fasada
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
SMJERNICE

Želite energetski obnoviti zgradu? A jeste li razmišljali o temperaturi i vlazi, potresu i požaru?

Želite skinuti staru fasadu i staviti novu te energetski obnoviti zgradu? Odlično! Želite to napraviti tako da samo skinete staru žbuku te naljepite izolaciju i novu fasadu? E to tako neće ići.

Energetska obnova zgrade sama po sebi je iznimno kompliciran projekt, ne samo zbog toga što se koristi subvencija (države ili EU-a, svejedno, i bez tog novca je neisplativo to raditi), nego zbog toga što se u tome postupku moraju poštovati svi građevinski propisi.

Ako se radi energetska obnova zgrade, ne može se na zgradu koja je građena prije 1964. godine samo staviti nova fasada (sa svom izolacijom), a da prije toga zgrada nije detaljno pregledana i da nije odgovoreno može li se uopće na postojeću konstrukciju staviti takvo novo opterećenje. 

Naravno, energetska obnova zgrade donosi, prvenstveno, iznimno niže troškove energije.

Kontakrali smo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i tražili odgovore na pitanja što je sve potrebno napraviti kako bi energetska obnova jedne zgrade bila napravljena kako treba. 

Na što paziti 

Bila zgrada nova ili postojeća, obnova se treba provoditi sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara i drugim relevantnim propisima. S obzirom na navedeno, u Ministarstvu predlažu da se prije energetske obnove konzultira s ovlaštenim arhitektom kako bi se pronašlo optimalno rješenje, odnosno određena vrsta toplinske izolacije pročelja u skladu s propisima.

Osim navedenog, sukladno članku 45. stavcima 14. i 15. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama prije značajne obnove zgrade (kada se obnovi podvrgava više od 25 posto površine ovojnice zgrade) projektant, prema nadležnosti struke, treba:

 • napraviti analizu postojećeg stanja zgrade 
 • dati prikaz mjera za poboljšanje postojećeg stanja cijele zgrade s procjenom investicije po pitanju:
  • zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
  • zaštite od požara
  • rizika povezanih s djelovanjem potresa
 • sažetak analize prikazuje se u glavnom projektu

Smjernice za izradu spomenute Analize objavljene su na internetskoj stranici Ministarstva

Analiza služi prvenstveno kao motivacija investitoru da se odluči na sveobuhvatnu obnovu zgrade (koja uz energetsku obnovu obuhvaća i mjere za unapređenje ispunjavanja navedenih temeljnih zahtjeva). Naime, navedene mjere se planiraju i sufinancirati kroz pozive prema novim programima za energetsku obnovu zgrada.

Projektant u projektnoj dokumentaciji može predložiti i druge mjere koje nisu obuhvaćene Analizom ili odustati od nekih predloženih mjera. Za detaljniju procjenu i provedbu predloženih ili drugih mjera potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju sukladno važećim propisima. U Smjernicama nije uključena procjena troškova kao što su izrada projektne dokumentacije, istražni radovi, završni radovi itd. koje projektant može prikazati u Analizi.

Tri su vrste smjernica koje se moraju imati na umu prilikom energetske obnove zgrade. Naime, u pogledu novih zgrada i zgrada koje se podvrgavaju značajnoj obnovi, države članice Europske unije trebale bi poticati visokoučinkovite alternativne sustave ako je to tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo, istodobno uzimajući u obzir pitanja u vezi sa:

 • zdravim unutarnjim klimatskim uvjetima
 • zaštitom od požara
 • rizicima povezanima s pojačanom seizmičkom aktivnošću

Sve navedeno treba biti u skladu s domaćim sigurnosnim propisima.

Zdravi unutarnji klimatski uvjeti

Važno je osigurati da mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrada ne budu usmjerene samo na ovojnicu zgrade, već da obuhvaćaju sve relevantne elemente i tehničke sustave u zgradi poput pasivnih elemenata koji su dijelovi pasivnih tehnika čiji je cilj smanjenje energetskih potreba za grijanje ili hlađenje i korištenja energije za rasvjetu i ventilaciju, čime se povećava toplinska i vizualna udobnost. 

