žarulja
Izvor: pixabay.com/
PLASTIC FREE KUĆANSTVO

U koju kantu baciti tetrapak ili žarulju? Ovisi u kojem ste gradu

Svi koji žele na neki način pridonijeti smanjenju smeća posvuda, žele odvajati otpad koji se kasnije može reciklirati. No često je vrlo nejasno što ide u koji spremnik. Stoga smo poslali upite na nekoliko relevantnih adresa diljem Hrvatske kako bismo dobili što konkretnije i točnije odgovore što se odlaže u koji spremnik. Za sada imamo odgovore iz Zagreba, Osijeka, Zadra, Splita i Karlovca, a ako ih dobijemo još - tekst ćemo ažurirati.

U koju kantu baciti tetrapak? Ili u koju kantu baciti papirnate vrećice za kruh i peciva (škarnicl, škartoc) koji često imaju plastični dio? Ili tubu od paste za zube? Ili higijenske uloške i štapiće za uši? Odgovor je - ovisi u kojem ste gradu u Hrvatskoj. Naime, to sve nije unificirano na razini države pa svaki grad ima svoja neka pravila. Neki gradovi imaju i posebne spremnike za višeslojnu ambalažu u koju spadaju tetrapaci i slično, a u nekim drugim gradovima se višeslojna ambalaža odlaže u spremnike za plastiku.

Također, pogledajte prije odluke što u koji kantu baciti, pogledajte i oznake na ambalaži. ZGRADOnačelnik.hr nedavno je pisao o toj temi, ali i ostalima: 

DETALJAN POPIS – Koji otpad ide u koju kantu

PLAVI SPREMNIK – papir i karton

Spremnik za papir i karton u pravilu je plave boje. Kada odvajate papirnati ili kartonski otpad, prije odlaganja u spremnik potrudite se iz kataloga i časopisa izvaditi metalne spajalice, odvojite plastične omote s rokovnika i knjiga i, po mogućnosti, sve dobro spljoštite. Kada odvojite sve plastične i metalne dijelove, kao i folije, bacite ih u žuti spremnik, odnosno onaj koji je namijenjen za plastiku i metal.

U svim gradovima ambalaža s ovim oznakama baca se u spremnike za papir. Oznake su:

Ukratko, u ovaj spremnik se odlažu:

 • Novine, časopici, prospekti, katalozi, papirnate vrećice
 • Uredski papir, omotnice, bilježnice
 • Knjige bez plastificiranog omota, slikovnice, telefonski imenici
 • Mape, kartonski fascikli
 • Valovita ljepenka, karton, kartonska amabalaža, kartonske kutije za jaja
 • Kartonske kutije – bez ljepljive trake, stiropora i plastike

U ovo se spremnike ne smije odlagati:

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i fotopapir
 • zauljeni, masni i prljavi papir, gumirane etikete, vlažne maramice, pelene i slično
 • samoljepljive folije i naljepnice, ostaci od tapeta
 • upotrebljena tetrapak ambalaža
 • papiri s folijom i/ili plastikom

Sve ono što ne stane u ovaj spremnik, kao što su velike količine kartonske ambalaže, potrebno je odvesti i odložiti u reciklažno dvorište.


ŽUTI SPREMNIK – plastika (i eventualno metal)

Za početak, sva ambalaža koja ima oznake za plastiku, baca se u žuti spremnik. To znači da ambalažu s brojevima od 1 do 7 slobodno možete u bilo kojemu gradu baciti u žuti spremnik. Oznake izgledaju ovako:

Iako su kante i vreće žute boje rezervirane za plastiku, u nekim gradovima rezervirane su i za metal i višeslojnu ambalažu poput tetrapaka.

*Pažnja: odvajanje tetrapaka i metala ovisi o tome u kojem gradu u Hrvatskoj živite s obzirom na to da neki imaju posebne spremnike za odvajanje višeslojne ambalaže i metala. Za metal to često budu sive kante i najčešće služe samo za limenke od pića.

