kontejneri
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ŠTO TREBA ZNATI

Novi sustav prikupljanja otpada u Zagrebu - SVE INFORMACIJE na jednome mjestu

Od 1. listopada počinje novi sustav prikupljanja otpada u Zagrebu. Najvažnije su novosti - ZG vrećice, zaključavanje kanti i kontejnera, suvlasnici moraju kontrolirati što se baca u kante i kontejnere, tipizirani boksevi. Jako puno je pitanja i nepoznanica, no u ovome tekstu potrudit ćemo se dati što više odgovora.

Građani Zagreba od 1. listopada moraju u kante i kontejnere za MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD bacati isključivo nove, plave ZG vrećice

Nova cijena usluge:

 • fiksni dio iznosi 45 kuna (5,97 eura) mjesečno za fizičke osobe
 • za pravne osobe i obrtnike 90 kuna (11,95 eura) mjesečno

Fiksnom iznosu treba dodati cijenu utrošenih vrećica. Cijene vrećica:

 • 10 L - 2 kune/kom (0,26€)
 • 20 L - 4 kune/kom (0,53€)
 • 40 L - 8 kuna/kom (1,06€)

Vrećice se prodaju u pakiranju od 10 komada. Provjerite točne lokacije GDJE možete KUPITI vrećice po naseljima.

Kako će se odvoziti otpad?

Suvlasnici su dužni svoje kante i kontejnere za miješani komunalni otpad imati pod kontrolom. To znači, de facto, pod ključem. Stanovnici užeg centra imaju posebna pravila (vidi niže).

Suvlasnici na dan odvoza moraju omogućiti djelatnicima Čistoće pristup kantama i kontejnerima. To znači da eventualni boksevi u kojima se nalaze kante i kontejneri moraju biti otključani. Tko će ih otključavati, nije poznato jer još uvijek nije riješen model tzv. master keyja. Prema trenutnim pravilima, suvlasnici sami moraju voditi brigu o tome. Dakle, otključavati bokseve, smetlarnike i tako dalje. 

Isto vrijedi i za kuće čiji vlasnici na dan odvoza kante stavljaju na javnu površinu te nakon odvoza pospremaju ih natrag. 

KAZNE

U kontejnere i kante za miješani komunalni otpad mogu se bacati ISKLJUČIVO  ZG vrećice. Ako u njima bude drugačije bačeni otpad, za to su predviđene ugovorne kazne.

Kontrolu će obavljati radnici Čistoće i komunalni redari.

Razdoblje prilagodbe traje do 15. listopada 2022. godine. Korisnici kod kojih se utvrdi nepropisno odlaganje miješanog komunalnog otpada dobivat će samo pisana upozorenja.

Nakon tog razdoblja, za nepropisno odlaganje miješanog komunalnog otpada izdavat će se obavijesti o ugovornoj kazni, najviše u iznosu od 500 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo, odnosno najviše u iznosu od 1.000 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo.

Prema trenutno dostupnim informacijama, KAZNA od 500 kuna odredit će se SVIM korisnicima kante ili kontejnera u kojemu je nađen nepropisno odložen otpad. Točnije, kazna od 500 kuna podijelit će se s brojem korisnika kante ili kontejnera. 

Grad Zagreb i Čistoća organizirali su javne tribine po mjesnim odborima o novom modelu sakupljanja miješanog komunalnog otpada. Preuzmite raspored tribina (koje se održavaju od 15.9. do 31.10), od 18:00 do 20:00 sati

Gdje smjestiti kontejner ili kantu 

Temeljem nove Odluke svi korisnici obvezni su svoje spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada te reciklabilnog komunalnog otpada držati 'pod ključem', odnosno u:

 • zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, tipiziranim boksovima, koji su smješteni unutar katastarske čestice nekretnine ili smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se trećim osobama onemogućuje pristup spremnicima 

Gradska uprava je napravila interaktivnu kartu spremnika po, kako kažu, svim lokacijama u Zagrebu. Može se vidjeti plan, tko može, a tko ne može staviti kontejnere na javnu površinu i tako dalje. 

