električni automobil
Izvor: pixabay.com
ENERGETSKA EDUKACIJA

Sve je više električnih automobila. Pune li se i u vašoj zgradi?

Ako vlasnik električnog automobila planira puniti automobil na 'zajedničku' utičnicu zgrade, prvo mora dobiti suglasnost ostalih suvlasnika. Bilo bi poželjno dobiti suglasnost od 51 posto suvlasničkih udjela. Naravno, vlasnik električnog automobila plaća razliku računa.

U prosincu 2019. donesen je novi Zakon o gradnji kojim se predviđa da parkirna mjesta u zgradi i neposredno uz nju moraju imati povučenu predinstalaciju za postavljanje punjača. To je stupilo na snagu 10. ožujka ove godine. U Članku 21.b Zakona o gradnji stoji:

 • Za nove zgrade i zgrade koje se podvrgavaju značajnoj obnovi, a čija namjena ne uključuje stambenu, s više od deset parkirališnih mjesta, postavlja se barem jedno mjesto za punjenje te kanalska infrastruktura, to jest cijevi za električne kabele, za barem jedno od svakih pet parkirališnih mjesta, kako bi se u kasnijoj fazi omogućilo postavljanje mjesta za punjenje električnih vozila

Dodatno, u Članku 21.c Zakona o gradnji navodi se:

 • Za nove zgrade i zgrade koje se podvrgavaju značajnoj obnovi, s više od deset parkirališnih mjesta, kada je zgrada stambene namjene, odnosno druge namjene od kojih je jedna stambena, postavlja se kanalska infrastruktura, to jest cijevi za električne kabele, za svako parkirališno mjesto kako bi se u kasnijoj fazi omogućilo postavljanje mjesta za punjenje električnih vozila.

To znači da sve zgrade čija je lokacijska, odnosno građevinska dozvola, bila zatražena od 10. ožujka 2021. moraju imati povučenu predinstalaciju za postavljanje punjača

U oba članka zakona to se odnosi na parkiralište koje se nalazi:

 • u zgradi i kada se u slučaju značajne obnove zgrade mjerama obnove obuhvaćeni parkiralište ili električna infrastruktura zgrade
 • neposredno uz zgradu i kada se u slučaju značajne obnove zgrade mjerama obnove obuhvaćeni parkiralište ili električna infrastruktura parkirališta

Punjenje u zgradi

Ako vlasnik električnog automobila planira puniti automobil na 'zajedničku' utičnicu zgrade:

 • mora dobiti suglasnost ostalih suvlasnika (bilo bi poželjno dobiti suglasnost od 51 posto suvlasničkih udjela)
 • vlasnik električnog automobila plaća razliku računa

Pri tome, vrlo je važno znati:

 • kakva je instalacija u zgradi
 • je li struja 'jednofazna' ili 'trofazna'
 • u kojem su stanju osigurači
 • kolika je zakupljena snaga zgrade (koliko zgrada može trošiti struje da ne dođe do pada napona)
  • ima li zgrada sklopni uređaj - uređaj koji ograničava snagu (ne ograničava količinu struje koju trošite)

Kako puniti električni automobil?

Punjenje električnog vozila moguće je na bilo kakvoj utičnici, pa tako i običnim kućnim utičnicama. Električna vozila najčešće kao dio standardne opreme dobivaju kabel koji s jedne strane ima standardizirani AC konektor za vozilo, a s druge strane osigurač i obični utikač za kućnu utičnicu.

Tom metodom vozilo se najčešće može puniti snagom od oko 2,7 kW, a ovisno o kapacitetu baterije to punjenje se predviđa odrađivati višesatno kroz noć (u nižoj tarifi).

Osim toga, za kućno punjenje (u garaži ili slično) korisnici se najčešće odlučuju za postavljanje tzv. AC wallboxa. To je AC punionica snage do 22kW za koju je potreban posebni kabel (distributeri EV ga najčešće nude kao dodatnu opremu, jer košta nekoliko stotina eura) i za koju je dovoljan priključak na lokaciji (kući).

