snijeg u gradu
Izvor: pixabay.com
PRIPREMITE SE NA VRIJEME

Snijeg i GDPR - Kako složiti raspored čišćenja snijega i poštovati pravila

Pošteno smo zakoračili u prosinac, temperature su sve niže i postoje realne šanse da nas u neko skorašnje jutro iznenadi bijeli pokrivač na cesti, autima, pločniku i, naravno, pred ulazom u zgradu. Mnogi će se na taj prizor razveseliti i ponadati sanjkanju i grudanju, a neki će se primiti za glavu i pomisliti - O ne, pa moj je red za čišćenje snijega! 

TEKST JE AŽURIRAN 8. PROSINCA 2021. 

Snijeg, pa makar bio i u najmanjim količinama mora se čistiti ispred svake zgrade, a za to su zaduženi suvlasnici. Naime, prema Odluci o komunalnom redu, snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu uklanja vlasnik ili korisnik stana ili poslovnog prostora u zgradi, odnosno upravitelj. 

Za organizaciju čišćenja snijega zadužen je predstavnik suvlasnika koji treba na oglasnu ploču istaknuti raspored čišćenja, a o tome treba obavijestiti i Komunalno redarstvo koje je nadležno za kontrolu Odluke o komunalnom redu i naplatu kazni. Na rasporedu čišćenja snijega bi se trebali nalaziti svi stanari u zgradi, bez obzira jesu li vlasnici stana, stanari ili podstanari. Naravno, u taj raspored nikako neće biti uključene osobe s invaliditetom ili starije i nemoćne osobe. A upravo zbog njih o čišćenju snijega treba posebno voditi računa. Kao i o tome da se na neočišćenom nogostupu netko može ozlijediti. U slučaju ozliljede, oštećena osoba može privatnom tužbom zatražiti naknadu štete izravno od suvlasnika.

Mnogi suvlasnici često negoduju jer je raspored za čišćenje snijega napravljen po datumima i onda se baš potrefi da je nečiji red na dan kada je snijeg zaista i pao. Međutim, jedna je bivša predstavnica suvlasnika s nama podijelila svoje dugogodišnje iskustvo. Naime, ona je svake godine napravila samo redosljed suvlasnika, odnosno svih koji žive u stanovima u toj zgradi, neovisno jesu li vlasnici, stanari ili podstanari, i onda kada bi prvi put pao snijeg, prvi na popisu bi ga čistio. Drugi dan bi čistila druga osoba s popisa i tako redom. Svaki put bi se osoba koja je čistila trebala potpisati na taj popis i upisati datum čišćenja (gospođa je pripremila i olovku koja je stajala pokraj popisa na oglasnoj ploči). I tako je to funkcioniralo jako dobro više od 20 godina, a taj je sistem preuzeo i njezin mlađi nasljednik. 

Što se pak rasporeda za čišćenje snijega objavljenog na oglasnoj ploči u zgradi i GDPR-a tiče, o toj su se temi vodile rasprave na mnogim stranama, pa tako i u Facebook grupi Predstavnici suvlasnika. Međutim, na web stranicama AZOP-a objavljeno je da su suvlasnici obvezni čistiti snijeg, dok predstavnici suvlasnika trebaju izraditi raspored čišćenja snijega, ali pod određenim uvjetima. 

Sukladno članku 6. stavku 1. Opće uredbe obrada osobnih podataka je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

  • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
  • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
  • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
  • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi pravnih obveza voditelja obrade
  • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
  • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane

U odnosu na objavu rasporeda na oglasnoj ploči u stambenoj zgradi, te osobito javno na mrežnim stranicama upravitelja zgrade, AZOP smatra da se ista svrha (obavještavanje suvlasnika o datumu zaduženja čišćenja snijega) može postići manje invazivnom metodom. Naime, Agencija smatra da bi se u rasporedu čišćenja snijega umjesto imena i prezimena suvlasnika, trebali navesti drugi podaci, kao npr. broj stana koji je taj dan zadužen za čišćenje snijega ili kat zgrade. Javnom objavom rasporeda čišćenja snijega s imenom i prezimenom suvlasnika omogućio bi se uvid u raspored svim neovlaštenim osobama koje imaju fizički pristup zgradi.

Dakle, postoje određena pravila, možda trebate imati privolu svih suvlasnika ili se snaći na neki drugi način, ali raspored čišćenja snijega mora biti objavljen i svi ga se trebaju pridržavati. 

Predstavnik suvlasnika, osim izrade rasporeda čišćenja snijega, mora voditi računa i o tome da zgrada ima adekvatnu lopatu (ili više njih) i dovoljnu količinu soli za posipanje kako bi se spriječilo zaleđivanje nogostupa. 

Naravno, postoji i opcija da se za te poslove angažira netko treći. Iako obično nije definirano ugovorom o upravljanju, taj posao u ime suvlasnika zgrade može učiniti Upravitelj angažiranjem izvođača koji ima odgovarajuću opremu. 

Budite oprezni, pazite na sebe i druge, brinite se za svoju imovinu, izbjegnite eventualne ozljede i potencijalne tužbe, napravite raspored čišćenja, pridržavajte ga se i očistite snijeg ispred svoje zgrade. Ne zaboravite ni na led koji može pasti s ruba krova ili oluka. U krajnju ruku, to je dobra tjelovježba na svježem zraku!

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na ZGRADOnačelnik.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.