Sve što se odlaže u žuti spremnik treba prethodno isprati od ostataka hrane i tekućina i spljoštiti.

U ovaj spremnik se odlažu:

 • sve vrste plastike – plastična ambalaža, plastične boce, plastične tube, plastične vrećice i folije, ambalaža od kozmezike, šampona i deterdženata , čašice, plastični poklopci i čepovi, pribor za jelo, slamke
 • kutije za DC-e i DVD-e
 • vrećice za slatkođe i grickalice, zamrznute proizvode i općenito plastične vrećice
 • plastične kutijice za namaze, sladoled, zdjelice za kućanstvo
 • zaštitna plastična ambalaža, plastika ili folija
 • plastične igračke koje nemaju druge materijale
 • upotrebljena tetrapak ambalaža za mlijeko, sokove*
 • metalni poklopci i čepovi, limenke, konzerve, aluminijske folije*

Ako namjeravate ambalažu sredstava za čišćenje odložiti u ovaj spremnik provjerite ima li oznaku da ne spada u opasni otpad.

U ovaj se spremnik ne smije odlagati:

 • višeslojna ambalaža koja je sastavljena od plastične folije izvana, a aluminijske folije iznutra (npr. velika pakiranja dječje hrane ili pakiranja grickalica)
 • dječje igračke izrađene od više različitih materijala
 • tapete, stiropor, spužve, laminat
 • četkice za zube
 • kabeli (strujni, mrežni)
 • kišobrani, sportske lopte, upaljači
 • ambalažna plastika opasnog otpada, poput ambalaže nagrizajućih kiselina i tvari (npr. od pesticida, boja, lakova, otapala) i ambalaže motornih ulja i maziva
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina
 • boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)

Veliki plastični predmeti kao što su ležaljke, slolovi, stolci i svi oni koji ne stanu u žuti spremnik trebaju se odvesti i odložiti u reciklažno dvorište.


SIVI ili ZELENI SPREMNIK – staklo

Boja ovog spremnika ovisi o tome gdje se nalazite. Na primjer, na Krku je spremnik sivi, a u Zagrebu zeleni. No, kakve god da boje bio – pravila su svugdje ista.

U ovaj se spremnik odlaže isključivo ambalažno staklo, staklene boce i tegle

U spremnik za staklo se ne smije odlagati:

 • ogledala, prozorska i automobilska stakla
 • flourescentne svjetiljke, žarulje i lustere
 • kristalno i optičko staklo
 • armirano staklo
 • laboratorijsko staklo
 • staklenu vunu
 • porculanske i kreramičke predmete

Sve ovo što ne smije u spremnik za staklo potrebno je odvesti i odložiti u reciklažno dvorište.


SMEĐI SPREMNIK – biootpad

U nekim gradovima građani su dobili smeđe vrećice koje su biorazgradive i u koje, prije odlaganja u smeđi spremnik, treba odlagati kuhinjski biootpad. Biorazgradive vrećice se mogu kupiti, a postoji i opcija da imate posebnu posudu u koju odvajate bio otpad i onda istresete sadžaj u smeđi spremnik za biootpad.

U ovaj spremnik se može odlagati:

 • Voće*, povrće, vrećice čaja, ljuske jaja, talog kave, sir, salvete, drvene čačkalice, drvene štapiće za ražnjiće, pokvarene namirnice, koru krumpira i orašastih plodova
 • Vrtni ili zeleni otpad – uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlju iz lončanica, ostatke voća i povrća
 • Male količine ostalog biootpada – kora drveta, kosa i dlake, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpatci

U smeđi spremnik se nikako ne smije bacati:

 • Plastična ambalaža, novinski papir, staklo, vlažne maramice, pelene i izmet općenito, ostatke duhana, sadržaj vrećica iz usisavača i slično
 • Ostatke termički obrađene hrane, meso, ribu, kosti, kožu*
 • Mliječne proizvode, ulja i masti
 • Pepeo, gume, opasni otpad
 • Obojeni i lakirani drveni otpad
 • Odjeću, cigarete i slično

Pažnja: Ovisno o gradu, provjerite koji otpad možete bacati u smeđu kantu jer npr. kore od banane ili od agruma ili pak termički obrađena hrana negdje nisu prihvatljivi biooptad.

