CIGLA, ZID, POTRES
Izvor: pixabay.com
ZGRADOnačelnik.hr
SEIZMIČKI CERTIFIKAT

Želite znati koliko snažan potres može izdržati vaša zgrada? Evo kome se morate obratiti.

Procjenu otpornosti zgrade, odnosno ubrzanja tla koje zgrada može izdržati, za (su)vlasnike čije su zgrade oštećene u potresu, kao i za one koji nemaju značajna oštećenja, može napraviti ovlašteni inženjer građevinarstva.

Koliku jačinu potresa vaša zgrada može izdržati? Pitanje je to koje su mnogi suvlasnici i predstavnici suvlasnika počeli postavljati u posljednje vrijeme. Kontaktirali smo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine iz kojeg su nam odgovorili da iako se 'seizmički certifikat' uvodi u pravnu regulativu tek u Zakonu o obnovi Zagreba i okolice, moguće je i za postojeće zgrade izračunati otpornost na jačinu potresa. 

Koliki potres mogu izdržati postojeće zgrade utvrđuje se u postupku koji se provodi ispitivanjem materijala i proračunom zgrade, s tim da ovlašteni inženjer građevinarstva kao mjeru potresa uzimaju vršno ubrzanje tla, a ne magnitudu. Tako da se u konačnici procjenjuje koliko ubrzanje tla zgrada može izdržati.

Donosimo popis svih OVLAŠTENIH inženjera građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva, arhitekata

Dakle - procjenu otpornosti zgrade, odnosno ubrzanja tla koje zgrada može izdržati, za (su)vlasnike čije su zgrade oštećene u potresu, kao i za one koji nemaju značajna oštećenja, može napraviti ovlašteni inženjer građevinarstva, poručuju iz Ministarstva čiji odgovor prenosimo u nastavku teksta. 

Josip Atalić: Obnova zgrada mora trajati vječno

Ako želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati (ili ste vi predstavnik suvlasnika), uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

S obzirom na brojne upite građana, kontaktirali smo i Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva da nam objasne može li se iz projektne dokumentacije (projekt konstrukcije zgrade) 'vidjeti' koliku jačinu potresa može jedna zgrada izdržati. Odgovorili su da 'samo ovlašteni inženjer građevinarstva - konstruktor iz projekta na temelju kojeg je zgrada građena može zaključiti okolnost koju ste pitali'

Napominju da se za obiteljske kuće proračun na potres uglavnom nije tražio i rijetko koji projekt ga ima, a i da ima tamo se ne spominju magnitude nego drugi parametri koji su poznati konstruktorima.  

POTRES - Pridržavanje propisa o gradnji ključ je sigurnog korištenja zgrada

Dakle, ističu da je projektna dokumentacija na temelju koje su se gradile zgrade kompleksna i da u slučaju potrebe za njenim razjašnjavanjem konzultiraju inženjera konstruktora (ovlaštenog inženjera građevinarstva). 

Važno je tlo

Više je uvjeta koji odlučuju o tome koliko će koja zgrada stradati u potresu određene jačine, kažu iz MInistarstva. Primjerice, zgrade od armiranog betona neće se srušiti, dok one zidane od cigle imaju daleko veće predispozicije da ih potres iste jačine uništi, a varijabla koja također utječe na vjerojatnost i razinu oštećenja je i podloga, odnosno vrsta tla na kojoj se zgrada nalazi.

Zgrade stare sto ili više godina u pravilu jače stradaju. Riječ je o zgradama izgrađenim od pune cigle u vapnenom mortu, koji je sam po sebi degradiran. U pravilu te zgrade u samom trenutku dovršetka izgradnje nisu udovoljavale današnjim standardima s gledišta otpornosti na potrese.

Svaka je zgrada, a pogotovo zgrade građene prije suvremenih protupotresnih pravila, sklop za sebe čija otpornost na potres se promatra kroz više parametara ovisno o njenoj građi i oblikovanju. U novom Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije uveden je 'seizmički certifikat' koji će izrađivati ovlaštene osobe struke – projektanti, a koji će dati informaciju o otpornosti zgrade.

