struja
Izvor: pixabay.com
ENERGETSKA EDUKACIJA

NAPREDNO BROJILO - Što je, čemu služi i kako 'štedi' struju

Po prvi put korisnici će se detaljnije upoznati sa svojim načinom potrošnje električne energije te je za očekivati da će im ove informacije pomoći u efikasnijoj potrošnji struje i smanjenju troškova.

'Ručno' očitavanje potrošnje električne energije i plaćanje računa po procjeni odlazi u povijest! Uvođenje naprednih brojila prvi je korak u uspostavljanju napredne energetske mreže na razini Europske unije čime se želi postići racionalniji pristup proizvodnji, potrošnji i distribuciji električne energije.

HEP - Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) će u idućih deset godina u sva hrvatska kućanstva ugraditi napredna brojila. Do 2030. planira ih se ugraditi na ukupno 2,4 milijuna obračunskih mjernih mjesta.

Da bi se optimizirao rad s mjernim uređajima, plan zamjene brojila temelji se na:

 • obvezi uvođenja naprednih brojila
 • obvezi zamjene brojila zbog isteka ovjernog roka (prosječno svakih 12 godina)

Napredna brojila:

 • ugrađuju se prvo na područja onih transformatorskih stanica na kojima postoji najveći udio brojila čiji mjeriteljski rok istječe u tekućoj i slijedeće dvije godine
 • ugrađuju se i kroz manje pilot projekte unutar kojih se provodi testiranje korištenja mogućnosti naprednih mjernih sustava za ostvarenje strategije niskougljičnog razvoja
 • su dio sustava koji se naziva napredna mjerna infrastruktura
 • potpuna im se funkcionalnost ostvaruje kroz rad cijelog sustava
 • minimalni skup funkcija naprednog mjernog sustava nalazi se u preporuci Europske komisije 2012/148/EU

Što napredna brojila konkretno znače za aktere u cijelom sustavu? 

Korisnik mreže

 • Osigurati očitanja potrošnje izravno za korisnika mreže ili bilo koju treću stranu određenu od strane korisnika mreže
 • Očitavati mjerne podatke dovoljno često kako bi se omogućilo njihovo korištenje za postizanje ušteda energije. Osigurati korisniku mreže očitanja povijesnih podataka najmanje u periodima od 15 minuta te pohranu podataka za daljnje analize

Operator sustava

 • Omogućiti daljinsko očitavanja mjernih i kontrolnih podataka
 • Osigurati dvosmjernu komunikaciju između naprednog mjernog sustava i vanjske mreže za održavanje i kontrolu mjernog sustava
 • Očitanje treba vršiti dovoljno često kako bi informacije bilo moguće koristiti za planiranje rada mreže

Opskrbljivač

 • Podržavanje naprednih tarifnih sustava, korištenje time-of-use registara, daljinska kontrola tarifa, prosljeđivanje informacija o naprednim tarifnim sustavima direktno do korisnika mreže
 • Omogućavanje daljinskog uključenja i isključenja te ograničavanje vršnog opterećenja

Sigurnost i zaštita podataka

 • Osigurati sigurnu podatkovnu komunikaciju između brojila i operatora sustava, ali i na komunikaciju brojila prema korisniku mreže.
 • Sprječavanje i otkrivanje prijevara i neovlaštenog korištenja energije

Distribuirana proizvodnja

 • Osigurati dvosmjerno mjerenje radne i jalove energije

Za očekivati je da će osiguranje očitanja povijesnih podataka najmanje u periodima od 15 minuta omogućiti korisniku mreže da se:

 • po prvi put detaljnije upozna sa svojim načinom potrošnje energije
 • da će mu ove informacije pomoći u efikasnijoj potrošnji energije i smanjenju troškova

Budući da se radi o tehnološki naprednijem uređaju u odnosu na tradicionalna brojila, unutar HEP - Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS) koristi se pojam 'napredno' brojilo. Unutar navedenih funkcionalnosti vidljive su funkcije koje se preporučuju realizirati naprednim brojilom i naprednom mjernom infrastrukturom za potrebe operatora sustava i ostalih sudionika.