 

ZELENI ili CRNI SPREMNIK – miješani komunalni otpad

Ovo je spremnik koji najčećše koristimo i viđamo. Boja spremnika također ovisi o tome gdje se nalazite no važno je, naravno, da znamo čemu služi bez obzira na boju i da pravilno odvajamo otpad.

U ovaj se spremnik otpad treba odložiti u vrećici, a u njega se baca samo ono što nikako nije moguće ponovo iskoristiti, odnosno reciklirati:

 • Vlažne maramice, vata, zamašćene krpe i papiri, spužve, gume, britvice za brijanje, ostaci duhana, higijenski ulošci i tamponi, sadržaj vrećica iz usisavača
 • Voštani papiri
 • Ambalaža neprikladna za reciklažu poput višeslojne ambalaže od plastike i aluminija, ambalaže za lijekove
 • Naljepnice, tapete, zdjele i drveni pribor

Pažnja: vrlo je važno pripaziti da se u taj spremnik nikako ne odlaže opasan otpad budući da sadržaj završava na odlagalištima.

U ovaj spremnik se ne smije odlagati:

 • ambalaža od metala, stakla i plastike
 • upotrebljena tetrapak ambalaža za mlijeko i napitke
 • električni i elektronički uređaji (i pripadajući dodaci poput kabela)
 • glomazni, metalni i građevinski otpad
 • opasni otpad (fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otapala, baterije i akumulatori)
 • tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo
 • žive životinje i životinjske lešine


SPREMNICI ZA TEKSTIL

Ovo su najrjeđe viđeni spremnici i nisu definirani nekom posebnom bojom. Negdje su narančasti, negdje smeđi, a negdje metalno sivi.

U spremnike za otpadni tekstil treba odlagati:

 • odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese
 • šešire i kape
 • torbe i krpene igračke
 • ostale otpadne tekstilne proizvode

U spremnike za otpadni tekstil ne smije se odlagati:

 • obuću, kožne torbe
 • pernate jastuke, poplune
 • tepisi, kišobrani

 

OPASNI OTPAD

Crveni spremnik - baterije

Ponekad na ulazu u velike trgovine, škole i sl. mogu se naći manji crveni spremnici koji služe za odlaganje baterija. Iako one čine zanemariv postotak ukupnog otpada, bitno je naglasiti da spadaju u opasan otpad i da ih treba pravovaljano odložiti.

Lijekovi

Stare lijekove možete besplatno zbrinuti u najbližoj ljekarni.

Ostali opasni otpad

Za ovu vrstu otpada ne postoje posebni spremnici već morate u reciklažno dvorište i na posebna mjesta za prikupljanje opasnog otpada

Neki opasni otpad preuzima se bez naknade, ali u ograničenim količinama, a najčešće je to:
do 5 l: otpadna ulja i masti
do 1 l: ostale opasne tvari, otpadna mineralna ulja: motorna ulja, ulje iz mjenjača, masti za podmazivanje i tim tvarima onečišćeni plastični kanisteri, filteri, krpe natopljene tim tvarima, kiseline i lužine, otpadno jestivo ulje i masti, sprej-doze (ispražnjene), boje, emajl-boje, lakovi, razrjeđivači, sredstva za čišćenje drva, ljepila, kemikalije, sredstva za čišćenje i uklanjanje mrlja, sredstva za uništavanje kukaca, sredstva za uništavanje korova, sredstva za zaštitu biljaka, gnojiva, fotokemikalije: razvijač, fiksir, rendgenske slike, filmski materijal, otpadni lijekovi i dijelovi injekcija bez igala (preuzimaju se samo u prozirnoj ambalaži).

