zgrada
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
DEFINICIJA

Što je zapravo zgrada?

Svi (mislimo da) znamo što je zgrada, je li tako? No znamo li uistinu što je zgrada? Je li zgrada ulaz? Je li zgrada građevina koja ima više ulaza? Je li zgrada sve ono što je izgrađeno na jednoj građevinskoj čestici? Je li zgrada jedinstvena građevina, no svaki ulaz je vlastita građevinska čestica? Je li zgrada samo ono što je obuhvaćeno građevinskom dozvolom?

Što je zgrada?

Zakon o gradnji zgradu definira kao:

 • zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine

Zakon o prostornom uređenju imao je definiciju (više je nema)

 • Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

 • uopće ne definira zgradu

Uredba o održavanju zgrada

 • uopće nema definiciju

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju:

 • stambena zgrada je obiteljska kuća ili višestambena zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 90 posto građevinske (bruto) površine namijenjeno za stanovanje

U praksi se pokazalo, pogotovo u projektima energetske obnove, da se zgrada mora bolje definirati. S obzirom na to da propisi to nisu jasno regulirali, razni programi i javni pozivi koje je raspisivala država definirali su višestambenu zgradu. 

Što je višestambena zgrada?

U online izdanju Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda piše:

Stambene zgrade, građevine namijenjene stanovanju ljudi, prilagođene njihovim fiziološkim, biološkim, društv., ekonomskim i drugim potrebama. U užem smislu, zgrade s više stambenih jedinica (stanova) vezanih na zajedničke komunikacijske prostore (višestambene zgrade), dok se jednostambene zgrade češće nazivaju obiteljskim kućama. 

Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) detaljno objašnjavaju da je u pratećoj dokumentaciji i uputama za prijavitelje u javnome pozivu 'Energetska obnova višestambenih zgrada', koji je objavljen 1. travnja i zatvoren 2. kolovoza 2022. godine zbog iskorištenosti raspoložive financijske alokacije, definiran pojam višestambene zgrade.

A to je - ona postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete (izuzev uvjeta jedinstvene arhitektonske cjeline, ostali uvjeti definirani su i Programom energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine):

 • najmanje 66 posto ukupne korisne površine iste koristi se za stanovanje
 • ima tri (3) ili više stambenih jedinica
 • njome upravlja upravitelj zgrade
 • jedinstvena je arhitektonska cjelina
 • nema više od 25 posto nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano

Što je arhitektonska cjelina?

Pojavljuju se pojmovi koji vrlo često zbunjuju suvlasnike u zgradama a jedan od njih je arhitektonska cjelina

Željka Hrs Borković, direktorica, konzultantica za arhitekturu i energetsku učinkovitost tvrtke Saeptum, objašnjava da jedinstvena arhitektonska cjelina podrazumijeva jedinstvenu konstruktivnu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu, koja se sastoji od jedne ili više dilatacija. Predmet jednog projektnog prijedloga moraju biti sve zgrade koje čine jedinstvenu arhitektonsku cjelinu.

Iz MPGI-ja dodatno objašnjavaju kako je u spomenutim uputama za prijavitelje pisalo da jedinstvena arhitektonska cjelina podrazumijeva

 • konstruktivnu, oblikovnu i funkcionalnu cjelinu, koja se sastoji iz jedne ili više dilatacija te jednog ili više ulaza, odnosno
 • jednu ili više zgrada koje su građene istovremeno temeljem jedinstvenog projekta, bez obzira na postojanje dilatacije među ulazima

Iz navedenog proizlazi da jedinstvena arhitektonska cjelina nije određena u odnosu na katastarsku česticu, kao ni u odnosu na dilatacije među ulazima, s obzirom na to da postoje različite situacije u praksi te u skladu s tim, po predmetnom Pozivu nije bio prihvatljiv projektni prijedlog kojim se predviđala energetska obnova dijela višestambene zgrade.

Primjerice ako je bila riječ o energetskoj obnovi triju ulaza (stambenih jedinica) u zgradi koja ima više od tri ulaza ili jedne dilatacije/ulaza ako se jedinstvena arhitektonska cjelina/višestambena zgrada sastoji od više dilatacija/ulaza. 

Što je dilatacija? 
Dilatacije na zgradama su posebno projektirani i izvedeni prekidi konstrukcije građevine koji omogućuju promjenu dimenzija konstrukcije zbog promjene temperature te se jedna višestambena zgrada može sastojati iz više njih zbog potrebe osiguranja dugotrajnosti, kao i funkcionalnosti cjelovite nosive konstrukcije zgrade. 

Vjerujemo da će nova zakonska regulativa koja će se baviti upravljanjem i održavanjem zgrada jasnije definirati pojam zgrade, odnosno višestambene zgrade. 

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na ZGRADOnačelnik.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.

Kada vam je potreban savjet, informacija vezana uz vašu nekretninu, neka vam ZGRADOnačelnik.hr bude centralna točka.

Ako vam treba dnevni podsjetnik na prava i obveze suvlasnika u zgradi pratite nas na društvenim mrežama - Facebooku i LinkedInu. Također poslušajte i pogledajte zanimljivosti koje smo vam pripremili na našem YouTube kanalu i u emisiji ZGRADOnačelnik. A svakako se prijavite i na mjesečni newsletter.

Ako ste pak predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati te postaviti upit i dobiti raznovrsne odgovore članova grupe, uključite se u Facebook grupu PREDSTAVNICI SUVLASNIKA.

A kada vam je uistinu potrebna pomoć i ne znate kako dalje, obratite nam se za SAVJET i proučite naše usluge.