Ugradnja sklopnih uređaja

Sklopni uređaj je uređaj koji:

 • ne ograničava količinu struje koju trošite (recimo to tako)
 • ograničava snagu

Naime, kada bi u jednoj zgradi svi suvlasnici u isto vrijeme upalili svoje električne uređaje, tada bi došlo do velikog opterećenja za mrežu (vršno opterećenje). Kao jedna od funkcija naprednih brojila je i ograničavanje vršnog opterećenja.

 • ograničavanje se provodi sklopnim uređajem unutar naprednog brojila 
 • prekoračenjem priključne snage, aktivira se sklopni uređaj u brojilu
 • isključuje odlazni napon prema instalaciji korisnika mreže

Nakon završetka 15-minutnog intervala u kojem je došlo do aktivacije sklopnog uređaja i isključenja odlaznog napona prema instalaciji kupca brojilo omogućuje ponovno uključenje odlaznih napona, na način da:

 • korisnik mreže pritisne tipku na brojilu ako mu je brojilo dostupno ili
 • pritisne tipkalo koje se ugrađuje na vrata mjernog ormara ako je brojilo ugrađeno unutar mjernog ormara

Cijena naprednog brojila

 • troškove ugradnje naprednog brojila i ostale povezane troškove u redovnom planu ugradnje snosi HEP ODS
 • kod redovne, masovne ugradnje naprednih brojila, koristi se komunikacijska tehnologija putem energetskih vodova (PLC- Power Line Communication)
 • brojila komuniciraju putem energetskih vodova međusobno i prema koncentratoru podataka koji se nalazi u transformatorskoj stanici

Iz HEP ODS-a kažu da bi ovakav način komunikacije imao najbolje rezultate potrebno je ugraditi napredna brojila na sva obračunska mjerna mjesta koja se napajaju iz jedne transformatorske stanice.

Koncentrator podataka komunicira prema centralom sustavu za očitavanje i upravljanje brojilima zaštićenom vezom putem javne mobilne mreže i na ovaj način troškovi komunikacije se održavaju nisko jer se koristi samo jedan mobilni telefonski priključak za sva brojila na jednoj transformatorskoj stanici.

Kupac može zatražiti ugradnju naprednog brojila mimo planiranog redoslijeda. Budući se u pravilu radi o pojedinačnom obračunskom mjernom mjestu:

 • nije moguće efikasno korištenje PLC tehnologije
 • za ovo brojilo potrebno je osigurati zasebni mobilni telefonski priključak i zaštićeni kanal putem javne mobilne mreže, što znatno poskupljuje troškove komunikacije

Prema Cjeniku nestandardnih usluga Kupac koji želi ugradnju naprednog brojila mimo planiranog redoslijeda plaća:

 • nabavu naprednog brojila (cijena ovisi o traženim funkcionalnostima i radi li se o jednofaznom ili trofaznom priključku te se kreće u granicama od 600 do 900 kuna)
 • ugradnju 390 kuna i
 • povećane troškove komunikacije 20 kuna mjesečno

PREDNOSTI NOVIH BROJILA

 • potrošači više neće sami morati javljati HEP ODS-u stanje u vrijeme očitavanja, odnosno potrošnja struje obračunavat će se bez potrebe da radnik HEP ODS-a dolazi do svakog kućanstva na očitavanje
 • struja će se plaćati po stvarnoj potrošnji iz mjeseca u mjesec
 • očitanja povijesnih podataka najmanje u periodima od 15 minuta te pohrana podataka za daljnje analize
 • potrošači će točno znati kada najviše, a kada najmanje troše struju 
 • HEP ODS će poslije ugradnje novih brojila moći isključiti potrošača na daljinu, bez potrebe za dolaskom na mjesto očitanja

 * projekt ZGRADOnačelnika 'Energetska edukacija' podržava Hrvatska elektroprivreda (HEP)