Napomena: igle od injekcija i živa kao kovina (toplomjeri…) preuzimaju se samo u prozirnoj, čvrstoj i neprobojnoj, plastičnoj ambalaži, dobro zatvorenoj ljepljivom trakom.

Pažnja: Ne bacajte opasne tvari u obično smeće ili kanalizaciju, ne miješajte različite opasne tvari i držite ih izvan dohvata djece, a nepoznate tvari tretirajte kao opasne i donesite ih na prikupljališta s izvornom ambalažom.

 

Donosimo primjere nekih gradova i njihovih pravila igre o tome gdje se koja vrsta ambalaže baca, po oznakama. 

ZAGREB

40 – Čelik (FE) - Žuti spremnik
41 – Aluminij (ALU) - Žuti spremnik
50 – Drvo (FOR) - Reciklažno dvorište 
51 – Pluto (FOR) - Reciklažno dvorište 
60 – Pamuk (TEX) - Sivi spremnici za odjeću i tekstil
61 – Juta (TEX) - Sivi spremnici za odjeću i tekstil
70 – Bezbojno staklo (GL) - Zeleni spremnik
71 – Zeleno staklo (GL) - Zeleni spremnik
72 – Smeđe staklo (GL) - Zeleni spremnik
80 – Papir i karton u kombinaciji s metalima - Mješani komunalni otpad (MKO)
81 – Papir i karton u kombinaciji s plastikom – kartonski tanjuri, ambalaža za sladoled - Mješani komunalni otpad (MKO)
82 – Papir i karton u kombinaciji s aluminijem - Mješani komunalni otpad (MKO)
83 – Papir i karton u kombinaciji s bijelim limom - Mješani komunalni otpad (MKO)
84 – Papir i karton u kombinaciji s plastikom i aluminijem – tetrapak (mlijeko, sokovi) - Žuti spremnik
85 – Papir i karton u kombinaciji s plastikom, bijelim limom i aluminijem - Mješani komunalni otpad (MKO)
90 – Plastika/aluminij - Mješani komunalni otpad (MKO)
91 – Plastika/bijeli lim - Mješani komunalni otpad (MKO)
92 – Plastika/raznovrsni metali - Mješani komunalni otpad (MKO)
95 – Staklo/plastika - Mješani komunalni otpad (MKO)
96 – Staklo/aluminij - Mješani komunalni otpad (MKO)
97 – Staklo/bijeli lim - Mješani komunalni otpad (MKO)
98 – Staklo/raznovrsni metali - Mješani komunalni otpad (MKO)

Dodatno:

