bojler
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
SIGURNOST POTROŠAČA

Zašto plinara 'blombira bojlere'?

Iako će mnogi suvlasnici reći - pa kako sad odjednom moramo sve to, već 50 godina normalno koristimo stari bojler i dimnjak - moraju biti svjesni da su propisi doneseni i provode se zbog njihove sigurnosti.

Stiže plinara! Pazite se! Dolaze!

Tako bi se moglo ukratko sumirati razgovore predstavnika suvlasnika i suvlasnika diljem Hrvatske kada jednom u deset godina djelatnici lokalne plinare, odnosno distributera plina, stave obavijesti po zgradama jer se u njihovim zgradama i stanovima moraju promijeniti plinomjeri. 

Tako je jedan predstavnik dobio obavijest o zamjeni plinomjera. 

'Dana X.Y.2021. godine, na vašoj adresi vršit će se zamjena plinomjera i ispitivanje plinske instalacije. Obustava isporuke plina trajat će od X do Y sati. Molimo vas da u stanu obavezno bude netko od ukućana ili da ostavite ključ kod susjeda te nam omogućite nesmetan pristup do glavnog zapora.

VAŽNO UPOZORENJE - Da bi na siguran način pustili plin u vaš objekt i ispitali instalacije, OBAVEZNO je da su svi stanari nazočni, odnosno da omoguće ulaz u SVE stanove (prostore) u protivnom nećemo biti u mogućnosti pustiti plin u objekt.'

Predstavnik suvlasnika je to pročitao, dodatno obavijestio susjede da budu spremni za zamjenu plinomjera i to je to. No, nedugo nakon toga, predstavnik suvlasnika susjedne zgrade zove predstavnika zgrade kojoj je najavljena promjena plinomjera.

- Čuj, vidim da ti dolazi plinara. Zblombirat će ti bojlere - kaže kolega predstavnik.

- Kako misliš zablombirati. Zašto bi plinara pečatila bojlere? Svi su servisirani uredno, koliko znam, nikome ne curi plin u stanu - čudi se predstavnik. 

- Nisam siguran, provjeri to negdje, ali mislim da će ti pečatiti bojlere. Već su bili u drugim zgradama u naselju, čuo sam da su cijelim ulazima blombirali bojlere - upozorava kolega predstavnik. 

Predstavnik suvlasnika odlučio je malo istražiti. I da, uistinu je tako, i to temeljem Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima. Riječ je o zakonu koji je donesen 1995. godine, a imao je izmjene i dopune 2010. godine. Članci 9. i 10 toga zakona kažu: 

Članak 9. 

(1) Operator može puniti plinom plinsku instalaciju, samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine sukladno tehničkoj dokumentaciji plinske instalacije.

(2) Operator, prilikom promjene ili umjeravanja plinomjera, produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje, a najmanje jednom u 10 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(3) Potrošač u građevini ili dijelu građevine javne namjene i građevine ili dijela građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost dužan je ispitati nepropusnost i ispravnost plinske instalacije najmanje jednom u 5 godina, a operator u tom roku produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(4) Potrošač, po prethodnoj najavi operatora ili ovlaštene pravne ili fizička osobe, dužan je omogućiti nesmetano ispitivanje plinske instalacije u cilju dobivanja ispitnog izvještaja.

(5) Ispitivanje plinske instalacije, po propisanom postupku od strane operatora, pored operatera, može obavljati i od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba ili stručna služba potrošača o čemu se izdaje ispitni izvještaj.

(6) Ispitni izvještaj sadrži:

 • naziv tvrtke koja je obavila ispitivanje
 • naziv vlasnika, odnosno korisnika plinske instalacije, datum ispitivanja i popis ispitivača
 • podatke o plinskoj instalaciji i podatke o prostorijama gdje je postavljena plinska instalacija (projektirano i nađeno stanje i datum zadnjeg izvještaja),
 • tlocrt objekta s ucrtanom plinskom instalacijom i/ili shematski prikaz plinske instalacije
 • popis korištenih uređaja i metode ispitivanja
 • popis dokaza o održavanju u ispravnom stanju plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova, odnosno nalaza pri kontroli njihove ispravnosti od strane servisera i/ili dimnjačara
 • rezultate ispitivanja s navođenjem možebitno utvrđenih nedostataka
 • zaključak s utvrđenim rokom ponovnog ispitivanja

(7) Jedan primjerak ispitnog izvještaja dostavlja se potrošaču, a drugi operatoru koji se čuva u evidenciji do ponovnog ispitivanja.

(8) Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija te o osposobljavanju djelatnika koji neposredno obavljaju ta ispitivanja, mora se temeljiti na priznatim tehničkim pravilima, kao i uvjete za dobivanje i oduzimanje ovlaštenja iz stavka 5. ovoga članka na temelju praćenja kakvoće ispitivanja od strane ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba, propisuje operator uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

(9) Operatori mogu sporazumno međusobno priznavati ispitne izvještaje.

(10) Cijena pružanja usluga ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka mora se javno objavljivati i biti usklađena s posebnim propisima.

Članak 10.

1) Plinska instalacija u građevini ili dijelu građevine mora biti izvedena sukladno projektu plinske instalacije izrađenom prema propisima i hrvatskim normama, odnosno pravilima tehničke prakse sukladno propisima o normizaciji, do donošenja propisa i hrvatskih normi.

