azbest ispred kuće
Izvor: Komunalac Požega
SALONITKE

Požega i okolica - obavijest o uklanjanju azbestnih ploča

Kao što već svi znaju, azbest je vrlo opasan otpad. Nakon olujnog nevremena koje je pogodilo Požeško-slavonsku županiju krajem lipnja 2021., komunalno društvo je izdalo posebne upute.

Nakon olujnog nevremena koje je građanima nanijelo velike štete, pri čemu su uništeni mnogi krovovi obiteljskih kuća, uz pojedine su kuće uočene hrpe s azbest cementnim pločama ('salonitkama', salonit pločama.). Komunalac Požega izdalo je upozorenje da se radi o opasnom otpadu koji još uvijek nisu u mogućnosti sakupljati ni zbrinjavati (dozvola za gospodarenje građevnim otpadom koji sadrži azbest očekuje se u kolovozu 2021.) te mole građane koji samostalno uklanjaju azbestne ploče s krovova da se pridržavaju sljedećih uputa:

 • pri uklanjanju azbest cementnih ploča obavezno primjenjivati osobna zaštitna sredstva (maske, rukavice, zaštitnu odjeću i dr.)
 • cijelo vrijeme ih prskati vodom
 • pažljivo demontirati da ne bi došlo do lomljenja, nikako ih ne bacati s krova, nego pažljivo spustiti
 • složiti na drvenu paletu u okviru okućnice na mjesto pristupačno za prijevoz i omotati stretch folijom
 • privremeno ih skladištiti na okućnici do adekvatnog organiziranog zbrinjavanja

Manje količine azbest cementnih ploča i neopasnog građevnog otpada poput crijepa, šute i sl. (do 200 kg u šest mjeseci) svaki korisnik može dovesti i u reciklažno dvorište, no to u ovoj situaciji se ne preporuča zbog ograničenog kapaciteta reciklažnog dvorišta i velikog broja korisnika koji imaju potrebe za zbrinjavanjem građevnog otpada.

Ujedno se mole građani da ostali glomazni otpad (oštećeni vrtni namještaj, rolete i dr.) ne iznose na javne površine, nego da ga odvezu u reciklažno dvorište ili čekaju redovan odvoz glomaznog otpada koji će se kao i do sada obavljati od rujna 2021. prema unaprijed utvrđenom Rasporedu odvoza krupnog (glomaznog) otpada objavljenom na www.komunalac-pozega.hr

Komunalac Požega poziva sve građane koji imaju potrebu zbrinjavanja azbestnih ploča da se prijave na broj telefona 034/316-860. Prilikom prijave potrebno je dati sljedeće podatke:

 • ime i prezime korisnika
 • OIB
 • adresu
 • procijenjenu količinu azbestnog otpada koji je potrebno zbrinuti (broj komada, m2 ili volumen u m3).

Nakon prijave, djelatnici Komunalca Požega d.o.o. će izaći na teren te u skladu s količinom azbestnog otpada, dodijeliti korisnicima palete i velike vreće (big bag) kako bi azbestni otpad na pravilan način pripremili za odvoz.

Prema čl. 19. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest posjednik građevnog otpada koji sadrži azbest (izvođač radova ili fizička osoba) dužan je pripremiti izdvojeni azbestni otpad za prijevoz na način da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana tako da se azbestne ploče:

 • slože na palete
 • navlaže i
 • omotaju stretch folijom ili sakupe u velike vreće.

Tako pripremljeni azbestni otpad potrebno je do odvoza skladištiti na mjestima gdje je omogućen pristup komunalnim vozilima. Komunalac Požega d.o.o. odvoz će obavljati u skladu s tehničkim mogućnostima jer je riječ o izvanrednim poslovima te se mole građane za strpljenje.

Azbestni otpad je opasni otpad te se mole građani da ga ni u kom slučaju ne odlažu na divlja odlagališta i druga nedozvoljena mjesta jer je riječ o opasnom otpadu koji će desetljećima ostati prijetnja zdravlju svih stanovnika Požeštine.

Sve daljnje informacije vezane za zbrinjavanje azbestnih ploča bit će objavljene ovdje.