 • Tetrapak - Žuti spremnik
 • Vrećice od bombona, čipsa, zamrznutih proizvoda... - ako su masnje i prljave u Mješani komunalni otpad (MKO), a ako su ok onda u Žuti spremnik
 • Poklopci čašica jogurta / pudinga - očišćeni u Žuti spremnik, a oni s ostacima hrane u Miješani komunalni otpad (MKO).
 • Metalni ili plastični poklopci staklenki - Žuti spremnik
 • Staklenke - isprati i staviti u Zeleni spremnik (ne treba skidati papirnatu naljepnicu)
 • Britvice za brijanje, nakon korištenja - Mješani komunalni otpad (MKO)
 • Keramičke tanjure, šalice, posude... - Reciklažno dvorište (ako je riječ o malenim količinama, može u MKO).
 • 'Škarnicl' za kruh iz velikih dućana koji imaju prozirne otvore i zauljeni i prljavi papir - Mješani komunalni otpad (MKO)
 • Premazani voštani papir, poput papira za pečenje i onoga iz mesnice - Mješani komunalni otpad (MKO)
  • Ako papir iz mesnice razdvojite na papirnati i plastificirani dio, onda papirnati bacite u Plavi spremnik, a plastificirani (kojeg ste prethodno malo isprali vodom)
 • Aluminijska folija - prljava ide u Mješani otpad, a čista u Žuti spremnik.
 • Papirnati ubrusi i maramice - ako sadrže kuhinjske otpatke ili ste s njima obrisali stol ili nos, ide u Smeđi spremnik, a ako ste na njega pošpricali sredstvo za čišćenje, onda ga morate baciti u Mješani komunalni otpad (MKO).
 • Žarulje (LED, neonke, halogenke, fluorescentne) – Reciklažno dvorište 
  • Žarulje ('obične' žarulje sa žarnom niti) - mogu eventualno u miješani komunalni otpad (MKO)
 • Upaljači - Reciklažno dvorište
 • Tuba od paste za zube - Mješani komunalni otpad (MKO)
 • Dezodoransi u ambalaži od metala, pod tlakom - Reciklažno dvorište.
 • Ambalaža od sredstava za čišćenje - Ako nema neku od oznaka štetnosti onda - Žuti spremnik, a ako ima onda Reciklažno dvorište
 • Štapići za uši (plastični s vatom) - Mješani komunalni otpad (MKO)
  • ako odvojite vatu od štapića - vata ide u miješani otpad, a plastični štapić u plastiku
 • Štapići za uši (kartonski s vatom) - Mješani komunalni otpad (MKO)
 • Vata - Mješani komunalni otpad (MKO)
 • Boce od jestivnog ulja - isprati i baciti u Žuti spremnik
 • Konzerve - isprati i baciti u Žuti spremnik
 • Otpadno jestivo ulje - sakupljati u nekoj zatvorenoj posudi i odnijeti u reciklažno dvorište (neke benzinske crpke također imaju spremnike za jestiva ulja)
 • Vrećice za čaj – ako je u plastficiranoj vrećici ide u mješani komunalni otpad MKO (osim ako odvojite vrećicu od čaja, onda čaj ide u biootpad, a vrećica u MKO), ako je u papirnatoj tkanini ide u Smeđi spremnik
  • ako se na vrećici nalazi mala metalna 'kvačica', treba je prije toga odstraniti i baciti u Žuti spremnik.
 • Talog kave - Smeđi spremnik
 • Kosti, koža, meso, riba i ostaci termički obrađene hrane - Mješani komunalni otpad (MKO)
 • Stiropor - reciklažno dvorište
  • ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjesnastog polistirena (stiropora) s oznakom EPS i sl. - Žuti spremnik
 • Pogledajte i zanimljivu brošuru i ukratko ovdje. Pogledajte info i o razvrstavanju biootpada te preuzmite aplikaciju o razvrstavanju otpada RazvrstajZG.

SPLIT

40 – Čelik (FE): spremnik za metal u reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima
41– Aluminij (ALU): spremnik za metal u reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima
50 – Drvo (FOR): spremnik za drvo u reciklažnim dvorištima
51 – Pluto (FOR): spremnik za drvo u reciklažnim dvorištima
60 – Pamuk (TEX): spremnik za tekstil u reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima
61 – Juta (TEX): spremnik za tekstil u reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima
70 – Bezbojno staklo (GL): Zeleni spremnik na javnim površinama
71 – Zeleno staklo (GL): Zeleni spremnik na javnim površinama
72 – Smeđe staklo (GL): Zeleni spremnik na javnim površinama
84 – Papir i karton u kombinaciji s plastikom i aluminijem – tetrapak (mlijeko, sokovi): Crni spremnik za višeslojnu ambalažu na javnim površinama

