rješavanje problema
Izvor: Stevepb/Pixabay
KORISNI KONTAKTI

Problemi u i oko vašeg doma - kome ih prijaviti

Imate probleme s otpadom, bukom, gradnjom ili se, pak, pitate kakva vam je kvaliteta vode ili zraka? Mnogi od nas ni ne znaju kojoj službi ili instituciji se moramo javiti da bismo dobili odgovor na takva pitanja i ostvarili svoja prava.  

Na stranicama Mreže Zelenih telefona Hrvatske objavljen je kratki vodič kroz nadležne službe po kategorijama koji prenosimo u cijelosti uz manju nadopunu. Stoga ako vas, vaše ukućane ili pak suvlasnike u zgradi muči tko što radi i tko vam može pomoći, predlažemo da proučite ovaj tekst i druge korisne kontakte.

GRADNJA

ENERGETSKA OBNOVA I PRIMJENA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

BUKA

 • sanitarna inspekcija - nadležna za mjerenje buke i ovlaštena za poduzimanje mjera da se buka smanji
 • komunalni redar - za uklanjanje pojedinih uređaja koji stvaraju buku, a nepropisno su postavljeni na pročelja zgrade ili na javne površine
 • pročitajte više o rješavanju buke i kućnom redu, o pravu na mir i tišinu te o susjedima iz pakla

OTPAD

 • komunalni redar - izdaje nalog za uklanjanje otpada s javnih površina
 • inspekcija zaštite okoliša - izdaje nalog, odnosno rješenje za uklanjanje otpada s privatnih površina te opasnog otpada
  • u oba slučaja otpad uklanja komunalno poduzeće za odvoz otpada
 • reciklažna dvorišta i poduzeća ovlaštena za otkup i skladištenje pojedinih vrsta sekundarnih sirovina - sve što se može reciklirati
 • pročitajte više o otpadu i razvrstavanju / odvajanju otpada (recikliranju)

ZELENILO

 • komunalni redar - za uništavanje javnih zelenih površina ili sječu stabala na javnim zelenim površinama
 • poduzeće za održavanje javnih zelenih površina, Gradski odjel za zelenilo pri Gradskom poglavarstvu - izdaju dozvole za sječu stabala na javnim gradskim površinama
 • poljoprivredna inspekcija, Zavod za zaštitu spomenika prirode i kulture - bilo gradski ili državni ako je riječ o zaštićenim vrstama stabala i biljaka ili je riječ o stablima i biljkama na područjima koja su zaštićena kao kulturna spomenička cjelina
 • policija - ako se radi o sumnji na nezakonitu sječu stabala

ZRAK

 • inspektor zaštite okoliša, HTZ, HZJZ, policija - ako se radi o spaljivanju otpada na otvorenom
 • komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove - za nepropisno izgrađene ili neispravne dimnjake te za priključivanje pojedinih izvora emisije štetnih plinova na nepropisan način (primjer - kemijska čistionica koja je svoju ventilaciju sa štetnim emisijama pojedinih kemikalija prikopčala na ventilacijski sustav stambene zgrade)

VODE

 • vodopravna inspekcija, Hrvatske vode, HZJZ, sanitarna inspekcija - za biološke analize voda ako se radi o ispuštanju kanalizacija ili pražnjenju septičkih jama u potoke, rijeke i jezera
 • vodočuvari - pri Hrvatskim vodama zaduženi za izdavanje naloga za uklanjanje otpada iz rijeka, potoka i jezera
 • bacite pogled i na tekstove vezane uz vodu i vodomjere
 • Imate pristup privatnoj plaži? Jeste li sigurni?

