Požar
Izvor: stockgiu / Freepik
SIGURNOST

Zaštita od požara - koji su (izolacijski) materijali najbolji

Energetska obnova zgrade nije jednostavan postupak. No bez obzira na to kreće li se u integralnu, dubinsku ili sveobuhvatnu obnovu, traži li se sufinanciranje ili se ide samostalno, zaštita od požara temelj je svega. 

Zaštita od požara jedan je od sedam temeljnih zahtjeva za građevinu. Članak 8. Zakona o gradnji navodi kojih je to SEDAM temeljnih zahtjeva za građevine:

 1. mehanička otpornost i stabilnost
 2. sigurnost u slučaju požara
 3. higijena, zdravlje i okoliš
 4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
 5. zaštita od buke
 6. gospodarenje energijom i očuvanje topline
 7. održiva uporaba prirodnih izvora.

S obzirom na to da je tri četvrtine stambenog fonda u Hrvatskoj energetski neučinkovito (riječ je o objektima koji su izgrađeni do 1987. godine), ti objekti morat će se kad-tad energetski obnoviti. Podsjetimo, cilj Europske unije je postati klimatski neutralan kontinent do 2050. godine, a to znači da sve države članice moraju prionuti u ubrzanu energetsku obnovu. Tako i Hrvatska. 

Smjernice

Energetska obnova zgrada u Hrvatskoj najvećim se dijelom sufinancira, odnosno, suvlasnici zgrada se pokušavaju prijaviti na neki od javnih poziva ne bi li dobili barem 60 posto novca za takav projekt. Od rujna 2021. godine pravila prijave na javne pozive postrožena su, odnosno tada je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo Smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrade kao pomoć projektantima u izradi Analize postojećeg stanja zgrade.

Navedeni dokument obavezan je prilikom prijave na javni poziv. A spomenute Smjernice u jednom se dijelu posebno dotiču zaštite od požara.

Regulativa za zaštitu od požara

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu još je 2017. godine izradio jedan priručnik za projektiranje i izvođenje - Zaštita pročelja zgrada od požara. 

Preuzmite priručnik
za zaštitu od požara

U tom priručniku, koji je namijenjen investitorima, stručnjacima, projektantima i cijeloj stručnoj javnosti, jednostavno su objašnjena pravila igre te sve što je potrebno da bi se zgrada zaštitila od opasnosti od požara u projektu energetske obnove. Prenosimo dijelove priručnika. 

Zahtjevi za povećanje energetske učinkovitosti zgrada utječu na požarna svojstva zgrada. Kako bi se ostvarili ciljevi za uštedu potrošene energije, sustavno se u regulativi postrožuju zahtjevi koji propisuju toplinska svojstva građevnih elemenata ovojnice zgrada. Budući da je debljina izolacijskog sloja najmanje dvostruko veća u odnosu na prijašnje zahtjeve s tendencijom dodatnog povećanja debljine (kako bi se ostvarili ciljevi nakon 2020. godine), ukupno požarno opterećenje se povećava, pogotovo ako se ugradi goriva toplinska izolacija na pročelje. 

Posebnu pažnju na mjere zaštite od požara treba posvetiti tijekom izvođenja građevinskih radova (gradnja nove zgrade i energetska obnova zgrade), jer tijekom skladištenja i ugradnje gorive izolacije ona povećava rizik za nastajanje i širenje požara jer nije zaštićena slojevima u sustavu (npr. ETICS).

ETICS sustav (kontaktno pročelje) je na gradilištu izveden sustav koji se sastoji od tvornički proizvedenih proizvoda. Isporučuje se od proizvođača kao potpuni sustav, a na slici ispod naveden je minimum prilagođenih mu komponenti koje sadrži. ETICS sustav se naziva i povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju, kontaktna fasada ili kontaktni sustav pročelja.

Komponente ETICS sustava pročelja; Izvor: priručnik Građ. fakulteta
IZVOR: Priručnik za projektiranje i izvođenje - Zaštita pročelja zgrada od požara

U Hrvatskoj najčešće korišteni materijali za toplinsko-izolacijski sloj za ugradnju u ETICS sustave su ekspandirani polistiren (EPS) i mineralna (kamena) vuna. Specifično požarno opterećenje (MJ/m2) toplinsko-izolacijskih materijala koji se ugrađuju u pročelja znatno se razlikuje prema vrsti materijala.

Ukupno specifično požarno opterećenje tih materijala uobičajeno primjenjivanih u kontaktnim sustavima (ETICS) pročelja je 7,3 puta veće za EPS, 4,35 puta veće za PIR, odnosno 4,5 puta veće za PUR u odnosu na mineralnu (kamenu) vunu za istu vrijednost otporu prolaska topline kakav se zahtjeva za energetski učinkovite zgrade, što je prikazano na idućoj slici.

Usporedba specifičnog požarnog opterećenja različitih toplinskoizolacijskih materijala, Izvor: Priručnik Građ. fakulteta
IZVOR: Priručnik za projektiranje i izvođenje - Zaštita pročelja zgrada od požara

Pojmovi:

Materijal se općenito isporučuje u obliku tankih ploča, u različitim veličinama i debljinama ovisno o zahtijevanim toplinskim svojstvima:

 • EPS - Ekspandirani polistiren

Proizvodi izrađeni u obliku ploča u različitim veličinama i debljinama ovisno o zahtijevanim toplinskim svojstvima. Često se ugrađuju s materijalima poput staklenih vlakana ili aluminijske folije.

