reklama
Izvor: pexels.com/
SVJETLOSTAJ

Bliješti vam reklama u prozor? Ovo morate znati

Svjetleće reklame i panoi godinama su problem, i vozačima i suvlasnicima u zgradama kojima svjetlo cijele noći 'udara' u prozor. Zakonska regulativa napokon postoji i jasno je kome se građani mogu obratiti za pomoć. 

Suvlasnici moraju poštivati odredbe Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i pripadajućih podzakonskih akata, poručili su ZGRADonačelnik.hr-u iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Spomenuti je zakon stupio na snagu 1. travnja 2019. godine, o čemu možete pročitati OVDJE.

Zakon nije velik ni dugačak, ima ukupno 32 članka i propisuje nekoliko stvari. Ono što bi bilo dobro znati jest da:

 • provedba inspekcijskog nadzora je u nadležnosti Državnog inspektorata RH i komunalnog redara
 • u slučaju kršenja odredbi Zakona ili Pravilnika, treba se najprije obratiti komunalnom redarstvu prema mjestu stanovanja te potom Državnom inspektoratu

Što je zabranjeno

 • rabiti svjetlosne snopove bilo kakve vrste ili oblika usmjerene prema nebu ili prema prirodnom vodnom tijelu
 • vanjskom rasvjetom rasvjetljavati otvore (prozori i/ili vrata) zaštićenog ili stambenog prostora iznad vrijednosti propisanih pravilnikom iz članka 9. Zakona
 • postavljati vanjsku rasvjetu tako da ona svojim usmjerenjem i izlaznim svjetlosnim tokom svjetlosti na otvorima (prozori i/ili vrata) stambenih objekata iz članka 3. stavka 2. podstavka 1. Zakona proizvodi emisije veće od dopuštenih razina propisanih pravilnikom iz članka 9. ovoga Zakona
 • u građevinama s transparentnom fasadom svjetiljke interijera usmjeravati prema vidljivom dijelu neba
 • ugrađivati svjetiljke i ostale izvore svjetlosti protivno obveznom načinu upravljanja rasvjetljavanjem propisanom pravilnikom iz članka 9. Zakona
 • ugrađivati svjetiljke i ostale izvore svjetlosti koji prelaze najviše dopuštene razine rasvjetljavanja okoliša za vanjsku rasvjetu propisane pravilnikom iz članka 9. Zakona
 • ugrađivati ekološki neprihvatljive svjetiljke
 • postavljati svjetiljke tako da svijetle u horizont i iznad njega te u prirodna vodna tijela, osim u slučajevima dopuštenim Zakonom
 • da svjetlosni tok svjetiljki pri rasvjetljavanju oglasnih ploča vanjskim svjetiljkama, kod dekorativne i krajobrazne rasvjete te rasvjete pročelja objekta izlazi iz gabarita osvjetljavanja
 • u zaštićenim područjima, radi očuvanja ekosustava i bioraznolikosti, postavljati svjetiljke korelirane temperature boje svjetlosti iznad 2200 K te osvijetljene oglasne ploče
 • postavljati cestovnu i javnu rasvjetu uz prirodna vodna tijela tako da svojim usmjerenjem i izlaznim tijekom svjetlosti na vodenoj površini emitiraju svjetlost veću od emisija propisanih pravilnikom iz članka 9. Zakona
 • postavljati oglasne ploče tako da zaklanjaju ili smanjuju vidljivost postavljenih prometnih znakova ili zasljepljuju sudionike u prometu ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa
 • postavljati oglasne ploče koje emitiraju svjetlost veću od emisija propisanih pravilnikom iz članka 9. Zakona.

Uz Zakon je na snazi i Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima u kojem je člankom 27. dodatno uređeno pitanje oglasnih ploča. 

