vodomjer
Izvor: pixabay.com
ZGRADOnačelnik.hr
VODOMJERI

Sve što trebate znati o tome što su i koje vrste vodomjera postoje

Što su vodomjeri? Koje vrste vodomjera postoje? Kako se očitavaju? Donosimo odgovore, ali nedoumice i rješenja vezane za tematiku vodomjera, a koje smo, uz dozvolu, preuzeli s internetskih stranica Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada

S obzirom da postoje različiti nazivi pojmova ključnih za temu vodomjeri, odlučili smo napisati kratak vodič o tome što su i koje su vrste vodomjera. 

Glavni vodomjer je mjerni uređaj kojim se očitava potrošnja isporučene vode za cijelu zgradu. Postavlja se na rubu javne površine i čestice na kojoj je izgrađena građevina pod uvjetom da za to postoje optimalni uvjeti. Ako to nije moguće, postavljaju se na mjestu gdje to najviše odgovara isporučitelju i korisnicima. Glavni vodomjer je zakonito mjerilo.

Pomoćni ili sekundarni vodomjer je mjerni uređaj koji je sukladno uvjetima isporučitelja ugrađen u nišu zgrade, zasebnu prostoriju ili okno ispred zgrade, kojim se očitava potrošnja vode za posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu. To može biti stan ili poslovni prostor ako za to postoje tehnički preduvjeti.

Individualni ili interni vodomjer je mjerni uređaj koji je ugrađen u stan bez suglasnosti i uvjeta isporučitelja usluge, a po kojem isporučitelj ne obračunava i ne naplaćuje vodu.

Odlukom suvlasnika zgrade moguća je ugradnja spomenutih vodomjera nakon čega suvlasnici odlučuju i o načinu obračunavanja potrošene vode. 

Za evidenciju o pravovremenom baždarenju individualnih vodomjera odgovoran je predstavnik suvlasnika, stoji na internetskim stranicama Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada, dok su sami suvlasnici (stanari) dužni redovno ispitivati, kontrolirati i baždariti individualne vodomjere svakih 5 godina.

Međutim, svakih PET GODINA kontroliraju se i baždare vodomjeri za hladnu vodu, a svake TRI GODINE vodomjeri koji su za toplu vodu

Na internetskim stranicama Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada, stoji kako je svaki stanar dužan svom ovlaštenom predstavniku sustanara (povjereniku stambene zgrade) omogućiti uvid u račune o kupljenim novim vodomjerima ili napravljenom baždarenju i popravku već prije ugrađenih vodomjera. Ako to ne učini, prestaje mu obračun vode putem očitane potrošnje na individualnim vodomjerima. Dodatna provjera ispravnosti baždarenja vodomjera ugrađenih u stanovima moguća je putem Upravitelja stambene zgrade i njegovih ovlaštenih majstora.

Hoće li očitanja individualnih vodomjera vršiti samostalno svaki od sustanara ili će njihovo očitanje izvršiti ovlašteni predstavnik suvlasnika, o tome odlučuju zajednički svi suvlasnici stambene zgrade. Predstavnik suvlasnika dužan je slijedom navedenog kontrolirati točnosti očitanja individualnih vodomjera koje bi svi stanari trebali izvršiti istog dana, najkasnije do 10. dana u mjesecu.

U nastavku donosimo pitanja i odgovore vezane za tematiku vodomjera, a koje smo, uz dozvolu, preuzeli s internetskih stranica Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada

PITANJE: Predstavnik stanara u našoj zgradi (Rijeka) odbija preuzeti očitanje mojih individualnih vodomjera i predati ih na daljnju obradu u RI-stan,iz razloga što za to traži da joj se plati 50 kuna godišnje. NA RUKE. Molim odgovor da li je takvo ponašanje dozvoljeno, ako nije komu se treba obratiti. Molim hitan odgovor da možemo poduzeti daljnje mjere. 

 • ODGOVOR: Ne postoje propisi ako to nije regulirano među-vlasničkim ugovorom. U svakom slučaju, po prvi put čujemo da se predstavnik ponaša na taj način. Uglavnom to obavljaju kao redovni dio svojih obaveza.

PITANJE: Imam poslovni prostor u Trogiru na uglu zgrade i samo me povezuje sa stanovima zajedništvo (Krov,oluci,fasada). Pričuvu mi naplaćuju 25 posto više od stanova i sve troškove od stanova pripisuju na pričuvu. Sad su digli kredit za ugradnju interni vodomjera i tim troškom mi povećali za 60 posto a ja imam vlastitu vodovodu šahtu-mjerilo od 1988. godine . Upravitelj kaže da on primjenjuje sve odluke natpolovične većine.

