arhitekt, projekt
ArhiBau.hr
TROJSTVO USPJEŠNIH PROJEKATA

Koja je razlika između arhitekta, projektanta i inženjera?

U suvremenom i dinamičnom pejzažu graditeljstva, ključni temelj za uspješno upravljanje projektima visoke kompleksnosti je upravo razumijevanje i prepoznavanje suptilnih nijansi među raznolikim profesionalnim ulogama.

Učinkovita suradnja između ključnih aktera te njihov koordinirani doprinos neophodni su za postizanje željenih rezultata. U ovom članku, istražit ćemo i objasniti uloge arhitekata, projektanata i inženjera u procesu od konceptualizacije do realizacije.

Arhitektura: Puno više od estetike

Arhitekti predstavljaju ključne kreativne vizionare unutar graditeljskog sektora, čije djelovanje seže dublje od oblikovanja izgleda prostora. Njihova uloga transcendira estetiku, obuhvaćajući aspekte funkcionalnosti, udobnosti te svrhe prostora. Kroz blisku suradnju s klijentom (naručiteljem), arhitekti shvaćaju njihove želje i potrebe, koristeći te spoznaje kao temelj za izradu preciznih idejnih nacrta, projekata i modela.

Kroz maštovito stvaralaštvo, arhitekti ne samo da osiguravaju vizualnu privlačnost arhitektonskih i graditeljskih djela, već i osmišljavaju rješenja koja dosljedno prate visoke standarde funkcionalnosti. Njihova ekspertiza omogućuje integraciju praktičnih elemenata unutar dizajna, postižući harmoniju između estetike i svrsishodnosti.

S pomoću naprednih tehničkih alata, arhitekti stvaraju temeljne nacrte koji jasno artikuliraju konceptualne ideje, olakšavajući njihovu realizaciju kroz građevinske faze.

Konkretno, arhitekti su odgovorni za:

 • razumijevanje klijentovih potreba i ciljeva te pretvaranje tih spoznaja u inovativne koncepte
 • kreiranje skica, projekata, vizualizacija i modela
 • osmišljavanje projekata i rasporeda, uključujući odabir materijala, boja, oblika i detalja
 • postizanje harmonije između estetske privlačnosti i funkcionalnosti, koordinirajući projekte sa svim drugim inženjerskim strukama.

Projektant: Precizno oblikovanje i koordinacija inovativnih koncepata

Da razjasnimo: projektanti su svi oni stručnjaci koji su uključeni u razradu graditeljskog projekta. Arhitekt koji je osmislio idejni nacrt najčešće ima ulogu glavnog projektanta te koordinira sve druge projektante i suradnike koji sudjeluju u razradi projekta. Projektanti su dakle arhitekti, građevinski, strojarski i elektroinženjeri, te suradnici koji rade npr. geomehanička istraživanja, geodetske elaborate, projekte krajobraznog uređenja, zaštitu od požara, zaštitu na radu i sl.

Projektanti razrađuju idejni arhitektonski projekt kao bi on bio tehnički podoban za dobivanje potrebnih dozvola za gradnju te dalje pripremljen za izvedbu graditeljskog projekta.

Projektant zauzima ključnu poziciju kao istančani stručnjak čija uloga prožima sve slojeve oblikovanja, razvoja i usklađivanja visoko kompleksnih planova i koncepata građevinskih projekata. Njegova uloga uranja u aspekte tehničke izvedivosti, funkcionalnosti, estetike i konformnosti uz poštovanje regulatornog okvira. Kroz sinergiju ovih ključnih elemenata, projektant formira temelje koji podupiru izgradnju inovativnih i suvremenih infrastruktura, ostavljajući neizbrisiv pečat na fizičkom okruženju.

Da bi projektant stekao ovlaštenje za obavljanje projektantskih zadataka, nužno je da njegova registracija za projektiranje bude valjana i upisana u relevantnoj strukovnoj udruzi, kao što su Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera u graditeljstvu te komore inženjera strojarstva, elektrotehnike i geodezije. Gotovo redovito, projekti uključuju suradnju više projektanata, te je obveza investitora da imenuje glavnog projektanta koji je odgovoran za osiguranje da projekti ispunjavaju sve uvjete i zakonske propise.

Njihova uloga obuhvaća konkretne tehničke aspekte kako bi se osigurala izvedivost i sigurnost projekta:

 • razrada tehničkih planova, specifikacija i dokumentacije potrebne za izgradnju
 • dimenzioniranje, strukturalna analiza i osiguranje tehničke izvedivosti
 • integracija inženjerskih sustava kao što su električni, vodovodni, HVAC, i drugi
 • suradnja s arhitektom kako bi osigurali tehničku sukladnost s estetskim konceptom
 • praćenje izvedbe tijekom gradnje kako bi se osigurala kvaliteta i dosljednost s planovima.

Iako se na prvu čini da projektanti i arhitekti dijele puno zajedničkih poslova, njihove uloge imaju ključne razlike. Najčešće upravo arhitekt ima ključnu odgovornost koordinacije svih inženjera s ciljem postizanja ukupne tehničke, prostorne i estetske vrijednosti projekta.