80 – Papir i karton u kombinaciji s metalima
81 – Papir i karton u kombinaciji s plastikom – kartonski tanjuri, ambalaža za sladoled
82 – Papir i karton u kombinaciji s aluminijem
83 – Papir i karton u kombinaciji s bijelim limom
85 – Papir i karton u kombinaciji s plastikom, bijelim limom i aluminijem
90 – Plastika/aluminij
91 – Plastika/bijeli lim
92 – Plastika/raznovrsni metali
95 – Staklo/plastika
96 – Staklo/aluminij
97 – Staklo/bijeli lim
98 – Staklo/raznovrsni metali

Za višeslojnu ambalažu označenu brojevima 80, 81, 82, 83, 85, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98 ne postoje adekvatni spremnici jer komponente nisu lako odvojive.

Kako razdvajati otpad u Splitu pogledajte stranice Otpad nije smeće Split.

Dodatno:

 • Tetrapak - Crni spremnik za višeslojnu ambalažu na javnim površinama
 • Vrećice od bombona, čipsa i slična ambalaža, te tube od paste za zube, ambalaža od sredstava za čišćenje su plastična ambalaža - Žuti spremnik na javnim površinama
 • 'Škarnicl' za kruh iz velikih dućana koji imaju prozirne otvore - odvojeno odbaciti u plavi i žuti spremnik
 • Žarulje - spremnik za EE otpad u reciklažnim dvorištima
 • Štapići za uši (plastični s vatom) - spremnici za miješani komunalni otpad
 • Štapići za uši (kartonski s vatom) - spremnici za miješani komunalni otpad
 • Vata - spremnici za miješani komunalni otpad

ZADAR

Na području gdje Čistoća d.o.o. Zadar odvozi otpad koriste se tri vrste spremnika:

 • Zeleni spremnik za komunalni otpad
 • Zeleni spremnik s narančastim poklopcem za reciklabilni otpad
 • Smeđi spremnik za biorazgradivi otpad.

Sav ostali otpad prikuplja se u spremnik za reciklabilni otpad.

Pogledajte brošuru o odvajanju otpada u Zadru i posjetite stranice Pogodi pravi koš.

KARLOVAC

U Karlovcu je odvajanje otpada organizirano putem kontejnera na zelenim otocima, kontejnera/kanti za odvojeno prikupljanje na kućnom pragu te vrećica za papir i plastiku.

 • Papir i karton odlažu se u kontejnere/kante plave boje
 • Plastika odlažu se u kontejnere/kante žute boje
 • Staklo se odlaže u kontejnere zelene boje
 • Tekstil u kontejnere smeđe boje
 • Metal u kontejnere sive boje

Sav otpad koji se ne smije odlagati u kontejnere/kante može se odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta. Uskoro slijedi podjela kanti za bio otpad. Ako ne znate u koji kontejner što ide posjetite stranice Čistoće Karlovac.

Jednom godišnje za građane je organiziran besplatan odvoz glomaznog otpada.

OSIJEK

Korisnicima su tijekom podjele dodatnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada komunicirali gdje mogu odlagati pojedine vrste otpada. Također, na internetskim stranicama napisane su vrste otpada koje se odlažu na reciklažnim dvorištima.


* Projekt ZGRADOnačelnika 'Plastic free kućanstvo' podržava 

Fina u svom poslovanju pridonosi smanjenju količine otpada i iskorištavanja prirodnih resursa. Internim procedurama već su propisane obveze razdvajanja i odlaganja otpada poput papira, plastike, elektroničkog otpada, starih baterija, ulja i drugog opasnog otpada. Prestanak korištenja plastike za jednokratnu uporabu bit će još jedna potvrda društveno odgovornog poslovanja Fine i pozitivnih promjena u društvu koje kroz svoj angažman i rad Fina potiče.

Fina je ponovno pokazala društveno odgovorno ponašanje te je u okviru projekata koji se provode pod sloganom #zanasuzemlju, podržala i ovaj projekt, jer smatra da je brigu za društvo i okolinu u kojoj živimo najbolje pokazati na svom primjeru.