 • PUR - Poliuretanska pjena
 • PIR - Poliizocijanuratna pjena

Proizvedeni u pločama i rolama različitih veličina. Debljina i gustoća ovih proizvoda može varirati, ovisno o zahtijevanim toplinskim svojstvima. 

 • Kamena vuna - Uglavnom proizvodi od mineralnih vlakana, kojima se pri proizvodnji dodaje vezivo na bazi smole.

Potrebno je naglasiti da će postroženjem regulative po pitanju potrošnje energije u zgradama, a sve kako bi se ispunili ciljevi do 2030. i 2050. godine, rasti i požarno opterećenje na pročeljima zgrada, zbog povećanja debljine toplinsko-izolacijskog materijala.

Vrste zgrada i zaštita od požara

Prilikom razmišljanja o zaštiti od požara, važno je znati da regulativa dijeli zgrade, pa samim time i razinu zaštite. Podjela zgrada u podskupine prema zahtjevnosti zaštite od požara su:

ZGRADE PODSKUPINE 1 – ZPS 1 (klikni)

To su slobodnostojeće zgrade s najmanje tri strane dostupne vatrogascima za gašenje požara s nivoa terena, koje sadrže do tri nadzemne etaže s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 7 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, i koje sadrže jedan stan ili jednu poslovnu jedinicu, tlocrtne (bruto) površine do 400 m² i do ukupno 50 korisnika.

ZGRADE PODSKUPINE 1 – ZPS 1
IZVOR: Priručnik za projektiranje i izvođenje - Zaštita pročelja zgrada od požara

ZGRADE PODSKUPINE 2 - ZPS 2 (klikni)

To su slobodnostojeće zgrade i zgrade u nizu, koje sadrže do tri nadzemne etaže s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 7 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, i koje sadrže najviše tri stana odnosno najviše tri poslovne jedinice pojedinačne tlocrtne (bruto) površine do 400 m² i ukupno do 100 korisnika.

ZGRADE PODSKUPINE 2 - ZPS 2
IZVOR: Priručnik za projektiranje i izvođenje - Zaštita pročelja zgrada od požara

ZGRADE PODSKUPINE 3 - ZPS 3 (klikni) 

To su zgrade koje sadrže do tri nadzemne etaže s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 7 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba.

ZGRADE PODSKUPINE 3 - ZPS 3
IZVOR: Priručnik za projektiranje i izvođenje - Zaštita pročelja zgrada od požara

ZGRADE PODSKUPINE 4 - ZPS 4 (klikni)

To su zgrade koje sadrže do četiri nadzemne etaže s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 11 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, i koje sadrže jedan stan odnosno jednu poslovnu jedinicu bez ograničenja tlocrtne (bruto) površine ili više stanova odnosno više poslovnih jedinica pojedinačne tlocrtne (bruto) površine do 400m² i ukupno do 300 korisnika.

ZGRADE PODSKUPINE 4 - ZPS 4
IZVOR: Priručnik za projektiranje i izvođenje - Zaštita pročelja zgrada od požara

ZGRADE PODSKUPINE 5 - ZPS 5 (klikni) 

To su zgrade s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 22 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, a koje nisu razvrstane u podskupine ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se pretežno sastoje od podzemnih etaža, zgrade u kojima borave nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za stare i nemoćne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtići i slično), te zgrade u kojima borave osobe kojima je ograničeno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene ustanove i slično), i/ili imaju pojedinačne prostore u kojima se može okupiti više od 300 osoba.

ZGRADE PODSKUPINE 5 - ZPS 5
IZVOR: Priručnik za projektiranje i izvođenje - Zaštita pročelja zgrada od požara

VISOKE ZGRADE (klikni)

To su zgrade s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi iznad 22 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, uporabom automehaničkih ljestvi, odnosno autoteleskopske košare ili zglobne platforme. 

VISOKE ZGRADE
IZVOR: Priručnik za projektiranje i izvođenje - Zaštita pročelja zgrada od požara

Radi lakše usporedbe zahtjeva za pojedinu podskupinu zgrada, slijedi prikaz u tablici:

IZVOR: Priručnik za projektiranje i izvođenje - Zaštita pročelja zgrada od požara

Uporaba gorivih materijala u graditeljstvu je činjenica koju realno nije moguće izbjeći, a trend "održive gradnje" dovest će do sve veće uporabe materijala organskog porijekla koji su po svojoj prirodi gorivi. 

Prilikom energetske obnove zgrade, bez obzira traži li se sufinanciranje (u tom slučaju elaborat zaštite od požara je obavezan) ili suvlasnici sami plaćaju, zaštita od požara iznimno je važan postupak. Ključno je da svi suvlasnici znaju da je dovoljna samo iskra i da se dogodi havarija.

Tekst je omogućio HUPFAS.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.

ZGRADOnačelnik.hr od siječnja 2022. provodi projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kojim se želi pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i obiteljskih kuća te primjene obnovljivih izvora energije. O toj gorućoj temi gotovo svakodnevno objavljujemo tekstove, organiziramo radne skupine i konferencije te sudjelujemo na raznim edukacijama i radionicama. Malim koracima grabimo naprijed, polako ali sigurno, ka energetski održivijim zgradama. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstvaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovineMinistarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (MZOZT)

PARTNERI PROJEKTA

APN – Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerPredstavništvo Europske komisije u HrvatskojGrad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)HUPFAS_Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustavaHrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska stručna udruga za sunčevu energiju (HSUSE)Hrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKonrad Adenauer Stiftung HrvatskaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena akcijaZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingegradnja.hrForum.hrgradimozadar.hrmonitor.hrMotus Media grupaPametni gradoviposlovni.fmPress ClippingProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!