balkon, zgrada, fasada
Izvor: unsplash.com
PRAVILA IGRE

Zatvaranje balkona: Je li (i)legalno, treba li pristanak svih stanara i koje dozvole...

Da bi malo razjasnili ovaj problem, kontaktirali smo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i dali su nam odgovor.

U Facebook grupi Predstavnici suvlasnika postavljeno je zanimljivo pitanje - zatvaranje balkona. Koje je Vaše mišljenje o zatvaranju balkona plastičnom stolarijom. Za sada vodi odgovor koji kaže – NE SLAŽEM se sa zatvaranjem balkona jer to predstavlja vanjski dio zgrade. Predstavnici suvlasnika davali su razna mišljenja o tom pitanju. Neki kažu da je to ilegalno, neki kažu da treba pristanak 100 posto vlasničkih udjela, neki kažu da je potrebna građevinska dozvola.... 

Da bi malo razjasnili ovaj problem, kontaktirali smo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i dali su nam odgovor:

- Radovi zatvaranja (ostakljivanja) balkona ili lođa koji nakon izvođenja tih radova zadržava svoju namjenu, mogu se izvesti, bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

To konkretno znači da ako netko na svoj balkon stavi prozore, a to ostane balkon, nije potrebna građevinska dozvola.

- U projektiranju i izvođenju navedenih radova prema odredbi članka 1. stavka 2. toga Pravilnika investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo izvođenje te se oni ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom, ili na drugi način protivno prostornom planu – upozoravaju iz Ministarstva.

Članak 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kaže:

- Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova.

Članak 2. kaže:

- U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu.

Iz Ministarstva upozoravaju da je za zatvaranje terase s natkrivanjem terase potrebno ishoditi građevinsku dozvolu za rekonstrukciju sukladno odredbama Zakona o gradnji te je za takve radove potrebno dostaviti dokaz pravnog interesa, odnosno suglasnosti suvlasnika sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Iz Ministarstva, također, savjetuju da se svi koji imaju ovakve planove, dakle zatvaranje balkona ili bilo koji dugi građevinski poduhvat, da se jave nadležnim upravnim tijelima grada odnosno županije koji obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje odnosno izdaju dozvole za gradnju.

Kontakt podaci nadležnih ureda dostupni su na web stranici Ministarstva prostornoga uređenja i OVDJE

SAVJET SUVLASNICIMA

  • Ako želite staklima zatvoriti balkon jer vam kiša stalno pada ili koji god to bio razlog, iz Ministarstva kažu da vam nije potrebna građevinska dozvola. Ali mora biti u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  • Ako planirate zatvoriti balkon koji nakon toga više nije balkon, onda vam je potrebna građevinska dozvola. A za to je prvenstveno potrebna suglasnost SVIH suvlasnika (100 posto suvlasničkih udjela)
  • Prije svega, ako krećete u takve radove, obavijestite predstavnika suvlasnika i sve suvlasnike. Da, vaš stan je vaše vlasništvo i nitko se ne može i ne smije uplitati u vaše vlasništvo. To je vaše PRAVO. No, ne zaboravite da imate i OBVEZU – a to je držati se zakonskih propisa i pravila koja je postavila 'vaša zgrada', odnosno suvlasnici u toj zgradi

SAVJET PREDSTAVNICIMA SUVLASNIKA

  • Ako je u zgradi ilegalno izgrađeno nešto, prijavite to Upravitelju koji MORA podnijeti prijavu Državnome inspektoratu. Naime, od 1. travnja 2019. godine, građevinska inspekcija koja je bila pri ministarstvu (tada) graditeljstva, sada je u Državnom inspektoratu.
  • Isto tako, prijavu podnesite i vi kao predstavnik suvlasnika. Nakon što podnesete prijavu, budite uporni, zovite ih i kontaktirajte.

Državni inspektorat

  • Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
  • tel: 01/ 23 75 100
  • Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:00-16:00
  • web: https://dirh.gov.hr/

No, svoje PRIJAVE građevinskoj inspekciji građani mogu uputiti područnim jedinicama građevinske inspekcije po županijama. A popis i kontakte svih općina i gradova u RH možete pronaći OVDJE