(2) Operator je dužan uskratiti isporuku plina potrošaču kod kojeg u propisanim rokovima nije obavljeno ispitivanje nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije ili je pri ispitivanju utvrđena propusnost ili neispravnost.

A članak 3. navedenog zakona definira:

 • plinska instalacija je instalacija
  • od glavnog zapora za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom 
  • odnosno od spremnika plina do ispusta dimnih plinova
 • a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova

Dakle, jednostavno rečeno, suvlasnik stana (ili kuće), mora imati pozitivan nalaz dimnjačara (atest) da bi nadležni distributer 'pustio' plin u sustav. Zašto? Zato što dimnjak predstavlja dio plinskog sustava. Iako za dimnjak nisu nadležni distributeri plina, vlasnik je pri puštanju plina dužan imati dokaz (atest) njegove ispravnosti ako su na taj dimnjak spojena trošila.

Iako distributeri plina godinama upozoravaju zakonodavce da oni ne mogu biti odgovorni za plinsku instalaciju u stanu ili kući i traže izmjene propisa, trenutno ih zakon obvezuje na to. 

I što se dogodilo?

Nekoliko dana nakon što je osvanula obavijest 'plinare, došli su djelatnici promijeniti plinska brojila. Temeljem gore navedenih zakonskih odredbi, djelatnici su tako i postupili - svim suvlasnicima koji nemaju pozitivan nalaz dimnjačara, zatvara se ventil ispred bojlera (o vrstama bojlera možete pročitati OVDJE). 

Isto tako, djelatnici plinare ispituju i instalaciju od plinskog brojila do trošila te ako utvrde da curi plin (pa makar i malo), zatvaraju glavni zapor u stanu. Temeljem toga, piše se zaključak u kojem stoji da je vlasnik stana/kuće dužan sanirati plinske instalacije, a što mu može napraviti jedino ovlašteni izvođač. Popis ovlaštenih izvođača unutarnjih plinskih instalacija u Zagrebu, koji imaju ovlaštenje Gradske plinare Zagreb (GPZ), možete pronaći OVDJE

Ako se ustanovi curenje plina na nemjerljivim dijelovima plinske instalacije (riječ je o plinskim cijevima u zgradi, od glavnog ventila u zgradi pa po vertikalama), piše se rješenje temeljem kojeg su predstavnik suvlasnika i upravitelj zgrade dužni u roku od 30 dana sanirati cijevi koje su propusne. 

Što treba napraviti?

Zgrada

Predstavnik suvlasnika i upravitelj moraju pronaći ovlaštenog izvođača plinskih instalacija za saniranje nemjerljivih dijelova (zajednički dijelovi zgrade). Kada ga pronađu, obavještavaju se svi suvlasnici i stanari da moraju biti kod kuće. Zašto? Zato što kada ovlašteni izvočać sanira nemjereni dio plinske instalacije, opet se ispituju plinske instalacije. Naravno, ne otvaraju se blombirani ventili, nego se ispituje sve ostalo, prvenstveno vertikale. Ako je sve sukladno propisima, ovlašteni izvođač izdaje nalog nadležnom plinskom distributeru koji dolazi i 'pušta' plin. 

Stanovi

U slučaju da plin curi od glavnog ventila (zapora) u stanu do trošila, suvlasnik je dužan angažirati ovlaštenog izvođača plinskih instalacija koji će sanirati plinske cijevi. U ovom slučaju ne spominjemo saniranje dimnjaka, nego samo plinske instalacije do, primjerice, plinskog štednjaka. Kada ovlašteni izvođač izvede sanaciju, a za što treba strojarski projekt i nacrt plinskih instalacija u stanu (kući) ispitaju se plinske instalacije, daje se nalog nadležnoj plinari čiji djelatnici 'odblombiraju' glavni ventil u stanu (kući). 

Bojleri

Ako je zapečaćen ventil prije bojlera, suvlasnik je dužan:

 • angažirati ovlaštenog dimnjačara koji će ispitati dimnjak te izdati negativan nalaz (atest)
 • nakon izrađenog atesta, angažirati inženjera koji će, temeljem atesta, izraditi strojarski projekt
 • strojarski projekt sadrži, između ostaloga, način na koji će se sanirati dimnjaci (širina cijevi), koji će se bojleri kupiti (jer neće svi imati bojlere iste snage, u prizemljima će biti jači, a na vrhu zgrade slabiji) te nacrt plinske instalacije u stanu (kući)
 • angažira se ovlaštena tvrtka za sanaciju dimnjaka i ugradnju novih bojlera (neke tvrtke rade i jedno i drugo, a neke samo jedno)
 • nakon sanacije dimnjaka i ugradnje bojlera, dimnjačar opet dolazi i ispituje dimnjak
 • ako je sanacija napravljena sukladno dimnjačarskim propisima, izdaje se pozitivan nalaz
 • pozitivan nalaz dimnjačara, strojarski projekt i svu potrebnu dokumentaciju, šalje se lokalnom distributeru plina
 • ako je dokumentacija potpuna, djelatnici lokalnog distributera plina dolaze u stanove te puštaju plin krajnjim korisnicima 

Distributeri plina i svi koji su povezani u ovom sustavu moraju raditi sukladno propisima. Iako će mnogi suvlasnici reći - pa kako sad odjednom moramo sve to, već 50 godina normalno koristimo stari bojleri i dimnjak - moraju biti svjesni da su propisi doneseni i provode se zbog njihove sigurnosti. 

*sadržaj podržava Gradska plinara Zagreb (GPZ)

 

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.