KVARNER, DALMACIJA, MEĐIMURJE - ne postoji organizirana (seizmička) obnova!

Iako se 'seizmički certifikat' uvodi u pravnu regulativu tek u Zakonu o obnovi, moguće je i za postojeće zgrade izračunati otpornost na jačinu potresa. Koliki potres mogu izdržati postojeće zgrade utvrđuje se u postupku koji se provodi ispitivanjem materijala i proračunom zgrade, s tim da projektanti konstrukcije kao mjeru potresa uzimaju vršno ubrzanje tla, a ne magnitudu. Tako da se u konačnici procjenjuje koliko ubrzanje tla zgrada može izdržati.

Takav proračun je obavezan i kod izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije sukladno Pravilniku o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije ('Narodne novine' broj 127/20). Na temelju tog proračuna dobije se procijenjena otpornost zgrade u odnosu na današnji zahtijevani standard (HRN EN 1998).

Također, važno je po ovlaštenom inženjeru napraviti elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije te projektirati i izvesti statičko učvršćenje kuće/zgrade i tako povećati zaštitu od budućih razornih potresa. U okviru projekta obnove konstrukcije zgrade (statičkog učvršćenja) radi se ocjena potresne otpornosti zgrade kojom se iskazuje omjer proračunske potresne otpornosti zgrade i potresne otpornosti prema normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upućuje Tehnički propis za građevinske konstrukcije ('Narodne novine' broj 17/17,75/20). 

Građenje i potres

 • 1963. (potres u Skopju) - armirani betonski zidovi postali su obvezni, zgrade mogu izdržati 6,5 po Richteru
 • 1969. (potres u Banja Luci) - sve građevine građene su da izdrže potres od 7 po Richteru
 • 1998. - preuzeli smo eurokod standard, građevine se grade da izdrže potres od 9 po Richteru

ISTAKNUTE ČINJENICE

 • koliki potres zgrada može izdržati, utvrđuje se ispitivanjem materijala i proračunom zgrade
 • ovlašteni inženjer građevinarstva kao mjeru potresa uzimaju vršno ubrzanje tla, a ne magnitudu
 • iz projektne dokumentacije zgrade, ovlašteni inženjer građevinarstva - konstruktor može donijeti zaključak koliki potres zgrada može izdržati 
 • obiteljske kuće proračun na potres uglavnom nemaju i rijetko koji projekt ga ima
 • projektna dokumentacija na temelju koje su se gradile zgrade izuzetno je kompleksna 
 • zgrade od armiranog betona neće se srušiti
 • zgrade zidane od cigle imaju daleko veće predispozicije da ih potres iste jačine uništi
 • vrsta tla na kojoj se zgrada nalazi jako je važna činjenica za razinu potencijalnog oštećenja
 • 'seizmički certifikat' - uveden u novom Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
 • 'seizmički certifikat' dat će informaciju o otpornosti zgrade na potres 

Razlika između Richterove i Mercallijeve ljestvice

 • Potres, odnosno njegova snaga, može se odrediti ili preko magnitude ili preko intenziteta potresa.
 • Richterova ljestvica brojevima odnosno magnitudama do 10 opisuje energiju oslobođenu u hipocentru potresa zabilježenu seizmografima koji mjere seizmičke valove,
 • Mercalli-Cancani-Siebergova ljestvica mjeri intenzitet potresa na ljestvici od 1 do 12 u pojedinim područjima služeći se podacima o njegovim učincima odnosno o nastaloj šteti.
 • Zbog toga se njihove vrijednosti razlikuju i zato je, primjerice, Seizmološka služba nakon potresa u Petrinji 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 minuta zabilježila magnitudu potresa od 6.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru od VIII-IX stupnja Mercallijeve ljestvice. Intenzitet Mercallijeve skale opada kako raste udaljenost od epicentra potresa (izvor: UNIQUA osiguranje