Petrinja
Izvor: ZGRADOnačelnik
ZGRADOnačelnik.hr
PREUZMITE PRIRUČNIK

Kako, zašto i gdje u Hrvatskoj nastaju potresi

U okviru provedbe reformske mjere iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. izrađen je priručnik koji predstavlja sustav smjernica i uputa za prostorne planere na lokalnoj i regionalnoj razini za implementaciju seizmoloških podataka i usmjeravanje prostora Hrvatske prema višem stupnju otpornosti od rizika.

U priručniku su opisani osnovni pojmovi u seizmologiji, kako, gdje i zašto nastaju potresi te kako se oni kvantificiraju. Objašnjeno je kako se potres karakterizira, opisani su intenzitet i magnituda potresa te njihove razlike i međusobna povezanost.

PREUZMITE PRIRUČNIK

Ukratko je prezentirano kako se potresi bilježe i analiziraju, opisana je seizmičnost Hrvatske i prikazane karte epicentara s pripadajućim magnitudama potresa koji su se dogodili te su istaknuti potresi koji su se manifestirali najvećom magnitudom. Objašnjeni su osnovni pojmovi i koncepti inženjerske seizmologije, seizmički hazard i rizik (potresna opasnost i ugroženost) te kako se oni računaju. Opisana je i seizmička mikrozonacija. 

Objašnjene su osnove djelovanja potresa na građevine te dinamički parametri tla i građevina kojima se bavi inženjerska  seizmologija. 

Komentirane su i prikazane karte potresnih područja Hrvatske, opisana metodologija njihove izrade i prikazane i objašnjene karte koje su se ranije koristile. Prikazana je hrvatska mreža seizmoloških postaja, stalne i mobilne postaje osnovne mreže, privremene privredne seizmološke postaje te postaje postavljene u sklopu znanstvenih projekata.

Predstavljeni su i sustavi automatske obrade podataka u seizmologiji, sustav ranog upozoravanja o potresu i sustav promptnog obavješćivanja o potresima te je komentirano njihovo korištenje u Hrvatskoj. 

Grafički dio priručnika sadržava karte seizmičkog hazarda koje prikazuju iznose (horizontalnih) vršnih ubrzanja tla (tipa A) za povratno razdoblje od 475 godina za cijelu Hrvatsku te za svaku županiju posebno, kao i kartu epicentara potresa na području Hrvatske. 

Priručnik je izradila Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

PREUZMITE PRIRUČNIK

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.

Kada vam je potreban savjet, informacija vezana uz vašu nekretninu, neka vam ZGRADOnačelnik.hr bude centralna točka.

Ako vam treba dnevni podsjetnik na prava i obveze suvlasnika u zgradi pratite nas na društvenim mrežama - Facebooku i LinkedInu. Također poslušajte i pogledajte zanimljivosti koje smo vam pripremili na našem YouTube kanalu i u emisiji ZGRADOnačelnik. A svakako se prijavite i na mjesečni newsletter.

Ako ste pak predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati te postaviti upit i dobiti raznovrsne odgovore članova grupe, uključite se u Facebook grupu PREDSTAVNICI SUVLASNIKA.

A kada vam je uistinu potrebna pomoć i ne znate kako dalje, obratite nam se za SAVJET i proučite naše usluge.