S obzirom da mnoga električna vozila sama imaju pretvarač koji diktira kojom snagom (brzinom) je moguće puniti, a najčešće je to do 11kW. U slučaju potrebe za dodanom snagom na lokaciji, nadležnom operatoru distribucijskog sustava se šalje zahtjev za povećanjem snage.

V2G koncept

Riječ je o novoj tehnologiji. Namijenjena je tome da parkiranom automobilu priključenom na punjač omogući da dio struje iz baterije vrati u mrežu. V2G koncept podrazumijeva tehničku i informatičku kompatibilnost između vozila i uređaja koji prenosi energiju – u vozilo ili natrag u mrežu. Podvrste tog koncepta su V2X (vehicle to everything) koje predviđaju vraćanje energije u vlastiti dom ili zgradu (V2H, V2B).

U periodima kada je vozilo spojeno na neki od pametnih elemenata infrastrukture, moguć je balans energije iz vozila natrag u mrežu kako bi se veliki broj baterija u EV moglo iskoristiti kao tzv. distribuirani izvor energije u periodima visoke potražnje.

Program sufinanciranja električnih vozila 2021. godine

S obzirom na to da je cijena električnih automobila znatno viša od 'običnih', Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u 2021. godini osigurao 105 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila - 90 milijuna za fizičke i pravne osobe te 15 milijuna za javni sektor.

Za građane i tvrtke prijavu će podnositi prodavatelji vozila putem prijavne aplikacije dok će se javni sektor, kao obveznik Zakona o javnoj nabavi, i dalje prijavljivati izravno Fondu.

Prvi korak u provedbi novog modela sufinanciranja bit će objava Javnog poziva za proizvođače, generalne zastupnike ili uvoznike motornih vozila, koji će Fondu prijaviti prodajna mjesta i dostupne modele energetski učinkovitih vozila. Svako prodajno mjesto pritom će dobiti korisnički račun za prijavnu aplikaciju.

Procedura prijave:

 • Fond će početkom lipnja objaviti Javni poziv za građane i tvrtke, prodavatelji će kroz prijavnu aplikaciju korisnike prijavljivati za sufinanciranje.
 • Unosom obveznih podataka prijavitelja i učitavanjem potrebne dokumentacije u sustav, za korisnika će se automatski rezervirati dostupan iznos poticaja.
 • Kako bi ostvario pravo na sufinanciranje, korisnik u određenom roku mora uplatiti i obvezni minimalni predujam za vozilo, u iznosu od 7 posto traženih sredstava Fonda.
  • Za fizičke osobe to će maksimalno biti 4.900 kuna, dok je za pravne osobe do 28.000 kuna.

Koliko je točno sredstava iskorišteno, moći će se u realnom vremenu pratiti na posebnoj stranici Fonda, koja će biti u funkciji početkom lipnja. Na njoj će zainteresirani korisnici moći pronaći sve detalje o programu sufinanciranja, kao i popis svih modela vozila za koje je dostupno sufinanciranje te njihovih prodajnih mjesta. Kad iznos rezerviranih sredstava u prijavnoj aplikaciji dosegne 90 milijuna kuna, poziv za građane i tvrtke će se privremeno zatvoriti.

Što će se sufinancirati:

 • nabavka vozila će se, kao i do sad, sufinancirati s do 40 posto po vozilu
 • maksimalni iznos poticaja će ovisiti o kategoriji
 • za električna vozila L1-L7 kategorije osigurano je do 20.000 kuna,
 • za plug-in hibride do 40.000 kuna,
 • dok će se za kupnju vozila s električnim pogonom ili čak na vodik moći dobiti do 70.000 kuna.
 • sredstva su dostupna i za vozila N1 kategorije i to plug-in hibridna vozila (do 40.000 kuna) te ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP ili vodik, za koja se može dobiti do 70.000 kuna.
 • s maksimalno 400.000 kuna sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP, UPP ili vodik.

Građani će sufinanciranje moći ostvariti za jedno novo vozilo, dok će tvrtke moći kupiti i više njih, ali će im maksimalno biti dostupno do 400.000 kuna bespovratnih sredstava. I jedni i drugi kupljena vozila moraju zadržati u vlasništvu dvije godine.

* projekt ZGRADOnačelnika 'Energetska edukacija' podržava Hrvatska elektroprivreda (HEP)