Zakon
Izvor: piviso / Pixabay
PUTOKAZ ZA DEKARBONIZACIJU

Ključni propisi energetske obnove zgrada

Zgrade se u kontekstu smanjivanja emisije stakleničkih plinova ne mogu promatrati samo u ograničenom kontekstu proizvodnje štetnih emisija dok je zgrada u funkciji.

Hrvatski savjet za zelenu gradnju, partner projekta Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo zajedno, izradio je priručnik 'Putokaz za dekarbonizaciju zgrada u RH' u kojemu je, između ostaloga, napravljen i detaljan pregled nacionalnih strateških dokumenata.

Slijedom osnaženih i ambicioznih inicijativa koje je Europska komisija iznjedrila putem brojnih obvezujućih direktiva i ostalih pravnih dokumenata, Republika Hrvatska je u svoje postojeće i relevantno zakonodavstvo implementirala nužne promjene s kojima će dati svoj doprinos za ispunjavanje Europskog zelenog plana. 

Okvir za smanjenje emisija stakleničkih plinova iz zgrada

Navedene promjene odnose se na činjenicu da su u relevantno zakonodavstvo iz područja gradnjeenergetske učinkovitosti stavljeni snažniji naglasci na stavke poput energetske učinkovitosti, racionalnog i održivog korištenja energenata, minimalnih zahtjeva za energetska svojstva zgrada te izvedivosti implementacije alternativnih sustava opskrbe energijom.

Jedna od najznačajnijih novih mjera koje su implementirane jest obvezujući uvjet da sve nove zgrade (uz određene izuzetke - Zgrade za koje je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole podnesen prije 31. prosinca 2019. godine ne trebaju ispunjavati zahtjeve za nZEB te zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti ako je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole podnesen prije 31. prosinca 2017. godine ne trebaju ispunjavati zahtjeve za nZEB) od 1. siječnja 2021. moraju biti izgrađene kao tzv. zgrade gotovo nulte energije, odnosno nZEB zgrade.

Konkretno, radi se o zgradama gotovo nulte energije čija je glavna prednost činjenica da se radi o visoko učinkovitim zgradama kojima treba vrlo malo energije za funkcioniranje te svoje energetske potrebe ispunjavaju iz obnovljivih izvora energije i koje shodno tome emitiraju gotovo zanemarivu količinu stakleničkih plinova.

Isto tako, samom uštedom energije, odnosno smanjenom potrošnjom energenata, značajno se može utjecati na smanjenje ugljičnih emisija, stoga je uvedena zakonska obveza koja utvrđuje kako kumulativni cilj uštede mora iznositi 2993,7 kten do 2030. godine. 

Temeljna regulativa koja uređuje gradnju, energetsku učinkovitost i klimatske izazove

ZAKON O GRADNJI - donesen 12. prosinca 2013., posljednji put izmijenjen 17. prosinca 2019.

  • zahtjev za izgradnjom isključivo zgrada gotovo nulte energije (nZEB zgrada) od 2021.
  • svaka zgrada mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti propisane Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi i toplinskoj zaštiti u zgradama
  • promicanje elektromobilnosti i prateće infrastrukture u novim i zgradama koje se obnavljaju

ZAKON O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI - donesen 29. listopada 2014., posljednji put izmijenjen 13. travnja 2021. 

  • za razdoblje od početka 2021. do kraja 2030. godine kumulativni cilj uštede energije u neposrednoj potrošnji mora iznositi 2993,7 kten
  • taj se cilj treba ostvariti sustavom obveza energetske učinkovitosti te alternativnim mjerama politike, koje obvezno uključuju programe energetske obnove zgrada, koji se donose u skladu sa Zakonom o gradnji

ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI - donesen 23. prosinca 2021.

  • uspostavlja se okvir za potrošače vlastitih obnovljivih izvora energije u zgradama
  • uspostavlja se okvir za integraciju obnovljivih izvora energije za grijanje i hlađenje

ZAKON O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA - donesen 17. prosinca 2019.

PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU- donesen 01. rujna 2017., posljednji put izmijenjen 28. travnja 2021.

  • definira način provedbe energetskog pregleda, metodologiju za izradu i sadržaj energetskih certifikata za zgrade
  • uređuje način redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

UREDBA O PRAĆENJU EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA, POLITIKE I MJERA ZA NJIHOVO SMANJENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ - donesena 12. siječnja 2017.

  • okvirni dokument o upravljanju količinom emisija stakleničkih plinova i mehanizmima praćenja i izvještavanja

Usprkos činjenici da je hrvatsko zakonodavstvo uspješno integriralo nužne zakonodavne izmjene koje bi trebale pridonijeti ispunjavanju zadanih ciljeva u kontekstu dekarbonizacije sektora zgradarstva, u cjelokupnom strateškom i zakonodavnom okviru nedostaje prepoznavanje i implementacija važne komponentne cjeloživotnog ugljika.

Od iznimne je važnosti internalizacija činjenice da se zgrade u kontekstu smanjivanja emisije stakleničkih plinova ne mogu promatrati samo u ograničenom kontekstu proizvodnje štetnih emisija dok je zgrada u funkciji.

Naprotiv, ugljični otisak zgrade počinje i mora se promatrati od faze planiranja i projektiranja, preko faza izgradnje i korištenja pa sve do njene prenamjene ili rušenja. 

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena akcijaZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!