Pri tome, napominjemo, važne definicije u Pravilniku su:

 • svjetlostaj - (Curfew) predstavlja vremenski period noći za čijeg trajanja se vanjska rasvjeta gasi ili smanjuje na propisanu odgovarajuću razinu. JLS i Grad Zagreb Planom rasvjete definiraju početak svjetlostaja koji može odstupati maksimalno do jednog sata u odnosu na sredinu noći. Noć u smislu ovoga Pravilnika predstavlja period od zalaska sunca do zore.
 • svjetlina ili luminancija je svjetlosna jakost koju neki izvor svjetlosti emitira ili reflektira po jedinici površine od 1 m2 (jedinica cd/m2), kandela na kvadratni metar (u daljnjem tekstu: cd/m2) je izvedena jedinica i definirana je kao svjetlina homogenog izvora svjetlosti ravne površine veličine 1 kvadratnog metra, koji zrači svjetlosnom jačinom od 1 kandele pravokutno na tu površinu. Svjetlina (luminancija) je jedina svjetlotehnička veličina koju čovječje oko neposredno osjeća
 • svjetlosna jakost izvora svjetlosti opisuje snagu elektromagnetskog zračenja izvora u području frekvencija vidljive svjetlosti (jedinica kandela (u daljnjem tekstu: cd)); cd je osnovna mjerna jedinica SI sustava, a definirana je kao svjetlosna jakost, usmjerena prema određenom smjeru od izvora, koji emitira monokromatsko (jednobojno) zračenje, frekvencije 540 x 1012 Hz i da je svjetlosna jakost u tom smjeru 1/683 W po steradijanu (pomoćna jedinica SI sustava za mjerenje prostornog kuta)

Oglasne ploče

(1) Oglasne ploče ili mediji za oglašavanje s obzirom na način rasvjetljavanja dijele se na oglasne ploče:

 • s vanjskim svjetiljkama, obvezno postavljenim s gornje strane oglasnog panoa čiji svjetlosni tok mora završiti na površini koja se rasvjetljava
 • s unutarnjim svjetiljkama i statičkom rasvjetom
 • s unutarnjim svjetiljkama i/ili dinamičkim prijenosom informacija, rasvjetom i promjenom rasvjete – (velezaslon – mega display) uz uvjet da je ULOR = 0 %.

(2) Najviše dopuštene vrijednosti svjetline (luminancije) oglasnih ploča iz stavka 1. ovoga članka s obzirom na zone rasvijetljenosti definirane u članku 5. ovoga Pravilnika propisane su u Prilogu IV.

(3) Za vrijeme svjetlostaja intenzitet rasvjete oglasnih ploča se mora smanjiti za najmanje 50 posto početnog intenziteta ili ugasiti.

(4) Oglasne ploče površine veće od 20 m2 moraju biti isključene za vrijeme svjetlostaja.

(5) Oglasne ploče postavljaju se tako da ne zaklanjaju ili smanjuju vidljivost postavljenih prometnih znakova ili zasljepljuju sudionike u prometu ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa.

(6) Oglasne ploče iz stavka 1. ovoga članka ne postavljaju se:

 • u zoni prometnih raskrižja u naseljenim mjestima i izvan naseljenih mjesta
 • na svim vrstama prometnica izvan naseljenih mjesta
 • u parkovnim dispozicijama ili općenito u šumskim područjima
 • u blizini vodenih tijela
 • u blizini važnih skloništa i staništa strogo zaštićenih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje i
 • u zonama E0 i E1.

Sankcije za nepoštivanje odredbi Zakona i podzakonskih akata na temelju Zakona propisane su u prekršajnim odredbama Zakona u člancima od 21. do 26., a kreću se od 10.000 do 100.000 kuna. 

Najveći problem ovoga zakona jest u dijelu usklađivanja postojeće rasvjete: 

 • Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb te operator vanjske rasvjete dužni su uskladiti postojeću rasvjetu s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 godina od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 9. i članka 12. stavka 8. ovoga Zakona.

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na ZGRADOnačelnik.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.