struja
Izvor: pixabay.com
ENERGETSKA EDUKACIJA

Što su limitatori, kako se i zašto koriste? I što su novi sklopni uređaji?

Uređaj koji prati iskoristivost i korištenje snage električne energije je limitator, odnosno kod napredne mjerne infrastrukture koristi se pojam 'sklopni uređaj'.

Kada bi u svome stanu ili kući u istom trenutku uključili sve električne aparate (klima uređaj, sušilo za kosu, perilicu rublja, perilicu suđa, sušilicu, sva svjetla, televizor, hladnjak, mikrovalnu pećnicu, pećnicu, kuhalo za vodu) vrlo vjerojatno bi vam svi osigurači 'iskočili'. U tome trenutku bi koristili maksimalnu snagu koju ste zakupili u svojoj nekretnini, a istodobno dolazi do pada napona. Uređaj koji prati iskoristivost i korištenje snage električne energije je limitator, odnosno kod napredne mjerne infrastrukture koristi se pojam 'sklopni uređaj'. No krenimo ispočetka.    

POTREBNO ZA ZNATI

Limitatori

 • ugrađuju se unutar instalacije zasebno od samog brojila

Sklopni uređaj

 • konstrukcijski sastavni dio naprednog brojila i omogućava ograničavanje vršnog opterećenja
 • naprava koja je integrirana u napredno brojilo koji omogućuje isključenje odlaznog napona prema instalaciji kupca električne energije u slučajevima:
  1. prekoračenja priključne snage ili maksimalno dozvoljene struje
  2. isključenja pomoću daljinskog upravljanja

Kako je sklopni uređaj konstrukcijski sastavni dio naprednog brojila odnosno integriran je unutar kućišta naprednog brojila, postavlja/ugrađuje se na svim obračunskim mjernim mjestima gdje je ugrađeno i napredno brojilo. Sve o naprednim brojilima možete pročitati OVDJE.

Ograničavanje maksimalne snage

Limitator (odnosno sklopni uređaj u naprednim brojilima) je uređaj koji kod kupaca električne energije ograničava strujno opterećenje (maksimalnu snagu) istovremeno uključenih električnih uređaja na veličinu koja je definirana elektroenergetskom suglasnošću.

Dakle kako bi nečiji dom imao pristup električnoj energiji, potrebno je izdavanje dokumenta elektroenergetske suglasnosti. Taj dokument izdaje HEP ODS, koji je kao jedini operator distribucijskog sustava na području RH zadužen za održavanje i razvoj distribucijske mreže.

Ovo je ključni dokument pri postupku priključivanja na mrežu i njime se postaje kupac električne energije. Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti može se pronaći na internetskim stranicama HEP-a, a podnosi se u pisanom obliku. Obrasce i zahtjeve možete preuzeti OVDJE. Ovo je korak prije odabira distributera električne energije kojemu plačate struju.

Podaci u zahtjevu

 • Adresa građevine
 • Naziv kupca, adresa i OIB te ime i prezime ovlaštenog potpisnika (za poduzeća); ili ime, prezime, adresa i OIB (za fizičku osobu)
 • Kontakt podatke podnositelja zahtjeva
 • Opis građevine koju želite priključiti na mrežu (primjerice, obiteljska kuća, poslovna građevina, i slično)
 • Jasno naznačiti radi li se o postojećoj ili budućoj građevini
 • Kopija katastarskog plana s ucrtanom građevinom za koju tražite priključak (mikrolokacija). U slučaju da se građevina nalazi izvan građevnog područja, potrebno je dostaviti podlogu iz koje je vidljiva makrolokacija Vaše građevine (karta u mjerilu npr. 1:5000 i sl.)
 • Dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kojem namjeravate graditi građevinu ili nad postojećom građevinom - ZK izvadak, kupoprodajni ugovor i slično
 • Odabir vrste priključka – jednofazni ili trofazni
 • Odabir tarifnog modela – jednotarifni, dvotarifni, samonaplatno brojilo i slično
 • Tražena vršna snaga u kW
 • Potrebno je definirati vrstu priključka, tarifni model i traženu vršnu snagu za svako mjerno mjesto (brojilo) u građevini
 • Planirani datum priključenja

Odluku o ugovorenoj snazi priključka, prema kojoj se utvrđuje i nazivna snaga limitatora (sklopnog uređaja) donosi kupac prema svojim potrebama. Nazivna struja limitatora kreće se od 5 do 50 ampera. Cijena limitatora uključena je u cijenu priključka na elektroenergetsku mrežu.

Ako netko ne raspolaže elektroenergetskom suglasnošću te ne zna kolika je moguća odobrena priključna snaga za njegovo prebivalište, HEP ODS će odobriti snagu prema 'naslijeđenom pravu' potrošača. To znači da se snaga određuje prema Općim uvjetima, koja minimalno može iznositi 4,6 kW (za jednofazni priključak), te 11,04 kW (maksimalna snaga po jednoj fazi trofaznog priključka). 

Čemu služi limitator (sklopni uređaj u naprednim brojilima)?

 • Sprječava se nekontrolirano smanjenje napona
 • Sprječavaju se problemi vezani uz stare instalacije
 • Sprječavaju se problemi vezani uz nekontrolirano povećanje potrošnje pojedinih kupaca, što može negativno utjecati na ostale korisnike priključene na isti dio mreže 

Prema Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, svaki kupac, bez obzira na potrošnju, obvezno mora zadovoljiti uvjet ograničenja ili mjerenja vršnog opterećenja iz elektroenergetske suglasnosti.

 • Za kupce, čija je priključna snaga manja od 22 kW, ograničenje se provodi ugradnjom limitatora ili novim brojila s funkcijom ograničenja snage ('sklopni uređaji').
 • Kupcu s priključnom snagom većom od 22 kW, a koji je odabrao tarifni model bez tarifnog elementa obračunske vršne snage, vršna snaga ograničava se na 22 kW brojilom s funkcijom ograničenja snage ('sklopni uređaji').

Uslijed priključenja novog kupca na elektroenergetsku mrežu, jedan od temeljnih parametara je određivanje snage priključka. Svi kupci kod kojih je snaga limitatora manja od iznosa zakupljene snage (snage u elektroenergetskoj suglasnosti kupca), mogu zatražiti zamjenu limitatora. 

ZA KRAJ

 • limitatori su uređaji koji omogućavaju ograničenje strujnog opterećenja do priključne snage od 29,9 kW
 • na svim novim obračunskim mjernim mjestima se ugrađuju brojila s mjerenjem snage
 • ugradnja limitatora, odnosno brojila s mjerenjem snage nije obveza korisnika mreže, već HEP ODS-a, koji je njihov vlasnik te ih ujedno i održava.

 * projekt ZGRADOnačelnika 'Energetska edukacija' podržava Hrvatska elektroprivreda (HEP)