Servisne informacije: korisni kontakti

Kontakti inženjera građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva, arhitekata, izvođača plinskih instalacija, dimnjačara, majstora, hitnih intervencija... Pogledaj rubrike: Servisne informacije i Obnova
Problemi u i oko vašeg doma - kome ih prijaviti

Problemi u i oko vašeg doma - kome ih prijaviti

Imate probleme s otpadom, bukom, gradnjom ili se, pak, pitate kakva vam je kvaliteta vode ili zraka? Mnogi od nas ni ne znaju kojoj službi ili instituciji se moramo javiti da bismo dobili odgovor na takva pitanja i ostvarili svoja prava.Nastavi čitati
Glomazni otpad opet može u reciklažna dvorišta

Glomazni otpad opet može u reciklažna dvorišta

ZAGREB - Uoči Božića građani nisu mogli odložiti otpad u reciklažna dvorišta jer je većina bila krcata. Sada je to opet moguće.Nastavi čitati
Popis ovlaštenih osoba za izradu elaborata za priključenje na elektro-mrežu

Popis ovlaštenih osoba za izradu elaborata za priključenje na elektro-mrežu

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) objavljuje popis osoba kvalificiranih za izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) i elaborata mogućnosti priključenja (EMP).Nastavi čitati
Suvlasnik u zgradi je Grad Zagreb ili RH i trebate njihov potpis? Evo kome se javiti.

Suvlasnik u zgradi je Grad Zagreb ili RH i trebate njihov potpis? Evo kome se javiti.

Prije nego se kontaktira gradski ured, suvlasnici moraju prvo odraditi svoj dio posla. Tek onda šalju odluku na potpis u Grad Zagreb.Nastavi čitati
Cijena vode od 9,90 do 18,9 kuna po 'kubiku'. Evo zašto.

Cijena vode od 9,90 do 18,9 kuna po 'kubiku'. Evo zašto.

U Hrvatskoj cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. A svako vodoopskrbno poduzeće ima svoju cijenu.Nastavi čitati
Popis ovlaštenih konzervatorskih odjela i restauratora

Popis ovlaštenih konzervatorskih odjela i restauratora

Poslovi istraživanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja i obnove kulturnih dobara mogu se obavljati samo uz dopuštenje koje fizičkoj osobi izdaje rješenjem Ministarstvo kulture i medija, ako fizička osoba ima odgovarajuće obrazovanje i...Nastavi čitati