plin
Izvor: pixabay.com
DOBRO ZA ZNATI

DISTRIBUTER PLINA - tko je, što radi i za što je odgovoran

Opskrba plinom je prodaja plina kupcima, dok je operator plinskog distribucijskog sustava (distributer) zadužen za sigurnu i pouzdanu isporuku plina krajnjim kupcima, ali i ne samo to. 

Kuhate 'na plin', grijete se 'na plin'. U vašem stanu ili kući plin je glavni energent. Svakoga mjeseca plaćate račun za plin koji ste potrošili, servisirate bojler i plinske instalacije (ako je potrebno) i to je to. Ne zanima vas ostalo. 

No, do vaše kuće ili stana svašta se događa. DVA su osnovna igrača koja omogućuju da u vašoj nekretnini možete koristiti plin. To su:

 • Opskrbljivač plinom
 • Distributer, odnosno operator plinskog distribucijskog sustava

Svaki je zadužen sa neki dio posla, ima određene (zakonom propisane) odgovornosti i to su uvijek različite tvrtke. 

Opskrbljivač plinom

To je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe plinom. Opskrbljivač plinom je zapravo korisnik plinskog distribucijskog sustava jer ga koristi kako bi krajnjeg kupca opskrbio plinom. Dakle:

 • krajnji kupac kupuje plin od opskrbljivača
  • a operator distribucijskog sustava je zadužen za sigurnu i pouzdanu isporuku tog plina

Opskrba plinom je prodaja plina kupcima. Za građane (kućanstvo) može se obavljati kao opskrba u obvezi javne usluge ili kao tržišna opskrba plinom. 

 • Opskrba u obvezi javne usluge je - prodaja plina po reguliranim uvjetima i cijeni plina.
 • Tržišna opskrba plinom je slobodno ugovaranje cijene i uvjeta isporuke plina.

Građani, dakle, biraju tko će im biti opskrbljivač. Popis svih opskrbljivača u Hrvatskoj možete preuzeti OVDJE.  

Distributer / operator plinskog distribucijskog sustava

To je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije plina:

 • Preuzimanje: Na izlaznim priključcima iz transportnog sustava preuzima plin od transportera, odnosno operatora transportnog sustava.
 • Komercijalizacija: Obrađuje plin za komercijalnu upotrebu (reducira tlak i odorizira plin).
 • Isporuka: Kroz sustav distribucijske mreže (međumjesni i mjesni plinovodi, distribucijske regulacijske stanice, plinski priključci, obračunska mjerna mjesta) isporučuje plin krajnjim kupcima.

Popis svih distributera / operatora plinskog distribucijskog sustava u Hrvatskoj možete preuzeti OVDJE.

Dakle, operator plinskog distribucijskog sustava zadužen je za sigurnu i pouzdanu isporuku plina krajnjim kupcima na način da vodi, održava i razvija plinski distribucijski sustav na za to propisan način.

Može li se promijeniti distributera plina? NE. Na svakom distribucijskom području djeluje samo jedan distributer plina koji to pravo ostvaruje temeljem Ugovora o koncesiji.

ŠTO RADI DISTRIBUTER PLINA?

Očitanja stanja plinomjera obavlja distributer plina na svom distribucijskom području. Distributer ima obvezu očitanja DVA puta godišnje (to se zove totalno očitanje). Očitane podatke distibuter dostavlja (prosljeđuje) opskrbljivaču. Opskrbljivač ima obračunska razdoblja, odnosno neki od njih imaju mogućnost mjesečne dojave stanja brojila. 

Stanje plinomjera se očitava obilaskom plinomjera, dok se za krajnje kupce koji imaju ugrađen plinomjer s daljinskim očitanjem stanje plinomjera očitava bez potrebe za fizičkim pristupom plinomjeru. 

