Ključ
Izvor: pixabay.com
ZGRADOnačelnik.hr
PRAVILA IGRE

SUVLASNIK - što smije, a što ne smije. I što MORA!

Stječe se dojam da jednom kada se kupi nekretnina, u ovome slučaju stan, sve brige prestaju. No to je daleko od istine. 

*tekst je ažuriran 17.05.2021.

Stambeno pitanje. Moramo građanima omogućiti da lakše riješe svoje stambeno pitanje. Nema političara koji nije ovo izjavio unazad 30 godina. Hrvati vole nekretnine, što pokazuje podatak da 85 posto građana ima vlastitu nekretninu. Za razliku od Europljana, koji više unajmljuju nego kupuju nekretnine, Hrvati vole biti svoj na svome.

Nažalost, stječe se dojam da jednom kada se kupi nekretnina, u ovome slučaju stan, sve brige prestaju. Odnosno, da ipak to malo ljepše kažemo, tu je samo odgovornost plaćanja režija i to je to. Nažalost, sve češće imamo priliku vidjeti da u zgradama uvijek postoji onaj jedan koji pravi probleme. Više o tome možete pročitati OVDJE.

Kupnjom stana ne završavaju vaše brige, one tek počinju - briga o vašem stanu (kući). Jer, pogotovo u zgradama, tek sada počinje vaša odgovornost. I to velika.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u jednom dijelu kaže:

 • vlasništvo obvezuje i vlasnik je dužan pridonositi općem dobru, pa je općenito prilikom izvršavanja svoga prava dužan postupati obzirno prema općim i tuđim interesima koji nisu protivni njegovu pravu

Da, dakle vlasništvo je ustavna kategorija. Vlasnik nekretnine ima velika prava, ali i obveze. Navedeni zakon spominje nekoliko njih.

 • svaki suvlasnik je ovlašten i dužan bez odgađanja prijaviti zajedničkom upravitelju štete za koje je spoznao da su nastale na dijelovima ili uređajima nekretnine kojima taj upravlja
 • kad prijeti opasnost od štete, svaki je suvlasnik ovlašten poduzeti nužne mjere i bez pristanka ostalih suvlasnika
 • uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine utvrđuju se ugovorom koji mora biti sklopljen u pisanom obliku (međuvlasnički ugovor)

Dakle, Međuvlasnički ugovor temelj je određivanja prava i obveza među suvlasnicima. O međuvlasničkom ugovoru pročitajte OVDJE.

>>> Koje su obaveze i dužnosti predstavnika suvlasnika

>>> Što sve MORA i SMIJE raditi upravitelj zgrade

Ministarstvo pravosuđa, koje je nadležno nad Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kaže da su suvlasnici dužni:

 • sudjelovati u upravljanju nekretninom
 • odrediti osobu koja će obavljati poslove zajedničkoga upravitelja
 • osnovati zajedničku pričuvu

Svaki suvlasnik smije izvršavati, glede cijele stvari, sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih suvlasnika, ako time ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je propisano da je svaki suvlasnik nekretnine ovlašten, neovisno o ostalima, zahtijevati od suda da svojom odlukom odredi:

 • rok u kojem se treba obaviti neki od poslova redovite uprave, o kojem je većinom glasova donesena odluka
 • stvaranje primjerene zajedničke pričuve ili primjereno povećavanje, odnosno smanjivanje te pričuve koju je odredila većina, prema pravilu da pri određivanju pričuve i doprinosa u nju treba, osim o predvidivim troškovima, voditi računa i o imovinskom stanju svih suvlasnika
 • da se tom suvlasniku, ako bi mu bilo nemoguće odmah platiti dio troškova nekoga posla održavanja cijele nekretnine koji se javlja u vremenskim razmacima duljim od jedne godine, a nije pokriven pričuvom, dopušta da plati u mjesečnim obrocima u razdoblju ne dužem od deset godina, uz osiguranje osnivanjem hipoteke na njegovu suvlasničkom dijelu, s uobičajenim kamatama na dug osiguran hipotekom
 • zaključenje primjerenoga osiguranja od požara ili od odgovornosti trećim osobama
 • postavljanje zajedničkoga upravitelja, ili smjenjivanje upravitelja koji grubo zanemaruje svoje dužnosti
 • ukidanje ili izmjenu onih odredaba kućnoga reda koje je donijela većina, ako one vrijeđaju takve interese toga suvlasnika koji zaslužuju zaštitu, ili bi njihovo izvršavanje bilo nepravedno zahtijevati od njega
 • otkazivanje ugovora o najmu jednoga mjesta u zajedničkoj garaži ili parkiralištu zbog potreba toga suvlasnika, ali to samo ako je on ujedno i vlasnik posebnoga dijela zgrade

Alen Kristović, predsjednik Udruge suvlasnika stanara Grada Karlovca napominje da su suvlasnici:

 • glavni nositelji prava i obaveza
 • dužni su sudjelovati u upravljanju i održavanju stambenih zgrada
 • odlučuju o svim bitnim pitanjima u vezi redovnog i izvanrednog održavanja zgrada
 • biraju predstavnika suvlasnika
 • donose odluku o imenovanju upravitelja i izvršitelja redovnih i izvanrednih poslova vezanih za održavanje zgrada
 • dužni su provoditi sva rješenja tijela državne i lokalne uprave i samouprave koja se donose u cilju zaštite javnog interesa

Obveze suvlasnika su, poručuju iz zagrebačkog GSKG-a, propisane Međuvlasničkim ugovorom i one uobičajeno glase:

 • svaki suvlasnik ovlašten je i dužan bez odgađanja prijaviti upravitelju štetu na zajedničkim dijelovima i uređajima za koju je saznao, a koja je nastala u njegovom stanu ili na zgradi
 • kad prijeti opasnost od štete, svaki je suvlasnik ovlašten poduzeti mjere i bez pristanka ostalih. O poduzetim mjerama vlasnik je dužan izvijestiti upravitelja najkasnije u roku od tri dana
 • suvlasnik je dužan brinuti se za svoj stan ili posebnu prostoriju te njima namijenjene uređaje, kao i sve druge pripadke svog vlasništva, i tako ih održavati i koristiti da se drugim suvlasnicima ne nanese nikakva šteta. U protivnom odgovara suvlasnicima za nastalu štetu
 • suvlasnik koji otuđi svoj stan ili posebnu prostoriju, ili im promjeni namjenu, dužan je o tome odmah obavijestiti upravitelja i predstavnika suvlasnika
 • suvlasnik koji je otuđio svoj suvlasnički dio nekretnine nema pravo zahtijevati vraćanje svog doprinosa u zajedničku pričuvu, već doprinos i dalje ostaje u zajedničkoj pričuvi kao doprinos tog vlasničkog dijela
 • suvlasnik je dužan dozvoliti ulazak u svoj stan ili posebnu prostoriju i njihovu upotrebu, ako je to potrebno za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

Biti (su)vlasnik ogromna je odgovornost. Svatko mora biti svjestan te odgovornosti prilikom odluke o kupnji stana. U zgradi nema načina razmišljanja 'brigo moja pređi na drugoga'. 

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.