 • ODGOVOR: Redovnu pričuvu ste dužni plaćati po istom koeficijentu kao i ostali. Postavljanje individualnih vodomjera nije u redovitom održavanu. Ako posjedujete vlastiti priključak za vodu, niste dužni sudjelovati u tim troškovima. Tražite oslobađanje obveza u visini iznosa razlike od pričuve za ostale i u visini troška koji slijedi za ugradnju vodomjera.

PITANJE: 1. Ako pitanje nije razrađeno u Ugovoru o upravljanju, što se konkretno podrazumijeva pod pojmom: „redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije (instalacije kanalizacije, glavni i vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije uključivo reviziona okna), elektrike, plina i dr.“, kada je zgrada priključena na gradsku kanalizaciju (a ne septičku jamu i sl.). Naglasak je na REDOVITIM SERVISIMA, a ne incidentnim intervencijama. Pitanje se odnosi samo na problem servisa kanalizacije - odvodnje. 2.U zajedničke dijelove spadaju vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade. Pitanje – spada li glavni ventil vodovoda za pojedini stan (pomoću kojeg se uključuje ili isključuje dovod vode u pojedini stan, a ne čitava vertikala) u zajedničke dijelove vodovodne instalacije? Pristup takvom ventilu je u stanu.

 • ODGOVOR: Proučite Uredbu o održavanju zgrada.Tamo ćete pronaći sve što vas zanima. Ugovor o upravljanju bi trebao obuhvatiti sve detalje koji se odnose redovite i izvanredne obveze upravitelja zgrada. Nažalost, mnogi ugovori su prepisane "šprance", jer suvlasnici nisu sudjelovali u kreiranju sadržaja. Mnogi nikad nisu vidjeli ni međuvlasnički ugovor ni ugovor o upravljanju. Glavni ventil se u pravilu održava sredstvima pričuve.

PITANJE: Do kad će u ovoj državi zakon naređivati da jedan predstavnik ima pravo ometati posjed za očitavanje vode ili plaćanjem pretežno svoje supruge čistačice te usporavati ugradnje daljinski vodomjera i odakle pravo da nas svrstavaju kao krdo od 51 posto. Ja sam građanin za sebe i sve mogu kupiti u svojoj državi, ali vodomjer je predstavnika i on piše višak vode koji je on potrošio na moj račun. Da nije tužno bilo bi smješno

 • ODGOVOR:  Novac od pričuve je isključivo u vlasništvu svih suvlasnika. Da je sve normalno, oni bi i odlučivali kako će se isti ulagati. Međutim, Malo njih se upušta u rješavanje problema i kad to osjete na vlastitoj koži traže savjet. U ovakvim situacijama, suvlasnici smjenjuju predstavnika i biraju onog koji će u ime i za račun suvlasničke zajednice obavljate zakonom propisane poslove (zastupati suvlasnike prema upravitelju i trećinom osobama isključivo u provođenju volje suvlasničke zajednice). Po sadašnjima propisima, država nema nadležnosti za postupanje.

PITANJE: U nazad nekoliko mjeseci smo dobili enormno velike račune za potrošnju vode. Ustanovili smo da vodovod i odvodnja nisu vršili očitanje vodomjera u pravilnim intervalima. Zanima me dali postoji pravilnik o očitanje vodomjera kojeg se trebaju pridržavati i dali ste imali već takav slučaj i kako ste ga riješili. Unaprijed se zahvaljujem i pozdrav. 

 • ODGOVOR:  Svako komunalno društvo ima svoje pravilnike. Enormno visoki računi su uglavnom pojava kvarova na vodovodnim instalacijama. Provjerite.

PITANJE: U neboderu od 235 stanova izglasana je većinom 51 posto ugradnja vodomjera. 20ak stanova nema vodomjer, moj je među njima te za stan 20m2 i jednog člana račun za vodu doseže 400 kuna (do nedavno je bio 80). Kako sam kao vlasnik koji nije ugradio vodomjer zaštićen od nerealnih računa? Da li je firma koja je ugradila vodomjere bila dužna na provjeru ispravnosti instalacija? Imam li opciju odabira tvrtke za ugradnju u vlastitom stanu? Ima li izlaza osim dvije očite, meni neprihvatljive opcije?

 • ODGOVOR: U vašoj situaciji, se očigledno radi o gubicima ili prekomjernoj potrošnji od strane nekog korisnika. Ako se problem ne riješi ostaje vam dokazivanje na sudu da niste mogli nikako potrošiti navedenu količinu. Dokazivati možete prikazom prosječne potrošnje prije ugradnje vodomjera .