Ako nije moguće smjestiti spremnike unutar zgrade, korisnici od Grada mogu tražiti dodjelu javne površine za tipizirane boksove za spremnike, kako bi oni bili pod ključem, odnosno nedostupni trećim osobama.

Preuzmite MODELE tipiziranih bokseva.

Pravila igre za suvlasnike i stanare u CENTRU ZAGREBA

Korisnici u centru Zagreba koji su spremnike smjestili unutar svoje nekretnine (u haustor, vežu ili drugu zajedničku stambenu prostoriju) smiju ih iznositi za potrebe pražnjenja isključivo u vremenu:

 • od 20 do 22 sata svakim danom osim nedjeljom 

Obavezni su ih, pak, unijeti unutar svoje nekretnine:

 • najkasnije sljedećeg jutra do 8 sati ili će ih Čistoća trajno ukloniti.

Korisnici u centru Zagreba koji nemaju mogućnost smještaja spremnika unutar svoje nekretnine (u haustor, vežu ili drugu zajedničku stambenu prostoriju) nakon 1.10.2022. više neće moći koristiti spremnike na javnoj površini ispred svoje višestambene zgrade jer će ti spremnici biti trajno uklonjeni s javnih površina.

Oni će  ZG vrećice s miješanim komunalnim otpadom će odlagati

 • ispred ulaza svoje višestambene zgrade
  • isključivo od 20 do 22 sata svakim danom osim nedjeljom.

Odlaganje ZG vrećica izvan ovog vremena je kažnjivo.

Preuzmite POPIS ULICA na koje se odnosi gore navedena odluka.

Pravila igre za POSLOVNE KORISNIKE

Svi poslovni korisnici trebali bi imati svoje spremnike i posebno ugovorenu uslugu, ali postoji mogućnost dijeljenja spremnika unutar stambene zgrade s ostalim korisnicima ako se tako dogovore.

 • Cijena za pravne osobe, tvrtke i ustanove te za obrtnike, iznosi 90,00 kn mjesečno s PDV-om (11,95 eura).

Što se tiče uporabe standardiziranih ZG vrećica, pravne osobe, tvrtke i obrtnici koji koriste javnu uslugu zajednički s jednim ili više drugih korisnika, koriste standardizirane vrećice za miješani komunalni otpad po istim uvjetima i cijenama kao i korisnici u kategoriji kućanstva.

Ako spremnike koriste individualno, cijena za pražnjenje volumena standardiziranog spremnika za miješani komunalni otpad obračunava se po broju ostvarenih odvoza standardiziranog spremnika, u skladu s ugovorom o pojedinačnom korištenju javne usluge.

Isto tako, poslovni korisnici koji imaju svoje spremnike i posebno ugovorenu uslugu također su dužni staviti svoje spremnike pod nadzor, unutar katastarske čestice nekretnine ili na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima trećim osobama.

U slučaju da to nije moguće, mogu podnijeti Zahtjev davatelju usluge za davanje mišljenja o potrebi smještaja spremnika na javnoj površini te u slučaju pozitivnog mišljenja Zahtjev za izdavanje rješenja za izgradnju tipiziranog boksa na površini javne namjene.

Razvrstavanje otpada

Pročitajte više:

U sklopu programa gospodarenja otpadom Grad Zagreb je izradio aplikaciju Razvrstaj MojZG o razvrstavanju otpada. Aplikacija je namijenjena svim stanovnicima i posjetiteljima Grada Zagreba te na jednostavan način omogućava praćenje odvoza smeća po ulicama ili gradskim četvrtima, omogućava pretraživanje svih vrsta otpada te educira o načinu zbrinjavanja istog, sadrži popis svih reciklažnih dvorišta i zelenih otoka zbog lakšeg pronalaska istih.

Ako vas zanima tema oko komunalnog otpada, odvajanja, odvoza i zbrinjavanje otpada, recikliranja, cijena i informacija povezanih s komunalnim poduzećima pratite #otpad.

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.