fasada
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
SVE SE MOŽE

Šest koraka do obnove fasade u zoni zaštite

Svjedoci smo brojnih derutnih zgrada i fasada po našim gradovima, pogotovo u njihovim centrima. U dijelovima Hrvatske koje su pogodili potresi to se dodatno potenciralo - padaju komadi fasade na cestu, na automobile, na ljude... 

Čekati da se država, grad ili općina smiluje i objavi neki natječaj, javni poziv ili program može trajati dugo, a cijene radova i materijala samo rastu (bez obzira na trenutnu stagnaciju rasta cijena materijala). I upravo zbog toga smo dobili mnogo upita o tome postoji li neka brza i efikasna solucija za obnovu pročelja, a da nije potrebno potrošiti (previše) živaca, vremena i, dakako, novca.

Prvenstveno su u problemu zgade koje nisu zaštićeno kulturno dobro, ali se nalaze u zoni zaštite, to je obično širi centar nekog grada, a te zgrade građene u razdoblju od 1920-tih do 1960-tih godina prošlog stoljeća i imaju jednostavne fasade, s jednostavnim profilacijama, bez ukrasa, štukatura i drugih 'kompliciranih' dodataka. Šira zona zaštite obuhvaća sve one zgrade koje se nalaze u limbu između spomeničke rente i energetske obnove.

Glavni konzervator RH - Ne mogu biti isti kriteriji za baraku i za dvorac Eltz!

Te zgrade mogu koristiti spomeničku rentu iako nisu spomenik kulture, no proces za dobivanje sredstava za obnovu iz spomeničke rente je jako dugotrajan, a tako je i s većinom drugih javnih poziva, ako se uopće uđe u odabir. Često suvlasnici takve zgrade nemaju dovoljno sredstava da krenu u samostalnu energetsku obnovu, a i pitanje je kada će doći na red kroz potencijalne javne pozive.

Ako se suvlasnici dogovore i odluče svoje pročelje dovesti u red  mogu to učiniti na zapravo prilično jednostavan i ne preskup način. Jer za obnovu jednostavne fasade u zoni zaštite ne treba puno novca i sve se može napraviti u pet koraka, a to nam je objasnila nekolicina upravitelja i projektanata. U dijelovima Hrvatske gdje su bili potresi, to se odnosi na zgrade koje imaju zelenu naljepnicu nakon potresa i nisu statički ugrožene, a radi se samo obnova fasade (ne energetska obnova), bez stolarije.

Ako ne znate kako riješiti problem u zgradi, potrebna vam je pomoć ili pak samo želite motivirati i educirati susjede, proučite naše savjetodavne i druge usluge te nam se slobodno javite mailom za daljnje dogovore.

TREBAM SAVJET

1. korak - suglasnost suvlasnika

Prvo treba održati preliminaran sastanak stanara i dogovoriti se da se kreće u investiciju. A kao i u većini toga što se želi raditi u nekoj zgradi, treba skupiti potpise suvlasnika. U ovom slučaju radi se o 51 posto potpisa po suvlasničkim udjelima. 

2. korak - odabir projektanta

Nakon što su se suvlasnici usuglasili da se ide u realizaciju,  predstavnik suvlasnika putem upravitelja naručuje projekt od ovlaštenih projektanata (koji ima dozvolu za rad u zoni zaštite).

Projektant izrađuje kvalitetan projekt koji, ovisno o veličini pročelja, lokaciji i drugim specifičnostima košta između 1000 i 3000 eura. Izrada projekta traje cca 1 do 2 mjeseca.

Zgrade se grade stihijski i divlje, a da se ne gleda prostor. Zato imamo to što imamo

3. korak - odobrenje Zavoda

Nakon izrađenog projekta, projektant ga mora dati Zavodu za zaštitu spomenika koji mora odobriti projekt, tj. dati suglasnost, a to traje do dva mjeseca. Zavod može tražiti doradu projekta. I, kao dodatna informacija, Zavodu se ništa ne treba platiti.

4. korak - odabir izvođača

Nakon što imate projekt i dozvolu Zavoda, potrebno je odabrati izvođača u suradnji s upraviteljem. Može ga se odabrati putem natječaja ili suvlasnici samostalno. Na temelju projekta, izvođač radova radi konkretan troškovnik. Cijena radova ovisi o više parametara kao što su veličina površine koja se obnavlja, visina zgrade, pozicija, pristupni putevi, materijali koje je Zavod propisao, kao i materijali opčenito.

5. korak - financije

Potrebno je osigurati sredstva putem poslovnih banaka jer je pretpostavka da sredstva iz pričuve nisu dovoljna za takav zahvat. Obično banke daju kredit na razdoblje od 10 do 20 godina, a povećanje pričuve obično ograničavaju do 2 eura po četvornom metru, uključujući redovnu pričuvu kroz koju se podmiruju standarni troškovi.

6. korak - radovi

Nakon osiguranja sredstava sklapa se ugovor s izvođačem i dogovaraju ternini radova. Ovisno o složenosti projekta i posla radovi na pročelju traju od 3 do 6 mjeseci, dok radovi koji idu preko nekog javnog poziva (spomeničke rente, Javnog poziva za energetsku obnovu i sl.) traju puno dulje jer moraju proći dodatne kontrole. Za vrijeme radova prisutna je kontrola stručne osobe Zavoda za zaštitu spomenika koja prati faze obnove, kontrolira materijale, boju i sl.

Zaključak

Treba imati na umu da kod obnove, sanacije ili bilo kakvih drugih većih radova na zgradi nije bitna samo cijena već i brzina odvijanja radova, jer pretpostavlja se da suvlasnici ne žele imati skele pod prozorom dvije i više godina. Osim toga, kada se ide u obnovu fasade uz sufinanciranje s više od 50 posto, onda sve mora ići na javnu nabavu, što prolongira cijeli proces.

Kao dodatna pomoć mogu poslužiti Konzervatorske smjernice i preporuke Ministarstva kulture i medija te kontakti Konzervatorskih odjela.

Kada stvari u zgradi krenu loše, kada vam je potrebna motivacija, pratite #UspješnaZgrada i znat ćete da se može i da nije nemoguće dobro i kvalitetno upravljati zgradom.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.