Ključ
Izvor: pixabay.com
PRAVILA IGRE

SUVLASNIK - što smije, a što ne smije. I što MORA!

Stječe se dojam da jednom kada se kupi nekretnina, u ovome slučaju stan, sve brige prestaju. No to je daleko od istine. 

Stambeno pitanje. Moramo građanima omogućiti da lakše riješe svoje stambeno pitanje. Nema političara koji nije ovo izjavio unazad 30 godina. Hrvati vole nekretnine, što pokazuje podatak da 85 posto građana ima vlastitu nekretninu. Za razliku od Europljana, koji više unajmljuju nego kupuju nekretnine, Hrvati vole biti svoj na svome.

Nažalost, stječe se dojam da jednom kada se kupi nekretnina, u ovome slučaju stan, sve brige prestaju. Odnosno, da ipak to malo ljepše kažemo, tu je samo odgovornost plaćanja režija i to je to. Nažalost, sve češće imamo priliku vidjeti da u zgradama uvijek postoji onaj jedan koji pravi probleme. Više o tome možete pročitati OVDJE.

Kupnjom stana ne završavaju vaše brige, one tek počinju - briga o vašem stanu (kući). Jer, pogotovo u zgradama, tek sada počinje vaša odgovornost. I to velika.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u jednom dijelu kaže:

 • vlasništvo obvezuje i vlasnik je dužan pridonositi općem dobru, pa je općenito prilikom izvršavanja svoga prava dužan postupati obzirno prema općim i tuđim interesima koji nisu protivni njegovu pravu

Da, dakle vlasništvo je ustavna kategorija. Vlasnik nekretnine ima velika prava, ali i obveze. Navedeni zakon spominje nekoliko njih.

 • svaki suvlasnik je ovlašten i dužan bez odgađanja prijaviti zajedničkom upravitelju štete za koje je spoznao da su nastale na dijelovima ili uređajima nekretnine kojima taj upravlja
 • kad prijeti opasnost od štete, svaki je suvlasnik ovlašten poduzeti nužne mjere i bez pristanka ostalih suvlasnika
 • uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine utvrđuju se ugovorom koji mora biti sklopljen u pisanom obliku (međuvlasnički ugovor)

Dakle, Međuvlasnički ugovor temelj je određivanja prava i obveza među suvlasnicima. O međuvlasničkom ugovoru pročitajte OVDJE.

Alen Kristović, predsjednik Udruge suvlasnika stanara Grada Karlovca napominje da su suvlasnici:

 • glavni nositelji prava i obaveza
 • dužni su sudjelovati u upravljanju i održavanju stambenih zgrada
 • odlučuju o svim bitnim pitanjima u vezi redovnog i izvanrednog održavanja zgrada
 • biraju predstavnika suvlasnika
 • donose odluku o imenovanju upravitelja i izvršitelja redovnih i izvanrednih poslova vezanih za održavanje zgrada
 • dužni su provoditi sva rješenja tijela državne i lokalne uprave i samouprave koja se donose u cilju zaštite javnog interesa

Obveze suvlasnika su, poručuju iz zagrebačkog GSKG-a, propisane Međuvlasničkim ugovorom i one uobičajeno glase:

 • svaki suvlasnik ovlašten je i dužan bez odgađanja prijaviti upravitelju štetu na zajedničkim dijelovima i uređajima za koju je saznao, a koja je nastala u njegovom stanu ili na zgradi
 • kad prijeti opasnost od štete, svaki je suvlasnik ovlašten poduzeti mjere i bez pristanka ostalih. O poduzetim mjerama vlasnik je dužan izvijestiti upravitelja najkasnije u roku od tri dana
 • suvlasnik je dužan brinuti se za svoj stan ili posebnu prostoriju te njima namijenjene uređaje, kao i sve druge pripadke svog vlasništva, i tako ih održavati i koristiti da se drugim suvlasnicima ne nanese nikakva šteta. U protivnom odgovara suvlasnicima za nastalu štetu
 • suvlasnik koji otuđi svoj stan ili posebnu prostoriju, ili im promjeni namjenu, dužan je o tome odmah obavijestiti upravitelja i predstavnika suvlasnika
 • suvlasnik koji je otuđio svoj suvlasnički dio nekretnine nema pravo zahtijevati vraćanje svog doprinosa u zajedničku pričuvu, već doprinos i dalje ostaje u zajedničkoj pričuvi kao doprinos tog vlasničkog dijela
 • suvlasnik je dužan dozvoliti ulazak u svoj stan ili posebnu prostoriju i njihovu upotrebu, ako je to potrebno za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

Biti (su)vlasnik ogromna je odgovornost. Svatko mora biti svjestan te odgovornosti prilikom odluke o kupnji stana. U zgradi nema načina razmišljanja 'brigo moja pređi na drugoga'. 

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.