Gradska plinara Zagreb (GPZ), primjerice, brojila očitava u suradnji s Hrvatskom poštom čiji poštari očitavaju brojila tijekom lipnja i prosinca, terminima zadanim Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava.

Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu ima mogućnost dostave mjesečnih očitanja stanja plinomjera svom opskrbljivaču.

ODGOVORNOST DISTRIBUTERA I KORISNIKA

Odgovornost svih distributera plina u Hrvatskoj (npr. u Zagrebu i okolici je to Gradska plinara Zagreb) je:

 • održavanje plinskog sustava koje završava na kućnom priključku (žutom ormariću kuće ili zgrade)
 • održavanje plinomjera (u kući ili stanovima)
 • ispitivanje unutarnjih instalacija na propusnost

Dio između kućnog priključka i plinomjera je tzv. nemjereni dio plinske instalacije te je za njegovo održavanje zadužen vlasnik (kuća), odnosno suvlasnici u zgradama.

Plinske cijevi koje 'izlaze' iz plinomjera unutar stanova su tzv. mjereni dio plinske instalacije i odgovornost su vlasnika stana, baš kao i plinski aparati koje posjeduju.

Spomenute unutarnje mjerene i nemjerene dijelove instalacija, sukladno Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima, distributer plina je dužan ispitati na (ne)propusnost. Moguće nedostatke, ovisno na kojem su dijelu instalacije, popravljaju:

 • vlasnici instalacije, odnosno vlasnik stana
 • zgrada iz pričuve, ako je riječ o nemjerenom dijelu

Distributer plina mora:

 • ispitati unutarnje plinske instalacije jednom u deset godina
 • zamijeniti plinomjere prema rokovima iz Pravilnika o ovjernim razdobljima koji su za kućanstva 10 godina, uz mogućnost produženja za još četiri godine

Ne bi li pojednostavili posao, u praksi GPZ plinomjere mijenja svakih deset godina, pri ispitivanju (ne)propusnosti plinskih instalacija.

CURI PLIN

Ustanovi li distributer plina propusnost (curenje plina), za popravak (su)vlasnici trebaju angažirati ovlaštenog plinoinstalatera. Ovlaštenje za rad na svom distribucijskom području izdaje svaki distributer. Npr. u Zagrebu to radi GPZ. Popis OVLAŠTENIH izvođača plinskih instalacija u Hrvatskoj možete vidjeti OVDJE.

Ovlašteni plinoinstalateri upoznati su s cjelokupnom procedurom koju je potrebno proći pri popravku instalacije:

 • prijava radova distributeru plina
 • distributer je po završetku radova obavezan opet ispitati instalaciju i pustiti plin

PROBLEM S DIMNJAKOM

S obzirom da dimnjak predstavlja dio plinskog sustava za kojeg nisu nadležni distributeri plina, vlasnik je pri puštanju plina dužan imati dokaz (atest) njegove ispravnosti ako su na taj dimnjak spojena trošila.

Što su čije obveze:

 • održavanje dimnjaka u ispravnom stanju obaveza je (su)vlasnika
 • čišćenje i kontrola istih je u nadležnosti dimnjačara koji imaju koncesiju na određenom području i u obavezi su, ovisno o vrsti bojlera i plinskih peći, kontrolirati dimnjake do tri puta godišnje.

Primjer odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova u Zagrebu (svaki grad i općina donose svoju odluku, ali one su gotovo identične) možete vidjeti OVDJE.

Potres u Zagrebu i okolicu, otvorio je stare probleme s ciglenim dimnjacima, pogotovo središte Zagreba. Naime, radi se o  starim ciglenim dimnjacima građenim u prošlom i pretprošlom stoljeću koji su korišteni za odvod dima nastalih od različitih energenata, od drva, lož ulja do plina. Iako ne zadovoljavaju uvjete propisane Tehničkim propisom za dimnjake iz 2007., još uvijek se koriste.

*sadržaj podržava Gradska plinara Zagreb (GPZ)

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.