PITANJE:  Suvlasnik je 2015.svoja 3 natkrita garažna vanjska mjesta (45 m2) pretvorio u stan, izveo građevinske radove i stavio vrata. Prikljucio se na glavnu vodovodnu i kanalizacijsku vertikalu etažirane zgrade i postavio vodomjer koji nije prijavljen gradskom vod. poduzeću. Mjesečno sam očitava vodu i gotovinu ubaci u poštanski sandučić zgrade. Sa svog mjerila (ima stan u zgradi) sproveo je i el. energiju. socijalni je problem i suvlasnici su mu spremni dati 100 posto suglasnost za legalizaciju. Odakle krenuti?

 • ODGOVOR: Dati izjave kod javnog bilježnika za pravo uknjižbe. Dalje sve ostaje na vlasniku koji će legalizirati potrošnju el. energije, a ako nije stavio vodomjer po ugovoru sa Vodovodom (vodu dobiva preko zajedničkog vodomjera), ostaje u zajedničkoj potrošnji sa ostalim suvlasnicima.

PITANJE: Htjela bi u svom stanu ugraditi vodomjer za potrošnju vode. Trenutno se voda računa po broju članova zgrade u kojoj živim, što meni ne odgovara, tj želim se odvojiti. Kako to napraviti? Hvala unaprijed!

 • ODGOVOR: Ako u zgradi postoje slični primjeri, možete se sa njim posavjetovati. Uglavnom , to je u mnogo zgrada u praksi i sve ide bez problema.

PITANJE: Jedan od stanara će otvoriti apartman za iznajmljivanje, zanima nas kako da riješimo potrošnju vode, svi smo na jednom vodomjeru. 

ODGOVOR:  Da bi se legalno obavljala neka djelatnost, potrebno je zadovoljiti uvjete. Jedan od njih je i opskrba vodom. Vlasnik stana može uz suglasnost suvlasnika staviti i kontrolni vodomjer na temelju čijeg očitanja mu se obračunava udio u ukupnoj potrošnji. Pravo riješenje bi bilo kad bi postojala mogučnost da stan ima vlastiti priključak na javnu vodovodnu mrežu.

PITANJE: U zgradi sa 20 stanova, jedan vlasnik stana ima individualni vodomjer, dok preostali stanari plaćaju prema broju stanara. Glavni vodomjer je samo jedan, te vlasnik sa svojim individualnim brojilom plaća isključivo potrošnju iskazanu na brojilu s čime se ja ne slažem budući je njihov iznos računa oko 350 posto manji nego li iznos za stan koji obračunavao prema broju ukućana. Pitanje je, mora li odluka o raspodjeli troškova biti jednoglasna ili većinska?

 • ODGOVOR: Ako je ispravan njegov vodomjer logično je da ne mora plaćati ono što nije potrošio. Ako se kod vas se pojavljuje velika razlika, radi se o nepravilnoj raspodjeli ili kvaru na instalacijama. Potrudite se da se to ustanovi.

PITANJE: Živim u zgradi od 24 stanova, nedavno sam prilikom renovacije ugradio vodomjer u svom stanu (obrtnik vodoinstalater, nije vodoopskrba), radi evidencije potrošnje vode. Zanima me može li mi se omogućiti plaćanje potrošnje vode na temelju tog vodomjera, kako živim sam u stanu i zapravo zbog posla rijetko boravim tamo (kasne popodnevne, noćne sate) pa je očigledan nesrazmjer između količine vode koju sam potrošio i koju plaćam prema raspodjeli čitave zgrade? Zahvaljujem na odgovoru.

 • ODGOVOR: Da

PITANJE: Naša stambena zgrada ima 23 stana te imamo samo JEDAN vodomjer i obračunava se mjesečno po upisanim osobama. Tu uvijek dolazi do neugodnosti, šara se lista, odlijepi i odbaci, itd ... Sada bi postavili nove vodomjere, zasebno za svaki stan, pa me zanima da li je potrebna odluka prihvaćena od strane natpolovične većine po udjelu u vlasništvu ili 100 posto svih suvlasnika te da li postoji zakon ili odredba koja to definira. 

 • ODGOVOR: Ako se financira sredstvima pričuve, potrebna je suglasnost svih suvlasnika. Ako ne, svaki suvlasnik snosi svoj udio u troškovima.

PITANJE: Da li predstavnik suvlasnika ima obvezu voditi evidenciju o pravovremenom baždarenju internih vodomjera ? Unaprijed hvala!