Nadalje, u ovim smjernicama se skreće pozornost i na još nekoliko segmenata:

 • unutarnji uvjeti ugodnosti prostora
 • temperatura zraka
 • temperatura ploha
 • relativna vlažnost zraka
 • brzina strujanja zraka
 • hlapljivi organski spojevi (HOS)
 • radioaktivne čestice
 • prašina
 • mikroorganizmi
 • ugljični dioksid (CO2)
 • insolacija (izravno obasjavanje) prostorija
 • prirodno osvjetljenje
 • zaštita od buke
 • zvučna izolacija
 • akustička kvaliteta
 • vlaga građevnih dijelova

Potresna otpornost zgrade

Treba imati u vidu da u Hrvatskoj postoji mnogo legaliziranih zgrada od kojih veliki broj nije bio izgrađen prema projektnoj dokumentaciji, nego često samo čistom improvizacijom izvođača. Stoga je kod tih zgrada potrebno provesti ozbiljniji pregled te se može očekivati da veliki broj tih zgrada nema dostatnu potresnu otpornost i potrebno im je povećati otpornost na potres premda su izgrađene nakon 1982. godine, odnosno nakon 2007. godine. 

Vrsta konstrukcije i katnost zgrade su izrazito važni za ocjenu potresne otpornosti zgrade. Svaka vrsta konstrukcije ima svoja pravila u konstruiranju, kao i limite glede potresne otpornosti. Stoga je potrebno prvo utvrditi koju vrstu nosive konstrukcije ima zgrada i osnovna svojstva te nosive konstrukcije.

Vizualni pregled stanja postojeće zgrade je neophodno provesti da bi se mogli donijeti bilo kakvi zaključci. Nikako nije dopušteno donositi procjenu na temelju nekih fotografija ili podataka gdje je i kolika je zgrada. Također je poželjno prije provedbe vizualnog pregleda pregledati dostupnu tehničku dokumentaciju po kojoj je zgrada izvedena kako bi se lakše utvrdio konstrukcijski sustav i nosiva konstrukcija općenito. Procjena se donosi nakon pregleda dostupne tehničke dokumentacije zgrade (ako postoji) i provedenog vizualnog pregleda analizirajući osnovne i dodatne podatke.

Tijekom pregleda i ocjene stanja zgrade svakako je važno obratiti pozornost na postojanje eventualnih oštećenja na nosivoj konstrukciji zgrade. Posebno ako se zgrada planira prijaviti samo za energetsku obnovu ili povećati sigurnost u slučaju požara. U takvim slučajevima, premda se nosiva konstrukcija neće protupotresno pojačavati, svakako je potrebno izvesti sanaciju oštećenih konstrukcijskih elemenata, a posebno onih konstrukcijskih elemenata na koje dolazi nova fasadna ili krovna obloga.

Nije dopušteno postavljati nove obloge na oštećene konstrukcijske elemente jer se na taj način skrivaju oštećenja koja daljnjim širenjem mogu dovesti do nepovoljnih posljedica za zgradu i njene korisnike. Kod pregleda mogućih oštećenja i potrebne sanacije treba razlikovati: 

 • sanaciju oštećenja zbog dotrajalosti i neodržavanja
 • sanaciju manjih oštećenja uslijed nedavnih potresa

Sigurnost u slučaju požara

Velik dio zgrada koje su predmet energetske obnove ima građevinsku i uporabnu dozvolu, ostvarenu kroz institut legalizacije ili vremena izgradnje (prije 1968. godine). U formalno pravnom smislu to vrijedi i za zaštitu od požara koja je u tim objektima ozakonjena. Sasvim je jasno da je kroz ovaj institut velik broj zgrada formalno u skladu sa zakonom, ali ne i stvarno.

U pravilu kod ovakvih objekata ne postoji projektna dokumentacija koja rješava zaštitu od požara na odgovarajući način. U postupku legalizacije tražila se provjera usklađenosti sigurnosti u slučaju požara u odnosu na regulativu koja je vrijedila u vrijeme kad je nelegalno izgrađeni objekt izveden. Međutim, u praksi se ovaj zahtjev (iz puno razloga) pokazao neprovedivim, pa je velika većina tih zgrada u dijelu zaštite od požara pouzdano manjkava.

Novije zgrade koje imaju urednu građevinsku i uporabnu dozvolu imaju riješenu zaštitu od požara sukladno propisima koji su u trenutku ishođenja dozvole bili na snazi. 

Ovisno o vremenu izgradnje, postojeće zgrade mogu imati i određene tehničke sustave koji imaju i neke funkcije u slučaju požara. Osim toga neki od tih sustava mogu biti uzročnici požara (npr. instalacije električne struje, grijanja i hlađenja i dr.). Iz tog razloga analiza njihova stanja bitna je za ocjenu sustava zaštite od požara u postojećoj zgradi. U tom smislu potrebno je provesti analizu strojarskih instalacija i elektroinstalacija, instalacije vodovoda i kanalizacije te dizala ako je predviđen rad u slučaju požara (npr. požarni režim rada, vatrogasna dizala i dr.).

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na ZGRADOnačelnik.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!