poštanski sandučić
Izvor: pixabay.com
ZAPRIMANJE POŠILJKI

ČAK POSTOJI I KAZNA - zašto je važno imati dobar poštanski sandučić

Klasična ljubavna pisma postala su nešto što pripisujemo povijesti, a ni razglednice nisu daleko od toga, dok su božićne, rođendanske i druge prigodne čestitke ipak nešto što se može ponekad vidjeti u poštanskim sandučićima. Sve se to više preselilo u virtualni svijet jer je ipak lakše okinuti selfie s udaljene i puste plaže te ga objaviti na društvenim mrežama da vide svi koji trebaju i ne trebaju, a romantika i rukom ispisani komadi papira za što treba uložiti trud i koju kunu za poštansku markicu nisu više u modi.

*tekst je ažuriran 15.7.2021.

No to sve skupa ne znači da nam poštanski sandučići sve manje trebaju. Ljubavna pisma postala su računi za režije, razglednice su zamijenili reklamni letci, a čestitke obično stižu u obliku pisamca iz Porezne. Zbog svega toga vrlo je važno imati dobar poštanski sandučić. 

Općenito je poštanski sandučić spremnik za poštu. Ili se odatle šalje pošta ili se pošta prihvaća. Poštanski sandučići, književno zvani 'kovčežići' dijele se na dvije vrste:

 • javni ili poštanski kovčežić u kojeg korisnici usluga mogu ubaciti pismovne pošiljke kako bi ih davatelj poštanskih usluga otpremio primateljima, tj. iz njih se pošta šalje
 • privatni ili kućni kovčežić se nalazi u građevini stambene namjene ili na ulazu u njezino dvorište, a upotrebljava za uručenje poštanskih pošiljaka, tj. oni prihvaćaju poštu

Prema Zakonu o poštanskim uslugama, članku 39. propisano je mjesto i izgled kućnog kovčežića tj. sandučića:

 1. Investitor ili vlasnik zgrade stambene i/ili poslovne namjene obvezan je na pogodnom mjestu u toj zgradi, koje nije više od prvog kata, ili na ulazu u dvorište zgrade stambene i/ili poslovne namjene, postaviti i održavati kućne kovčežiće za uručenje poštanskih pošiljaka te osigurati pristup kućnim kovčežićima.
 2. Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postave ili ne održavaju kućne kovčežiće, davatelj univerzalne usluge upozorit će ih pisanim putem te odrediti primjereni rok za uklanjanje propusta, a u slučaju nepostupanja po tom upozorenju davatelj univerzalne usluge nije obvezan primatelju dostavljati pošiljke.
 3. Kućni kovčežići u zgradama stambene i/ili poslovne namjene koje imaju više stanova moraju biti označeni prezimenom fizičke osobe ili nazivom pravne osobe.

Ovaj isti Članak regulira obvezu postavljanja kućnog sandučića, a način na koji su postavljeni kućni sandučići je interna stvar investitora ili vlasnika zgrade. Sa stajališta Hrvatske pošte jedino je bitno da je kućni kovčežić, odnosno sandučić, propisno instaliran te da je na njemu naznačen primatelj.

Također, suvlasnici mogu imati zajednički sandučić. Jedino je bitno da je na sandučiću jasno naznačen svaki od primatelja. U slučaju kada više primatelja preuzima pošiljke iz istog sandučića, odgovornost i obveza preuzimanja pošiljaka naslovljenih na pojedine primatelje isključivo je na tim primateljima, a nikako na davatelju usluge (npr. Hrvatskoj pošti).

Prema članku 65. istoimenog Zakona:

 1. Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 5.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno fizička osoba u iznosu od 200 do 1.000 kuna, ako ne postavi ili ne održava kućni kovčežić (članak 39.).
 2. Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1.000 kuna.

U praksi bi to trebalo funkcionirati ovako - Nakon što Hrvatska pošta uoči nepravilnost, prvo upozori korisnika i to je već dovoljno. Ako se ne isprave uočeni nedostaci tada nisu obvezni dostavljati poštu na tu adresu. No, čak se ni to ne dogodi. Naime, da bi se propisala kazna, Hrvatska pošta bi morala prijaviti korisnika HAKOM-u i tada bi inspektor izašao na teren i odlučio kako postupiti. Međutim, oni korisnike ne prijavljuju jer se u pravilu sve nepravilnosti kod postavljanja sandučića isprave nakon upozorenja poštara.

Prema Pravilniku o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga, članak 33, postoje pravila kada se pisma i paketi ubacuju u vaš sandučić.

Stoga, pri odabiru sandučića vaše zgrade, koji su uglavnom napravljeni od čeličnog lima i cinka te aluminija, pazite da:

 • nije prevelik niti premalen
 • da se dobro uklapa u sam ulaz zgrade
 • da je kvalitetan i ima dobru bravicu koja ne zapinje, lako se otključava i zaključava, ali koju nije lako razvaliti

Osim kuverti u neke poštanske sandučiće mogu stati i manji paketići iz web trgovina koja je, pogotovo u ovo pandemijsko vrijeme, poprilično uzela maha.

No za veće pakete treba ponekad protegnuti noge i otići do poštanskog ureda, ali Hrvatska pošta i tome je doskočila i uvela novu uslugu – Paketomat

Kada očekujete važne vijesti klasično poštom ali nećete biti kod kuće onoga dana kada želite da poruka stigne, bolje se prebaciti na Paketomat. Naime, Hrvatska pošta je u travnju ove godine postavila mrežu od oko 70 paketomata, a do kraja iduće godine bit će ih postavljeno ukupno 300 na urbanim i frekventnim lokacijama diljem Hrvatske.

Paketomati su automatizirani uređaji s pretincima različitih dimenzija, a brza i beskontaktna dostava mijenja način na koji primamo i šaljemo pošiljke. Uz paketomate pokrenut je i novi korisnički portal portal.posta.hr putem kojeg možete preusmjeriti pošiljku na paketomat po svom izboru.

Prednosti paketomata:

 • dostupni su sedam dana u tjednu
 • dostupni su u bilo koje doba dana i noći tako da svoje pakete možete slati kada god vam odgovara, čak i u 2 sata u noći
 • putem njih se može i vraćati roba kupljena u pojedinim e-trgovinama, a za koju je već plaćen povrat
 • postavljeni su na lako dostupnim i dobro osvjetljenim mjestima, pa čak i s osiguranim parkingom

Za dostavu i otpremu pošiljaka s paketomata brine se Paket24, usluga brze paketne dostave Hrvatske pošte, a popis već postavljenih paketomata možete provjeriti ovdje.

Dostavom na paketomate možete olakšati i svojem poštaru, pogotovo po ljetnim vrućinama ili 'cičoj' zimi, a biti i ekološki svjesni jer paketomati predstavljaju zelenu i održivu dostavu jer će povećati postotak uručenja u prvom pokušaju, a dostavna vozila morat će obilaziti manje lokacija i samim time smanjit će se emisija štetnih plinova.

Kako se koristi paketomat?

Uvjete korištenja paketomata prilikom usluge prijema, usmjeravanja, prijenosa i uručenja možete preuzeti ovdje.

*sadržaj omogućuje HP – Hrvatska pošta d.d.