 • ODGOVOR: O tome mora postojati odluka suvlasničke zajednice.

PITANJE: Namjeravamo uvesti ugradnju internih vodomjera. Trošak ugradnje vršio bi se isključivo na teret suvlasnika koji će pristupiti ugradnji vodomjera. Jedan od suvlasnika nam uskraćuje to pravo tvrdeći da takav zahvat spada pod poboljšicu te da je za to potrebno imati potpise svih suvlasnika zgrade. Je li dovoljno prikupiti potpise preko 50 posto suvlasnika ili se radi o poboljšici pa trebamno 100 posto potpisa suvlasnika?

 • ODGOVOR: Dovoljno je natpolovična većina ako je to sukladno Pravilniku koji primjenjuje nadležno komunalno društvo.

PITANJE: Živim u stambeno poslovnoj zgradi. Poslovni prostori u prizemlju zgrade koriste zajednički sanitarni čvor koji je čini se zajedničko vlasništvo. Račun za vodu, odvodnju i pročištać za taj sanitarni čvor plaća se iz stambene pričuve po cijeni za poslovne subjekte (100% veća cijena od one za građane). Vodomjeri su odvojeni. Da li je opravdano terećenje stambene pričuve za te račune (kao i popravke) ili su oni sami dužni plaćati te račune?

 • ODGOVOR: Na razini suvlasničke zajednice trebate točno procijeniti stanje i donijeti odluku. Odluka bi trebala sadržavati odredbu da se potrošnja vode obvezno stavi na teret vlasnika tih prostora. Što se tiče infrastrukture (instalacije vode, struje , plina) koja čini cjelinu sa infrastrukturom zgrade, održava se sredstvima pričuve. Može se izuzeti obveza održavanja onih dijelova koji isključivo služe za ispunjavanje uvjeta poslovanja pravnih osoba (ostvarivanje dohotka).

PITANJE: I ja sam suvlasnik stana u dvorišnoj zasebnoj zgradi (s 2 stana), a vode se kao stanovi glavne ulične zgrade. Imam i zasebni šaht za vodu, ali sam još u zajedničkom obračunu zgrade i nisam ugradila svoj vodomjer (stan je ugl. prazan) i to zato jer nas predstavnik faktično izbjegava i ne uključuje ni u što. Na moju zgradu palo je i drvo (od zgrade), morala sam sama sanirati svoj krov, iako su ostali stanari sve vidjeli. Koja je moja opcija za odvajanjem od zgrade, ukoliko ne dobijem suglasnost stanara?

 • ODGOVOR: Vi ste dužni sudjelovati u troškovima samo u onom djelu gdje ste izravno povezani za zgradu kojoj formalno pripadate. Ako možete imati vlastiti priključak na javnu vodovodnu mrežu, nećete imati obveze po tom pitanju. Krov i fasadu održavate sami, ali ne morate sudjelovati u održavanju zgrade za koju ste formalno vezani. Znači, niste dužni plaćati pričuvu pod uvjetom da ničim infrastrukturno i građevinski niste vezani sa glavnom zgradom.

PITANJE: Predstavnik sam stanara. Kao zgrada imamo problem s jednim stanarom koji mi već duže vrijeme ne želi očitati stanje svog vodomjera (svi imamo svoj vodomjer), već uplate radi osobno po svom obračunu i Vodovod je uredno zaprimio njegove uplate iako je račun dolazio za cijelu zgradu. S obzirom da se vremenom stvorila razlika u obračunu, Vodovod prijeti ovrhom svim stanarima. Molim Vas da nas savjetujte što da radimo i kako da pravno postupimo u ovom slučaju,

ODGOVOR: Komunalna društva nemaju ujednačene kriterije za raspodjelu potrošnje vode unutar stambenih zgrada. Suvlasnici u zgradama bi trebali imati i posebnu odluku o načinu raspodjele koja se usvaja od strane natpolovične većine po udjelu u vlasništvu. Takve odluke bi trebale sadržavati odredbe po kojima se prihvaća staje očitanja individualnih vodomjera ali i pravilo po kojem će se rasporediti prekomjerna potrošnja. Ako dolazi do gubitaka vode uslijed kvarova, može se donijeti odluka da se prekomjerna potrošnja podmiruje iz sredstava pričuve. to je slučaj u kojem je prekomjerna potrošnja posljedica kvara koji se otklanja sredstvima pričuve.

Individualni vodomjeri: Konačni račun za vodu ne može se isključivo temeljiti na njihovom očitanom stanju

Želite ugraditi vlastiti vodomjer? Evo što točno morate napraviti.