ZRAČENJE

 • zdravstvena inspekcija - ako se repetitori za mobilnu telefoniju postavljaju bez uporabne dozvole Ministarstva zdravstva ili u blizini objekata gdje izričito stoji da se ne smiju postavljati (škole, bolnice...)
 • građevinska inspekcija - ako se repetitor gradi kao poseban objekt bez potrebnih dozvola za gradnju
 • Agencija za zaštitu od zračenja i HZJZ - za radioaktivna zračenja
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i veza  - ako mobilni operateri nemaju uporabnu dozvolu od tog Ministarstva
 • Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu prirode - ako je riječ o postavljanju repetitora na posebno zaštićenim područjima
 • Zavod za zaštitu spomenika kulture - ako se repetitor postavlja na zgradi koja je registrirana kao spomenik kulture

TLO

 • poljoprivredna inspekcija, HTZ, HZJZ, inspekcija zaštite okoliša, gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, zdravstvena inspekcija - uglavnom vezano za GMO proizvode, bilo da se radi o uzgoju ili plasiranju na tržište ili prskanju poljoprivrednih površina nedozvoljenim sredstvima

PROMET

 • sanitarna inspekcija - za buku (iako na web stranicama kažu da to još nisu prakticirali)
 • zdravstvena inspekcija - za zagađenje zraka 
 • prometna policija - za nepropisno parkiranje na prometnicama ili stazama za bicikle ili pješake
 • pauk - za nepropisno parkiranje
 • gradski odjel za promet - ako se traži obilježavanje parkirališnih mjesta, obilježavanje staze za bicikle, staze za pješake, spuštanje rubnika na pješačkim prijelazima...
 • komunalno redarstvo - u slučajevima parkiranja na javnim zelenim površinama
 • pročitajte i tekst PARKING ZGRADE ILI GARAŽA - Želite pozvati 'pauka' jer vas je zablokirao nečiji auto? Možete se 'slikati'...

ŽIVOTINJE

 • veterinarska inspekcija - za nepropisno držanje i smještaj životinja
 • veterinarsko higijenski servis - za uginule životinje koje treba ukloniti
 • sanitarna inspekcija - buka s pojedinih farmi ili ispuštanje fekalija s farmi na nepropisan način
 • Ministarstvo kulture - uprava za zaštitu prirode sa svoja dva pododjela ako se radi o zaštićenim životinjskim vrstama ili njihovim staništima
 • policija - ako se radi o mučenju ili ubijanju životinja jer je Kaznenim zakonom mučenje i ubijanje životinja zabranjeno i okarakterizirano kao kazneno djelo
 • komunalno redarstvo - ako se hrane golubovi u naseljenim dijelovima grada što pojedine odluke o komunalnom redu zabranjuju
 • razne udruge za smještaj napuštenih ili izgubljenih životinja
 • ako pak samo volite životinje, čitajte zanimljive tekstove o kućnim ljubimcima

ŠUME

 • šumarska inspekcija, Hrvatske šume, komunalni redar, urbanistička inspekcija - u slučajevima čiste sječe i priprema za gradnju
 • policija - ako se sumnja na nezakonitu sječu stabala u šumi jer prvi stižu na teren i imaju ovlasti tražiti dozvole za čistu sječu

RUDARENJE

 • rudarska inspekcija, građevinska inspekcija

DRUGI KORISNI KONTAKTI

Inače, još 1992. godine uspostavljen je prvi servis koji stoji u službi građanima za informacije i probleme vezane za okoliš, prirodu i njihovu zaštitu. Uspostavljen je u okolišnoj udruzi Zelena akcija i nazvan je Zelenim telefonom. Cilj Zelenih telefona je poticanje građana na aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša, a nadležnih institucija na učinkovitije rješavanje problema u okolišu. Svaki građanin Republike Hrvatske može prijaviti problem u okolišu ili zatražiti informaciju na broj 072 123 456. Aktivisti i volonteri zajedno s građanima pristupaju rješavanju problema, u suradnji s nadležnim institucijama, te zatim nadziru njihovo rješavanje. Istraživanje Udruge je pokazalo da je 49 posto slučajeva zahvaljujući ovome uspješno riješeno.

Pogledajte adresare nadležnih službi u zaštiti okoliša i prirode po županijama, a i istražite neke korisne savjete na ovu temu koje osim Zelenog telefona pišu i ZGRADOnačelnik.hr i Savjeti.hr. Napominjemo i na druge korisne kontakte koji vam neće biti na odmet :) Sretno!

Pročitajte i:

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.