graffiti
Izvor: Freepik
ZGRADOnačelnik.hr
OBJAVLJEN PRAVILNIK

Grad Split zgradama plaća 50 posto troška uklanjanja grafita

Gradsko vijeće Grada Splita je na sjednici održanoj krajem ožujka donijelo Pravilnik o zaštiti građevina od grafita na području grada Splita.

Pravilnikom se propisuje zaštita vanjskih dijelova građevina od grafita, a također pravilnik kaže da se grafitima smatraju znakovi, slike, natpisi i druga neovlaštena ispisivanja po vanjskim dijelovima građevina koji su vidljivi s površine javne namjene, a za koje nije izdano odobrenje za ispisivanje, oslikavanje umjetničkih grafita, odnosno murala prema posebnoj odluci Grada Splita. Osim toga, u Pravilniku se može točno vidjeti što se smatra vanjskim dijelovima građevine i uličnim pročeljem. 

Split je tome odlučio stati na kraj te je u Pravilniku određeno kako će se provoditi zaštita vanjskih dijelova građevina od grafita:

  • uklanjanjem grafita - čišćenjem, bojanjem i drugim tehnologijama uklanjanja
  • nanošenjem zaštitnog antigrafitnog premaza.

U svrhu zaštite, odnosno sanacije vanjskih dijelova građevine Split će sufinancirati:

  • 50 posto troškova za uklanjanje grafita na svim vanjskim dijelovima građevine, najviše do 30 eura po četvornom metru s PDV-om
  • 50 posto troškova za nanošenje zaštitnog antigrafitnog premaza na svim vanjskim dijelovima građevine, a najviše do 30 eura po četvornom metru s PDV-om.

Zahtjev za zaštitu od grafita podnosi se u Uredu Grada u Odsjeku za mjesnu samoupravu i sigurnost, a mogu ga podnijeti:

  • vlasnik građevine
  • predstavnik suvlasnika
  • upravitelj zgrade (ako prema posebnom propisu zgrada mora imati upravitelja)

Potrebnu dokumentaciju i sve ostale detalje možete pronaći na mrežnim stranicama Grada Splita i u Pravilniku o zaštiti građevina od grafita na području grada Splita.

Kada vam je potreban savjet, informacija vezana uz vašu nekretninu, neka vam ZGRADOnačelnik.hr bude centralna točka.

Ako vam treba dnevni podsjetnik na prava i obveze suvlasnika u zgradi pratite nas na društvenim mrežama - Facebooku i LinkedInu. Također poslušajte i pogledajte zanimljivosti koje smo vam pripremili na našem YouTube kanalu i u emisiji ZGRADOnačelnik. A svakako se prijavite i na mjesečni newsletter.

Ako ste pak predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati te postaviti upit i dobiti raznovrsne odgovore članova grupe, uključite se u Facebook grupu PREDSTAVNICI SUVLASNIKA.

A kada vam je uistinu potrebna pomoć i ne znate kako dalje, obratite nam se za SAVJET i proučite naše usluge.