plamen na štednjaku
Izvor: pixabay.com/
ZGRADOnačelnik.hr
ODLUKA REGULATORA

NOVE CIJENE PLINA - Pogledajte hoće li vam plin od 1. travnja biti skuplji ili jeftiniji!

Građani Zagreba plaćat će godišnje plin između 155,69 kuna i 838,13 kuna više, dok će s druge strane građani Koprivnice godišnje plaćati između 82,53 i 352,50 kuna manje.

Od početka travnja će u Hrvatskoj cijene plina u prosjeku pasti za 0,3 posto. Odluka je to Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (Hera). No, to je prosijek. Konkretne brojke su - u 21 distribucijskom centru cijene će pasti, a u njih 11 će porasti. 

Određena je cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2021. i to za 32 distribucijska područja od ukupno 33 koliko ih ima u Republici Hrvatskoj. 

U Zagrebu cijena plina skače najviše (+10,3 posto), a u Koprivnici pada najviše (-4,7 posto)

Slika (u fotogaleriji) prikazuje krajnje cijene opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge opskrbe plinom od 1. travnja 2021., po pojedinim distribucijskim područjima, za karakterističnog kupca iz tarifnog modela TM2 (raspon godišnje potrošnje plina od 5.001 do 25.000 kWh/god). 

Kao rezultat javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. kojeg je HERA provela u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina (NN 18/18, 23/20), donesene su 331 odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge, za 33 distribucijska područja. Priopćenje o provedenom javnom natječaju dostupno je OVDJE.

Kako se određuje cijena plina?

Krajnja cijena plina za javnu uslugu opskrbe plinom sastoji se od tri komponente:

  • troška nabave plina
  • troška distribucije plina
  • troška opskrbe plinom

Krajnja cijena plina se iskazuje kroz tarifnu stavku za isporučenu količinu plina (Ts1) i fiksnu mjesečnu naknadu (Ts2).

Trošak nabave plina (Tnab)

Odražava cijenu plina na referentnom plinskom tržištu i predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom. Primjenom odgovarajuće formule iz Metodologije, a prema podacima s TTF tržišta, trošak nabave plina za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. iznosi 0,1422 kn/kWh, što predstavlja smanjenje od 5,83 posto u odnosu na trošak nabave plina koji u razdoblju do 31. ožujka 2021. iznosi 0,1510 kn/kWh.

Trošak distribucije plina

Odražava trošak korištenja plinskog distribucijskog sustava te je za regulacijsku (kalendarsku) godinu 2021., zasebno za svako distribucijsko područje, određen ranijim odlukama HERA-e, odnosno Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 127/17) i Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (NN 94/20) te stoga nakon 1. travnja 2021. ostaje nepromijenjen.

Trošak opskrbe plinom (Tops)

Odražava troškove poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, uključujući troškove korištenja plinske infrastrukture (transport plina, skladištenje plina, korištenje terminala za ukapljeni prirodni plin), troškove energije uravnoteženja te ostale operativne troškove opskrbljivača u obvezi javne usluge. Određen je temeljem provedenog javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, zasebno za svako distribucijsko područje, na način da je najniži iznos te komponente krajnje cijene bio osnovni kriterij za odabir opskrbljivača na natječaju, a ostaje nepromijenjen u troipolgodišnjem razdoblju za koje je natječaj proveden (od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.).

Dakle, nove cijene plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2021., izmijenjene su u odnosu na trenutne zbog promjene troška nabave plina i troška opskrbe plinom.

Na 21 distribucijskom području doći će do smanjenja cijene plina, dok će na 11 distribucijskih područja doći do povećanja cijene plina. Iskazano kao prosjek za sva 32 distribucijska područja, prosječno za tarifne modele TM1-TM4, krajnja cijena će od 1. travnja 2021. biti manja za 0,3% u odnosu na prosječnu cijenu plina u razdoblju do 31. ožujka 2021.

Iznos godišnjeg i mjesečnog troška za plin, po pojedinim distribucijskim područjima i pojedinim tarifnim modelima, te ostale relevantne informacije, krajnji kupac može saznati korištenjem aplikacije iPlin (informator HERA-e za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom). 

No, napominjemo kako aplikacija radi izračun poskupljenja ili poda cijene plina temeljem kWh (kilovatsat). Građani plaćaju plin temeljem potrošnje u m3 (metar kubični). Tako da savjetujemo da na godišnjim obračunima vašeg odabranog opskrbljivača potražite izračun potrošnje u kWh i na aplikaciji Here iPlin ćete moći izračunati koliko će vam se od 1. travnja primijeniti cijena plina. 

Primjerice, građani Zagreba (kojima cijena plina najviše raste) plaćat će između 155,69 kuna i 838,13 kuna više (uzeli smo najmanju i najveću moguću potrošnju po tarifnom modelu TM2), dok će građani Koprivnice (kojma će cijena plina najviše pasti) godišnje plaćati između 82,53 i 352,50 kuna manje. 

Građani mogu birati

Iz Here napominju da svi krajnji kupci kategorije kućanstvo imaju pravo odabira žele li kupovati plin po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge ili slobodno na tržištu od istog ili bilo kojeg drugog opskrbljivača plinom koji je aktivan na maloprodajnom tržištu plina, pri čemu uvijek imaju pravo povratka s tržišnih uvjeta na javnu uslugu. Popis opskrbljivača možete vidjeti OVDJE.

Uvjete opskrbe plinom na tržišnim osnovama krajnji kupac kategorije kućanstvo slobodno ugovara s odabranim opskrbljivačem, pri čemu definiraju način utvrđivanja krajnje cijene plina tijekom ugovornog razdoblja, odnosno da li je cijena fiksna ili promjenjiva te eventualne uvjete promjene pojedinih elemenata cijene tijekom ugovornog razdoblja, trajanje ugovora, način produljenja ugovora, mogućnost i uvjete raskida ugovora i drugo.

Za kupce koji se odluče za javnu uslugu, Hera odlukom na svakom distribucijskom području određuje tko je njihov 'zadani' opskrbljivač plinom te određuje i krajnju cijenu plina.

Opskrbljivač plinom, u skladu sa zakosnkim propisima, mora voditi računa da krajnji kupci iz kategorije kućanstvo dobiju sve relevantne informacije na temelju kojih mogu samostalno zaključiti koja je usluga opskrbe plinom – u okviru javne usluge ili tržišna – za njih povoljnija.