bojleri zabranjeni, ne znači da ih se mora odmah zamijeniti. Dakle, nakon 26. rujna 2015. godine (kada je stupila na snagu EU Uredba) na tržište se ne smiju stavljati kotlovi koji ne zadovoljavaju u pogledu energetske učinkovitosti, a takvi su nekondenzacijski kotlovi (klasični turbo-plinski bojleri). 

Tubo bojleri su se mogli ugrađivati dok su postojale zalihe na tržištu, sada više tih zaliha nema. U slučaju kvara, turbo bojleri se mogu popraviti ako je to moguće. Ako popravak nije moguć, turbo bojleri se moraju zamijeniti s kondenzacijskim bojlerima. Prema nekim procjenama u Hrvatskoj ima oko 75 tisuća turbo-plinskih bojlera, najviše u Zagrebu i Osijeku.

Isto tako, treba napomenuti da su turbo bojleri i dimovodne cijevi na koje su ti bojleri spojeni u skladu s regulativom i distributeri plina (ako nema curenja plina), neće blombirati te bojlere prilikom ispitivanja instalacija. A dimnjačari će pregledavajući te bojlere i sustave, dati zeleno svjetlo jer su u skladu s propisima.  

KONDENZACIJSKI BOJLERI

Kondenzacijski bojleri su vrlo energetski učinkoviti jer zahvaćaju dio topline (koja bi pobjegla iz dimnjaka nekondenziranog kotla) i ponovno ju iskoriste. To znači da dobivaju više topline od iste količine goriva, što će štedi novac na računima za grijanje. 

Dakle, kondenzacijska tehnika je djelotvorna tehnika gdje se putem izgaranja prirodni plin pretvara u korisnu toplinu. Pritom kondenzacijska tehnika slijedi ideju vodilju da kotao/bojler radi samo sa temperaturom koja je potrebna za pokrivanje trenutačne potrebe za toplinom čime se gubici svode ma minimum.

Dok se kod klasičnih kotlova/bojlera mora izbjegavati kondenzacija dimnih plinova, a time i vlaženje ogrjevnih površina ložišta i izmjenjivača, kod kondenzacijske tehnike je izričito poželjna kako bi se latentna (skrivena) toplinska energija u vodenoj pari dimnih plinova dodatno iskoristila i predala sistemu grijanja kao dodatak. Upravo je ta toplina ona razlika u iskoristivosti između klasičnih i kondenzacijskih sistema koju marketing koristi u promidžbi tipa 'iskoristivost iznad 100 posto'.

Ušteda korištenjem kondenzacijskog uređaja u odnosu na konvencionalni iznosi od 10 - 20 posto, a ovisi o:

 • vrsti grijanja
 • traženoj temperaturi u prostoriji 
 • vrsti regulacije

Kondenzacijski bojleri mogu biti instalirani na sve sustave grijanja (podno, radijatorsko, ventilokonvektori…). Bojler nije 'opasnost' u kući, ako se poštuju svi zahtjevi za stručnim instaliranjem i upute proizvođača opreme.

FASADNI DIMNJAK

Osim ispuha u dimnjak koji prolazi kroz 'unutrašnjost zgrade', kada je to moguće, dimni plinovi mogu biti izvedeni na fasadu pri čemu trebaju zadovoljavati zadane tehničke preduvjete. O tome više možete pročitati OVDJE

Naime, suvlasnici mogu, ako je to moguće, svoje bojlere spojiti 'fasadno'. Fasadni dimnjaci nameću se kao kompromis. Kod postavljanja fasadnog dimnjaka možda je potrebno i mipljenje gradskih ureda (pogovoto u dijelu zgrada koji su pod nekakvom zaštitom). 

Isto tako, fasadni dimnjak ne smije biti postavljen u prolazima i kolnim ulazima, u uskim prolazima pod strehom i tako dalje. 

*sadržaj podržava Gradska plinara Zagreb (GPZ)

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.