dalekovod
Izvor: analogicus / Pixabay
PRIKLJUČENJE 'NA STRUJU'

Popis ovlaštenih osoba za izradu elaborata za priključenje na elektro-mrežu

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) objavljuje popis osoba kvalificiranih za izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) i elaborata mogućnosti priključenja (EMP).

Želite li se priključiti na električnu mrežu, morate imati nekoliko dokumentata, među kojima su dva ključna. To su:

  • elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) je analiza mogućnosti priključenja korisnika na prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu, u cilju utvrđivanja optimalnog tehničkog rješenja priključenja i procjene troškova priključenja na mrežu
  • elaborat mogućnosti priključenja (EMP) je analiza mogućnosti priključenja na prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu, te moguće opcije izvedbe priključka na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu, bez analize stvaranja tehničkih uvjeta u mreži

Ta dva dokumenta mogu izraditi samo posebno ovlaštene osobe. Zakon o tržištu električne energije propisao je obavezu izrade i objave popisa tvrtki i osoba koje su ovlaštene izraditi spomenuta dva dokumenta. 

  • članak 13. stavak (10)  
    • Operator sustava dužan je objaviti popis tvrtki odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP. Operator sustava dužan je na zahtjev dostaviti podatke o stanju u mreži potrebne za izradu EOTRP-a u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva pravne osobe odnosno ovlaštene osobe.
  • članak 17. stavak (4) 
    • Operator sustava dužan je objaviti popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi elaborat mogućnosti priključenja na mrežu. Operator sustava dužan je, na zahtjev, dostaviti podatke o stanju u mreži potrebne za izradu elaborata mogućnosti priključenja na mrežu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva pravne osobe odnosno ovlaštene osobe.

Operator sustava je operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava:

  • operator distribucijskog sustava je fizička ili pravna osoba odgovorna za pogon i vođenje, održavanje, razvoj i izgradnju distribucijske mreže na danom području kao i zajedničkih postrojenja prema prijenosnoj mreži i, kada je to primjenjivo, međusobno povezivanje s drugim distribucijskim sustavima te za osiguravanje dugoročne sposobnosti distribucijske mreže da zadovolji razumne zahtjeve za distribuciju električne energije
  • operator prijenosnog sustava je fizička ili pravna osoba odgovorna za pogon i vođenje, održavanje, razvoj i izgradnju prijenosne mreže na danom području, prekograničnih prijenosnih vodova prema drugim prijenosnim mrežama kao i zajedničkih postrojenja prema distribucijskoj mreži te za osiguravanje dugoročne sposobnosti prijenosne mreže da zadovolji razumne zahtjeve za prijenos električne energije

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) objavljuje popis osoba kvalificiranih za izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) i elaborata mogućnosti priključenja (EMP). Popis možete preuzeti OVDJE.

Nadalje, HOPS poziva sve zainteresirane osobe za podnošenje zahtjeva za uvrštenje na Popis osoba kvalificiranih za izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) i elaborata mogućnosti priključenja (EMP). To možete učiniti OVDJE

HOPS će redovito ažurirati ovaj popis, sukladno uvjetima iz objavljenog Poziva.

>>> Mali pojmovnik električne energije

>>> NAPREDNO BROJILO - Što je, čemu služi i kako 'štedi' struju