Općenito je dobro da u graditeljskom projektu od prvog dana s investitorom sudjeluje i voditelj projekta koji će za investitora koordinirati sve aktivnosti od ideje do kraja izvedbe. Voditelj projekta može biti arhitekt koji već koordinira projektante, kao i drugi inženjer ili stručnjak iz tog područja.

Građevinski inženjer: Temelj stabilnosti i tehničkog znanja

Inženjeri su stručnjaci odgovorni za primjenu matematičkih i znanstvenih znanja u cilju razvoja tehnički ispravnih rješenja. Njihova uloga obuhvaća širok spektar područja, od projektiranja i razvoja softvera i hardvera do dizajniranja materijala, sustava i struktura. Također, inženjeri igraju ključnu ulogu u stvaranju inovacija koje oblikuju i unapređuju naše svakodnevne živote. Jedna od definicija 'inženjerstvo' objašnjava kao '... kreativnu primjenu znanstvenih principa koji se koriste za planiranje, izgradnju, usmjeravanje, vođenje, upravljanje ili rad na sustavima za održavanje i poboljšanje našeg svakodnevnog života.

Kada je riječ o građevinskom inženjeru, stručnjaci na tom polju posebno su usmjereni na stvaranje održivih, stabilnih i tehnički preciznih građevinskih projekata. Njihove kompetencije obuhvaćaju detaljno projektiranje strukturalnih elemenata, temeljenje, i integraciju tehničkih sustava kako bi osigurali sigurnost i izvedivost projekta.

Ključna odgovornost građevinskih inženjera je osigurati strukturalni integritet budućeg graditeljskog pothvata.

Njihova česta uloga je također nadzor nad gradnjom, koji rade u uskoj suradnji s arhitektom i drugim inženjerima te upravljanje gradilištem kako bi se osigurala tehnički ispravna izvedba građevine.

Graditeljski projekt bit će najbolje realiziran ako u njegov razvoju cijelim putem sudjeluju svi stručnjaci, od arhitekta koji je postavio temeljnu ideju, do svih projektanata koji su sudjelovali u razradi projekta.

Njegove ključne uloge uključuju:

 • projektiranje i dimenzioniranje strukturalnih elemenata kako bi osigurao statičku stabilnost
 • praćenje izgradnje kako bi se osigurala ispravna primjena tehničkih planova
 • osiguravanje pridržavanja građevinskih standarda i propisa
 • integracija građevinske tehnologije i inovacija kako bi se postigla optimalna izvedba.

Kultura građenja: Prostor budućnosti - budućnost prostora

Osim što svaka od ovih uloga igra ključnu ulogu u uspješnosti građevinskih projekata, važno je naglasiti da industrija kontinuirano raste i razvija se.

Najveći sajam arhitekture i graditeljstva u regiji u organizaciji Društva arhitekata Zagreba, ArhiBau.hr 2023, održat će se od 26. rujna do 1. listopada 2023. godine na Zagrebačkom velesajmu, a okupit će vodeće arhitekte, projektante, izvođače radova i građevinske inženjere, pružajući jedinstvenu priliku za suradnju, razmjenu znanja i predstavljanje najnovijih inovacija.

U svom trećem izdanju sajam će stvoriti inspirativno okruženje koje će potaknuti sinergiju između ključnih aktera, potičući napredak u arhitekturi i graditeljstvu, stvarajući budućnost koja će zadovoljiti sve estetske, tehničke i funkcionalne aspekte građevinskih projekata.

Ako želite sudjelovati na konferenciji i/ili sajmu kao polaznik i/ili izlagač kontaktirajte organizatore na niže naveden kontakte: stručna konferencija: konferencija@arhibau.hr, sajam: sajam@arhibau.hr.

ArhiBau

Arhitekt, projektant i inženjer - trojstvo uspješnih projekata

Arhitekti, projektanti i građevinski inženjeri predstavljaju ključne aktere koji zajedno oblikuju i realiziraju inovativne i funkcionalne građevinske projekte.

Arhitekti su kreativni vizionari nadilaze estetiku kako bi stvorili prostorije i zgrade koje zadovoljavaju funkcionalne i estetske potrebe. Njihov fokus na detalje i sposobnost pretvaranja klijentovih želja u inovativne koncepte pridonose stvaranju harmoničnih i vizualno privlačnih građevina.

Arhitekti i drugi inženjeri donose tehničku preciznost. Njihova uloga obuhvaća kreiranje temeljnih planova i usklađivanje različitih tehničkih aspekata kako bi se osigurala sigurna i funkcionalna izvedba projekta. Njihova koordinacija i precizno oblikovanje omogućuju usklađivanje estetike s tehničkom izvedbom.

Građevinski inženjeri predstavljaju temelj stabilnosti. Njihova uloga je od suštinskog značaja za osiguravanje strukturne integriteta građevina. Njihova tehnička ekspertiza i projektantske sposobnosti čine ih ključnim za izradu održivih i tehnički izvedivih građevinskih projekata.

Za uspješnost složenih graditeljskih projekata potrebno je angažirati sve tri ključne uloge: arhitekta, projektanta i građevinskog inženjera.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na ZGRADOnačelnik.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.