zastara
Izvor: DaModernDaVinci / Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
TRAJANJE DUGA

ZASTARA - Koliko traje, kako je spriječiti i kako prekinuti

Može se dogoditi da se račun ne plati. Nekad je namjerno, nekad je slučajno. No, kada prođe određeno vrijeme, taj račun vam nitko ne može više naplatiti - to se zove zastara. Evo koji su rokovi zastare.  

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, tražbine (dugovi) zastarijevaju za pet godina (opći rok zastare) ako zakonom nije određen neki drugi rok zastare (posebni rokovi zastare).

Za pojedine tražbine, koje su taksativno propisane ZOO-om, propisan je posebni jednogodišnji rok zastare.

Za jednu godinu zastarijevaju:

 1. tražbina naknade za:
  • isporučenu električnu energiju
  • isporučenu toplinsku energiju
  • plin
  • vodu
  • za dimnjačarske usluge
  • za održavanje čistoće
  • kad je isporuka, odnosno usluga obavljena za potrebe kućanstva
 2. tražbina radiopostaje i radiotelevizijske postaje za uporabu radioprijamnika i televizijskog prijamnika
 3. tražbina pošte, telegrafa i telefona za uporabu telefona i poštanskih pretinaca te
  • druge njihove tražbine koje se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima
 4. tražbina pretplate na povremene tiskovine, računajući od isteka vremena za koje je tiskovina naručena

Odvjetnik Petar Petrić iz odvjetničkog društva Petrić & Kajić ističe:

Zastara počinje teći prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze odnosno prvog dana od dospijeća tražbine:

 • na primjer, ako račun za isporučeni plin dospijeva na plaćanje 10 siječnja 2022., tada zastara počinje teći 11. siječnja 2022.

Zastara nastupa kada protekne zakonom određeno vrijeme u kojem je vjerovnik mogao zahtijevati ispunjenje obveze, odnosno kada istekne posljednji dan tog vremenskog razdoblja. Prethodno navedeno vrijeme u kojem vjerovnik može zahtijevati ispunjenje obveze, predstavlja rok zastare..

ZOO-om je propisan posebni rok zastare za povremene tražbine. Stoga tražbine povremenih davanja koje dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima, bilo da se radi:

 • o sporednim povremenim tražbinama, kao što je tražbina kamata
 • o takvim povremenim tražbinama u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je tražbina uzdržavanja

zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakoga pojedinog davanja.

Za tražbinu zajedničke pričuve primjenjuje se trogodišnji rok zastare propisan za zastaru povremenih tražbina.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, zastara se prekida:

 • podnošenjem tužbe
 • podnošenjem prijedloga za ovrhu javnom bilježniku
 • svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom

radi

 • utvrđivanja
 • osiguranja 
 • ostvarenja tražbine

Zastara se prekida i kada dužnik prizna dug, bilo izravnim priznanjem vjerovniku, bilo na posredan (konkludentan) način kao što je:

 • davanje otplate
 • plaćanje kamata 
 • davanje osiguranja

Nakon prekida, zastara počinje teći iznova, a vrijeme koje je proteklo prije prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastaru.

Smatra se da prekid kao da nije ni nastupio ako vjerovnik odustane od tužbe ili radnje koju je poduzeo. Također se smatra da nije bilo prekida ako vjerovnikova tužba ili zahtjev bude odbačen ili odbijen.

Tražbina zatarijeva nakon 10 godina nakon što je ona utvrđena: 

 • pravomoćnom sudskom odlukom ili
 • odlukom drugoga nadležnog tijela javne vlasti, ili
 • nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom

Kako još spriječiti zastaru?

Iz Ministarstva pravosuđa kažu da, iako je nedavnim izmjena OZ-a, povišen iznos za koji se ne može pokrenuti ovrha na nekretnini (iznos duga mora biti viši od 40.000 kuna, op.ur.):

Suvlasnicima, odnosno upravitelju zgrade, dana je mogućnost
osiguranja tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava,
bez mogućnosti pokretanja ovrhe na nekretnini i
time otklonjena mogućnost da za pravomoćno utvrđenu tražbinu nastupi zastara!

Na kraju - plaćajte račune redovito, i sve navedeno možete izbjeći. 

Kada vam je potreban savjet, informacija vezana uz vašu nekretninu, neka vam ZGRADOnačelnik.hr bude centralna točka.

Ako vam treba dnevni podsjetnik na prava i obveze suvlasnika u zgradi pratite nas na društvenim mrežama - Facebooku i LinkedInu. Također poslušajte i pogledajte zanimljivosti koje smo vam pripremili na našem YouTube kanalu i u emisiji ZGRADOnačelnik. A svakako se prijavite i na mjesečni newsletter.

Ako ste pak predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati te postaviti upit i dobiti raznovrsne odgovore članova grupe, uključite se u Facebook grupu PREDSTAVNICI SUVLASNIKA.

A kada vam je uistinu potrebna pomoć i ne znate kako dalje, obratite nam se za SAVJET i proučite naše usluge.